h
11 april 2019

Bestuurswisseling SP-Kerkrade

Foto: SP

Ernst Peters heeft tijdens de jaarvergadering van de SP-Kerkrade de voorzittershamer overgedragen aan raadslid Jos Piefer.

Peters heeft ruim zes jaar geleden, op 12.12.2012, na een aantal “stille jaren”, de Kerkraadse socialisten gemobiliseerd en de SP-Kerkrade 2.0 opgericht. Hij stelde zich een termijn van zes jaar, waarin hij de kar wilde trekken. Twee jaar geleden is hij begonnen met het inwerken van politiek Piefer die nu de koers uitgezet door Peters mag voortzetten. Tijdens de jaarvergadering van 11 april 2019 koos de ledenvergadering unaniem Piefer als voorzitter. Peters zal op de achtergrond wel actief blijven in het bestuur. Daarnaast heeft de vergadering Frank Verdel gekozen tot nieuwe secretaris en zal John Krewinkel de komende tijd de penningmeester zijn.

Lees verder
6 maart 2019

Politiek café: Tijd voor Rechtvaardigheid

Foto: SP

In gesprek met SP-prominenten

Lees verder
5 maart 2019

Nieuwsbrief - Jaargang 2 - Nummer 2

Foto: SP

Veel leesplezier met de tweede SP Kerkrade-nieuwsbrief van 2019. Wilt u iedere maand de nieuwsbrief per e-mail ontvangen en op de hoogte gehouden worden van de Kerkraadse politiek? Stuur dan een e-mail naar kerkrade@sp.nl , o.v.v. “nieuwsbrief”

Lees verder
31 december 2018

Nieuwsbrief - Jaargang 1 - Nummer 8

Foto: SP

Veel leesplezier met de achtste, en tevens voor dit jaar de laatste, nieuwsbrief van SP Kerkrade. Wilt u iedere maand de nieuwsbrief per e-mail ontvangen en op de hoogte gehouden worden van de Kerkraadse politiek? Stuur dan een e-mail naar kerkrade@sp.nl , o.v.v. “nieuwsbrief”

Lees verder
1 november 2018

Algemene beschouwingen gemeente Kerkrade 2018

Foto: SP

Op 31 oktober waren de algemene beschouwingen van de gemeente Kerkrade en werd de begroting 2019 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Lees hier het betoog van Marianne Laumann (fractievoorzitter) wat de visie van SP Kerkrade is m.b.t. deze sluitend gemaakte begroting en waarom SP Kerkrade deze begroting niet kan goedkeuren.

Lees verder
11 oktober 2018

Alliantie Sociaal Verzet Kerkrade start met acties

Foto: SP

De Alliantie Sociaal Verzet Kerkrade start met acties tegen de bezuinigingsacties die Kerkrade wil gaan doorvoeren. We zijn het niet eens met het afschaffen van de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten en willen dat dit wordt teruggedraaid. Waarom we NU starten met acties en ook hoe we dat gaan doen leggen we hieronder uit.

Lees verder
12 september 2018

Is Roda JC nog levensvatbaar met het huidige beleid?

Foto: SP

Is Roda JC nog levensvatbaar met het huidige beleid? Die vraag komt op nu de leiding van Roda JC de gemeente Kerkrade voor de zoveelste keer voor het blok wil zetten. Op een vraag van de SP of Roda nog een huurachterstand heeft moest de wethouder op 10 september j.l. antwoorden dat Roda vanaf april al geen huur meer heeft betaald. De heren die Roda willen redden met het geld van de gemeente, wisten hier niets van. Vreemd natuurlijk, Roda JC financieel gezond willen maken, maar geen weet hebben van de financiële schulden van de club? Roda JC heeft de gemeente laten weten nog maar € 400.000,- (de helft van de huidige huur)  voor het stadion te kunnen betalen. Gemeente Kerkrade staat voor een moeilijke afweging, Roda JC weer tegemoetkomen of niet? De gemeenteraad moet echter niet overwegen of men Roda wil of moet redden, maar moet afwegen wat in het belang is van haar inwoners.

Lees verder
7 augustus 2018

SP Kerkrade wil besluit WTCG terugdraaien en start petitie.

Op 4 juli 2018 heeft een meerderheid (Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD) van de gemeenteraad van Kerkrade het besluit genomen om (reeds dit jaar) de “tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten” à EUR 125 af te schaffen. Ondanks ons verzoek hiertoe, hebben de coalitiepartijen en het college willens en wetens niet eens de moeite willen nemen om mogelijke andere bezuinigingsmaatregelen, die de meest kwetsbaren zouden ontzien, te overwegen. Daarom heeft de SP een petitie gestart en kunnen burgers via een voorbeeldbrief hun ongenoegen aan college en raad kenbaar maken. SP Kerkrade nodigt bij dezen andere politieke en maatschappelijke partijen (die het met ons eens zijn) op om zich bij deze petitie aan te sluiten en hun achterban op te roepen deze petitie te ondertekenen. Samen zijn we sterk. Het gaat er niet om wie het initiatief neemt, maar om het terugdraaien van dit asociale besluit.

Lees verder
4 juli 2018

Dubbele Keek op de SP (Kerkrade) week – 25 & 26

Foto: SP

Daar is ie weer! De Keek met alle belangrijkste wapenfeiten van SP Kerkrade.
Keek op de SP (Kerkrade) week: 25 & 26
“We zijn los!”

Lees verder
24 juni 2018

Nieuwsbrief - Jaargang 1 - Nr 2

We zijn begonnen.....

Lees verder

Pagina's