h
21 februari 2019

Zorgt u voor de koffie? Dan zorgen wij voor de vlaai !

Foto: SP

PRAAT MEE OVER DE VERKIEZINGEN VAN DE PROVINCIALE STATEN VAN 20 MAART

Lees verder
4 februari 2019

Nieuwsbrief - Jaargang 2 - Nummer 1

Foto: SP

Veel leesplezier met eerste SP Kerkrade-nieuwsbrief van 2019. Wilt u iedere maand de nieuwsbrief per e-mail ontvangen en op de hoogte gehouden worden van de Kerkraadse politiek? Stuur dan een e-mail naar kerkrade@sp.nl , o.v.v. “nieuwsbrief”

Lees verder
20 januari 2019

Verkiezingen Provinciale Staten Limburg op 20 maart 2019

Foto: SP

SP: DIT WILLEN WIJ VOOR LIMBURG

Lees verder
14 december 2018

Kerkrade blijft ook in toekomst doorgaan met asociale manier van bezuinigen.

Foto: Jos Piefer

Een motie van SP Kerkrade om ook bezuinigingsmogelijkheden buiten het sociale domein te onderzoeken werd ook weer deze maand door Burgerbelangen, PvdA, CDA, VVD en Lokaal Alternatief van tafel geveegd. Men weigert zelfs om te willen kijken naar bezuinigingsmogelijkheden buiten het sociale domein. Het college van Kerkrade en de partijen Burgerbelangen, PvdA, CDA, VVD en ook Lokaal Alternatief, blijven dus ook in  de toekomst doorgaan met bezuinigen op een asociale manier.

Lees verder
11 december 2018

SP wil dat bezuinigingsplannen wél voldoende aandacht krijgen.

Foto: Jos Piefer

De SP heeft diverse pogingen ondernomen om deze bezuinigingsmaatregelen op voorzieningen voor mensen (sociaal domein), die gevolgen hebben voor de mensen in Kerkrade. We vroegen om deze maatregelen die al sinds het voorjaar bekend zijn te bespreken in oktober en toen dat niet lukte hebben we dat weer gedaan in november. Ondanks dat dit onderwerp was geagendeerd haalde coalitie (Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD) dit weer van de agenda en kon het niet besproken worden. Daarom werd tijdens de behandeling van najaarsnota een motie van die strekking ingediend. Helaas werd ook deze motie door Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD en ook Lokaal Alternatief verworpen.

Lees verder
7 december 2018

OZB belasting in Kerkrade wordt met 10% verhoogd. SP motie tegen deze verhoging van tafel geveegd.

Foto: Jos Piefer

OZB verhoging per 1 januari 2019 met 5% en daar komt dan per 1 januari 2020 weer 5% bovenop. De inwoners van Kerkrade zullen hierdoor in 2019 € 500.000,- en vanaf 2020 elk jaar € 1 miljoen EXTRA aan OZB belasting moeten ophoesten. SP Kerkrade heeft een motie ingediend tegen de enorme verhoging van de OZB belasting. Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD en ook Lokaal Alternatief waren tegen motie. waardoor de verhoging van de OZB belasting doorgaat. Ons Kerkrade,  Ouderenpartij Kerkrade en natuurlijk de SP steunden de motie wel, maar de meerderheid was tegen deze motie en dus is de motie verworpen. De motie van SP Kerkrade treft u onder het artikel aan.

Lees verder
5 december 2018

College en Coalitie Kerkrade weigeren opnieuw om afgepakte tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten terug te geven.

Foto: J.Piefer

Daarmee is Kerkrade de enige gemeente in de wijde omtrek die deze tegemoetkoming niet meer aan haar inwoners betaalt. Tijdens de raadsvergadering is een motie ingediend met het voorstel om de afgepakte tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten weer te betalen. Het geld ervoor is er, ook in Kerkrade.  Een andere keuze is mogelijk. Het college van Kerkrade en de volksvertegenwoordigers van Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD en ook Lokaal Alternatief peinzen hier echter niet over. Zij geven dit geld liever aan  nieuwe `majeure` projecten uit.

Lees verder
5 december 2018

Nieuwsbrief - Jaargang 1 - Nummer 7

Foto: SP

Veel leesplezier met de zevende nieuwsbrief van SP Kerkrade. Wilt u iedere maand de nieuwsbrief per e-mail ontvangen en op de hoogte gehouden worden van de Kerkraadse politiek? Stuur dan een e-mail naar kerkrade@sp.nl , o.v.v. “nieuwsbrief”

Lees verder
21 november 2018

Coalitie Kerkrade wil niet praten over bezuinigingsmaatregelen en haalt deze van de agenda

Foto: Herman Langen
Kerkraadse coalitie van Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD haalt onderwerp bezuinigingsmaatregelen van €1,6 miljoen op voorzieningen voor mensen van de agenda. Men wil de bezuigingsvoorstellen wel laten doorgaan, maar niet zoals gebruikelijk is bespreken in de commissie. Marianne Laumann reageert woedend in de vergadering (zie video van 3 minuten, link onder dit artikel) . Mensen verlaten onder boe geroep de tribune. Waren ze daarvoor zo massaal naar het gemeentehuis gekomen?
 
SP Fractievoorzitter Marianne Laumann reageerde woedend: Deze coalitie is een schande voor Kerkrade.
 
's Middags was er nog een grote manifestatie tegen de bezuinigingen geweest in Kerkrade. Aan deze manifestatie, georganiseerd door de Alliantie Sociaal Verzet Kerkrade, deden honderden mensen mee. En  nu nog niet eens willen bespreken? Hoezo luisteren naar de mensen, hoezo democratie in Kerkrade?
 
Drie burgers hadden de moeite genomen om over dit onderwerp in te spreken. Zij riepen onder andere op om niet alleen naar de financiële kant van de bezuinigingen te kijken, maar ook naar de gevolgen voor mensen. Hun boodschap: Zeg en schrijf niet overal dat Kerkrade een sociale stad is, maar laat het zien door je daden. Daaraan had deze coalitie kennelijk weinig boodschap. Hoezo democratie in Kerkrade?
 
Nadat de insprekers, conform hun wettelijk recht, hun zegje hadden mogen doen, haalde de coalitie het onderwerp "doodleuk" van de agenda. De coalitie haalden hun briefjes met toespraken te voorschijn en lazen hun teksten op, die ze kennlijk vooraf goed hadden voorbereid. Hoezo democratie in Kerkrade?
 
Toen bleek dat het onderwerp bezuinigingen van de agenda werd gehaald verlieten de meest bezoekers (die speciaal voor dit onderwerp waren gekomen) op de tribune onder luid "boe geroep" de tribune en gingen naar huis. Hoezo democratie in Kerkrade?
 
Daarna verliet de volledige oppositie uit protest de vergadering. Hoezo democratie in Kerkrade?
 
De bezuinigingsmaatregelen die zo veel mensen treft in Kerkrade zullen nu slechts één keer worden behandeld en wel in de raad eind november 2018, tijdens de behandeling van de najaarsnota, waarin ook erg veel andere onderwerpen zijn opgenomen, zoals diverse nieuwe grote investeringen. Daardoor krijgt dit onderwerp waarschijnlijk niet de aandacht die noodzakelijk is.
 
Dit college en deze coalitie van Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD is mans genoeg om te roepen we halen alle bezuinigingen weg bij de voorzieningen voor mensen (het sociale domein) maar men wil er niet over praten, want dat zou wel eens duidelijk kunnen maken waar deze coalitie mee bezig is. Er worden de komende jaren, volgens de najaarsnota weer miljoenen uitgegeven voor nieuwe plannen. De kapitaallasten van al die mooie plannen bdragen meer dan € 600,000,- per jaar en dan hebben we het er nog over dat al die miljoenen ook weer moeten worden terugbetaald. Ja, zegt de coalitie, we moeten  nu eenmaal moeilijke keuzes maken. Deze coalitie kiest er dan voor om dan opnieuw miljoenen uit te geven aan n ieuwe plannen en ondertussen te bezuinigen op voorzieningen voorr mensen.
 
Is deze coalitie een schande voor Kerkrade? Ja, naar onze mening wel. Zowel door het rechtse neoliberale beleid dat ze voert én ook door de wijze waarop ze  GEEN invulling geeft aan het democratisch proces.
 
Rechts neoliberaal beleid? Ja, miljoenen bezuinigen op voorzieningen voor mensen, maar tegelijkertijd wel doorgaan met een een project Centercourt dat tientallen miljoenen gaat kosten en nog een aantal andere miljoenen kostende projecten, waarvoor Kerkrade geen geld heeft.
 
Alleen al om de jaarlijkse extra kosten van het project Centercourt te bealen wil men in Kerkrade zelfs de OZB belasting met maar liefst 10% (2019 5% en 2020 nog eens 5%) verhogen, waardoor men jaarlijks één miljoen extra ozb belasting wil binnen halen. Daarnaast moeten de daarvoor geleende miljoenen ook  nog eens worden terugbetaald. En dat terwijl Kerkrade  nu al financieel kwetsbaar is. De burgers laten ze op deze manier bloeden voor dit project.
 
Marianne Laumann heeft volkomen gelijk. Deze coalitie van Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD is een schande voor Kerkrade.
 
Bekijk hier onder de video met de bijdrage van Marianne Laumann (3 minuten).
 

https://www.youtube.com/watch?v=0nn6RyLjaE4&feature=share

Lees verder
16 november 2018

Manifestatie Alliantie Sociaal Verzet Kerkrade een groot succes.

Foto: Herman Langen

Enkele honderden mensen kwamen naar de, door ons georganiseerde, manifestatie op de markt in Kerkrade om te protesteren tegen de bezuinigingsmaatregelen van de gemeente Kerkrade. Er werden toespraken gehouden, het gemeentehuis werd "omsingeld", een petitie met meer dan 2000 steunbetuigingen werd aan de wethouder overhandigd en niet te vergeten al deze mensen kwamen om hun protest tegen de bezuinigingsmaatregelen in Kerkrade duidelijk te maken.

Lees verder

Pagina's