h
6 juni 2020

Ook Kerkrade wil af van verplichte tegenprestatie “bijstand”.

Foto: Jos Piefer

Met de komst van de participatiewet, voorheen Bijstand, is er veel veranderd. De bijstand is uitgegroeid tot een uitzichtloze hel is de terechte titel van een artikel van NRC. Daarin wordt uiteengezet hoe ver de participatiewet is doorgeschoten. Terwijl bijna iedereen en alles in deze Covid-19 tijd door de overheid wordt met miljoenen of zelfs miljarden“gered”,  wil staatssecretaris Van Ark (VVD) de regels voor uitkeringsgerechten nog meer verscherpen. In veel gemeenten in het land komt men hiertegen in het geweer. Zo ook in Kerkrade. De SP diende een motie in, mede indiener waren: Ons Kerkrade, Lokaal Alternatief en Ouderenpartij Kerkrade. Na debat in de raad werd deze motie gesteund door Burgerbelangen, PvdA en CDA.  Er was maar één partij tegen: VVD Kerkrade.

Lees verder
4 juni 2020

Gemeenteraad Kerkrade achter motie afschaffen verhuurdersheffing

Foto: SP

SP Kerkrade heeft een motie ingediend om de verhuurdersheffing van tafel te krijgen. Mede indieners waren Ons Kerkrade, Lokaal Alternatief  en Burgerbelangen. Uiteindelijk steunden alle partijen deze motie, behalve de Ouderenpartij Kerkrade. In deze motie wordt gevraagd om de inhoud van de  motie namens gemeente Kerkrade ter kennis te brengen van de minister voor milieu en wonen, de VNG en de koepelorganisatie Aedes, alsmede de gemeenteraden in ALLE Nederlandse gemeenten. Hieronder kunt u lezen waarom de verhuurdersheffing moet worden afgeschaft.

Lees verder
30 mei 2020

Marianne Laumann wil dat mensen die niet zelf hun rollator in de bus kunnen zetten toch vervoerd worden.

Foto: SP

In het kader van Covid-19 zijn maatregelen getroffen. Een van de maatregelen is dat Omnibuzz geen mensen meer vervoert die niet zelf hun rollator in de bus kunnen zetten. Marianne Laumann is van mening dat deze kwetsbare mensen toch vervoerd moeten kunnen worden en dat dit probleem oplosbaar moet zijn.

Lees verder
30 mei 2020

SP Kerkrade is tegen de enorme kostenstijging van de woonlasten in Kerkrade.

Foto: SP

Jos Piefer SP Kerkrade leest in de begroting dat de kosten van RD4 stijgen en dat deze kostenstijging eind van het jaar zal leiden tot opnieuw nog hogere tarieven voor afvalstoffen en daardoor ook de woonlasten.

Lees verder
30 mei 2020

Carin Wevers : Seksueel geweld en kindermishandeling hoort nergens thuis

Foto: Jos Piefer

Het College van Kerkrade wenst geen € 9.000 (0,23 cent per inwoner) bij te dragen aan het regionaal centrum  tegen kindermishandeling en seksueel geweld, waar slachtoffers van seksueel geweld en kindermishandeling worden opgevangen.  Carin Wevers (SP) reageert tijdens de raadsvergadering.

Lees verder
23 mei 2020

De SP blijft zich inzetten tegen de huurverhoging

Foto: SP

In Nederland hebben de woningcorporaties afgesproken de huren met ongeveer 2,5% te laten stijgen. Andere verhuurders eisen een nog hogere huurverhoging. Het minimumloon is per 1 januari met ongeveer €20,- per maand verhoogd. Die verhoging gaat dus al helemaal op aan de huurverhoging. Waarvan moeten al die andere verhogingen dan worden betaald? De SP blijft zowel in de 2e als in de 1e Kamer streven om de huren te laten bevriezen. In Duitsland zijn de huren vanaf 1 januari 2020 voor vijf jaar bevroren en in Nederland zou dat zelfs niet voor 1 jaar kunnen. De SP blijft actie voeren tegen de huurverhoging en u kunt meedoen! Hieronder leest u hoe u kunt meedoen.

Lees verder
20 mei 2020

DOOR DE SP IN KERKRADE KAN MEANDER WONEN DE HUURVERHOGING NIET LATEN INGAAN OP 1 JULI.

Foto: SP

SP Kerkrade heeft alle verhuurders in Kerkrade per brief gevraagd om de huren vanaf 1 juli 2020 niet te verhogen. De afgelopen zes jaar zijn sociale huurwoningen bijna dertig procent duurder geworden, waardoor meer dan een half miljoen mensen moeite heeft om de huur te betalen. Veel mensen staat het water (financieel gezien) tot aan de lippen. De jaarlijkse huurverhogingen zijn vaak meer dan de jaarlijkse verhoging van het inkomen, waardoor de problemen elk jaar toenemen.  Meander Wonen laat de huurverhoging één maand later ingaan.

Lees verder
3 mei 2020

Kerkrade: De staat van de raad in de Limburger van zaterdag 2 mei 2020

Foto: SP

Onder deze titel plaatste de Limburger een mooi artikel over het gemeentebestuur van Kerkrade. SP Kerkrade is het op belangrijke punten niet eens met het gevoerde beleid. Maar zeker niet met de wijze waarop besluiten tot stand (het democratisch proces) komen. Dat moet beter. Het verschil van inzicht zit toch het meest in hoeveel geld er wordt uitgegeven en waaraan, vooral omdat het niet naar mensen gaat maar naar stenen. Daaraan zullen we nog tientallen jaren aan moeten betalen.

Lees verder
30 april 2020

SP Kerkrade wil verhuurdersheffing van tafel.

Foto: SP

SP Kerkrade heeft een motie ingediend om de verhuurdersheffing van tafel te krijgen. Woningcorporaties moeten een verhuurdersheffing aan het Rijk moeten betalen over de WOZ-waarde van (sociale) huurwoningen. Naast de verhuurdersheffing moeten woningcorporaties ook nog andere belastingen betalen, zoals vennootschapsbelasting. Deze financiële maatregelen, die de woningverenigingen aan het Rijk moet afdragen, gelijk staan aan ± 2.5 a 3 maanden huur per huishouden. De verhuurdersheffing heeft negatieve effecten heeft voor de woningvoorraad en werkt negatief voor de mogelijkheden van de woningcorporaties in het algemeen. Woningcorporaties kunnen door de verhuurdersheffing minder kunnen investeren in nieuwbouw, leefbaarheid, verduurzaming en het betaalbaar houden van de huurprijzen.

Lees verder
28 april 2020

SP Kerkrade vraagt College B&W inzet voor huurbevriezing

Foto: SP

Iedereen heeft recht op een betaalbaar, kwalitatief goed huis. De huidige corona- crisis dreigt ook een wooncrisis te worden of die te versterken. Een huurverhoging zal grote groepen Kerkradenaren hard raken. Woningcorporaties versturen op dit moment brieven waarin ze een verhoging van de huren aankondigen. SP Kerkrade vindt dat ongepast en onrechtvaardig.

Lees verder

Pagina's