h

Is Roda JC nog levensvatbaar met het huidige beleid?

12 september 2018

Is Roda JC nog levensvatbaar met het huidige beleid?

Foto: SP

Is Roda JC nog levensvatbaar met het huidige beleid? Die vraag komt op nu de leiding van Roda JC de gemeente Kerkrade voor de zoveelste keer voor het blok wil zetten. Op een vraag van de SP of Roda nog een huurachterstand heeft moest de wethouder op 10 september j.l. antwoorden dat Roda vanaf april al geen huur meer heeft betaald. De heren die Roda willen redden met het geld van de gemeente, wisten hier niets van. Vreemd natuurlijk, Roda JC financieel gezond willen maken, maar geen weet hebben van de financiële schulden van de club? Roda JC heeft de gemeente laten weten nog maar € 400.000,- (de helft van de huidige huur)  voor het stadion te kunnen betalen. Gemeente Kerkrade staat voor een moeilijke afweging, Roda JC weer tegemoetkomen of niet? De gemeenteraad moet echter niet overwegen of men Roda wil of moet redden, maar moet afwegen wat in het belang is van haar inwoners.

Bij de voorzieningen van mensen worden de meest harde maatregelen genomen en moeten miljoenen worden bezuinigd. Wederom Roda redden, betekent dat nog meer lasten op het bordje van de inwoners van Kerkrade?

Laten we beginnen met de zogenaamde huur van € 800.000,- die Roda moet betalen. Het woord huur is in dit verband misleidend. Naast de hypotheek van stadion (€ 12 miljoen) heeft de gemeente Roda diverse keren miljoenen geleend, in totaal ongeveer € 7 miljoen. Om deze leningen van ongeveer € 19 miljoen af te lossen is jaarlijks € 700.000,- nodig. Dat zit in de “huur”. Er is dus geen sprake van uitsluitend huur, maar ook van het aflossen van leningen.  Als Roda. JC de €800.000,- elk jaar blijft  betalen dan zijn deze, schrik niet, in 2046 afgelost. De vraag is of we op die termijn dan nog een stadion hebben, of dat het stadion inmiddels zo oud is, dat het op een Colosseum lijkt. Het voorstel van Roda om € 400.000,- te betalen, leidt er toe, dat de schuld elk jaar met ongeveer €300.000,- oploopt. Blijft Roda in de Keukendivisie voetballen, dan zal de schuld dus elk jaar verder oplopen en nooit meer worden afgelost!!!

Het onderhoud van het stadion betaalt de gemeente, dus de inwoners van Kerkrade. De gemeente berekent dit niet door in de huur. In 2016 was dit maar liefst € 288.000,-.
De gemeente is eigenaar van het stadion. De naam is PR voor Parkstad, die er ook voor hebben betaald. RodaJC heeft voorgesteld de naam van het stadion te exploiteren en de inkomsten zouden dan voor Roda zijn. Moet de gemeente dit recht nu uit handen geven om er bijvoorbeeld “WC Eend Stadion” van te maken om Roda JC maar weer enkele tienduizenden te kunnen toestoppen? Als de naam commercieel kan worden uitgebuit, dan hebben de inwoners van Kerkrade recht op dat geld en niet Roda!

Dan de exploitatie. De gemeente is eigenaar van het stadion. Tegen het standpunt van SP Kerkrade, heeft het college al besloten om de helft van de inkomsten van evenementen in het stadion, aan Roda JC te schenken. De gemeente de lasten van het stadion, Roda JC de lusten?
Nu wil Roda zelfs alle inkomsten, maar ook die horen ten goede te komen aan de inwoners van Kerkrade. Het college heeft ook al besloten de helft van WMC-inkomsten uit het stadion aan Roda JC cadeau te doen. Ook dat geld had naar de inwoners van Kerkrade moeten gaan. 

Kortom deze voorstellen doen onze wenkbrauwen fronsen en we vragen ons af of Roda JC in haar pogingen om de gemeente Kerkrade telkens weer als flappentap te willen gebruiken nog wel enige realiteitszin heeft. Kerkrade de lasten en Roda de lusten van het stadion?
En waar blijft de daadwerkelijke steun en investeringen van de  zogenaamde “G7”. Welk bedragen gaan zij  investeren of laten ze het bij het schofferen van de gemeente, die Roda JC telkens weer heeft gesteund? We zijn benieuwd welke bedragen zij concreet op tafel willen leggen.
Is de huur de oorzaak van de problemen van Roda JC? Nee, zeker niet. De afgelopen twaalf jaar heeft deze commerciële organisatie maar liefst 10 jaar met verliezen afgesloten. Dat financieel wanbeleid dreigt deze club, die ook wij een warm hart toedragen, nu de kop te kosten.
De vraag is nu of we nog een financiële injectie moeten geven aan een club die steeds weer voor geld aanklopt bij de gemeente. Is Roda JC nog levensvatbaar?

Reacties

Op basis van bovenstaande tekst lijkt het mij vrij duidelijk wat de Gemeente Kerkrade dient te doen! Standvastig blijven en vasthouden aan de eerder gemaakte afspraken met Roda JC. Door de eerdere verlaging van de "huursom" krijgt Roda JC op dit moment al een tegemoetkoming van de Gemeente! Laat die "G7" maar de beurs trekken, zij willen zo graag een voetbalclub onderhouden.

Daarbij ben ik van mening dat de Gemeente Roda niet meer nodig heeft, verkoop de stadiongrond en het stadion aan een bouwondernemer en laat er een megawinkelcentrum van maken. Dat trekt wekelijks meer bezoekers en levert op jaarbasis veel meer op dan de huidige €800.000,-. Op dit moment betaald Roda JC zelfs niks lees ik, om woedend van te worden.

De gemeente moet zich schamen ten opzichte van de inwoners als zij met deze steun aan Roda willen doorgaan. Gewoon heel snel de knoop doorhakken en voor Roda het doek laten vallen. Dat is voor iedereen het beste. Kerkrade heeft buiten Roda genoeg dingen om trots op te zijn. En Roda zal snel worden vergeten. Kijk maar naar de voetbalclubs in Haarlem, Roosendaal, Veendam. Daar sprak na 2 jaar ook niemand al meer over.

Hoe kan het dat de huur over het tweede kwartaal niet is betaald? De tv gelden zouden toch naar de gemeente worden overgemaakt. Daaruit zou de huur (8ton) betaald worden en de rest zou overgemaakt worden naar Roda.

Het is van de zotte! Als ik mijn hupotheekverstrekker zeg dat ik vanaf nu nog maar de helft betaal, dan woon ik volgende maand in een doos op straat. Deel ik de Gemeente mee dat ik geen OZB meer betaal word ik achtervolgt door deurwaarders. De heren schrapen enorme salarisbedragen binnen over de rug van de burger. Het lijkt enigzins op corrupt gedrag want hoe kan dit al jaren voortduren? Er zullen mensen zijn die dit eenvoudigweg door de vingers zien, misschien uit liefde voor de club en wellicht omdat er met geld richting deze mensen wordt geschoven.

Uiteraad is het een lastige kwestie. Maar kijk eens positief tegen Roda aan. om de week trekken ze toch zo gemiddeld over de afgelopen jaren zeker 10000 bezoekers. Als je kijkt naar een bijvoorbeeld guido,s orchestra die trekt 1 weekend nog geen 10000 bezoekers en krijgt ook tonnen subsidie maar daar hoor je niemand over binnen de politiek. Want dan mogen ze allemaal zelf gratis vooraan zitten met nog drink bonnen erbij.
Geloof in een onderneming uit kerkrade die jaren in de subtop van Nederland mee gedaan heeft. En elk kerkraadse politicus vooraan stond met de succes. Maar nu voor hun eigen kiezings cijfers proberen een sterke mening naar buiten te brengen.

dat ze de achterstand eens als mindering brengen op de huurcontracten van de spelers.. die krijgen geld genoeg en voor wat? presteren doen ze niet, t geld komt toch binnen. jong kerkrade zal met meer passie en beter spelen voor minder als die miljoenen contracten.

Een gezin met kleine kinderen die geen huur betalen worden op straat gezet. Denk dat het welzijn van kinderen en gezinnen toch zwaarder weegt dan een voetbalclub die jaar na jaar financiële problemen hebben doordat het beleid niet klopt. Huur verlagen of huur kwijt schelden is ook uit den boze want mij dunkt dat deze paracietenclub al genoeg miljoenen heeft gekregen van Parkstad en niet van Kerkrade alleen. Vandaar dat het mij ook bevreemd dat alleen de gemeente Kerkrade in dezen benadert wordt en een beslissing moet nemen. Genoeg is genoeg en geen cent van de inwoners van Parkstad mag nog naar deze ongemotiveerde tatoeage individuen gaan. GEEN HUUR IS GEEN STADION.

Roda JC is een onderneming.
Als ik als ondernemer mijn rekeningen niet kan betalen ga ik failliet.
Er is al genoeg belasting geld naar RJC gegaan.
Dus geen geld meer naar de club.
Belasting voor burgers omlaag

Reeds jaren lang wordt dit Roda JC met gemeenschapsgelden in stand gehouden middels verkapte overheidssteun. Gewoonweg schandalig !! Directeuren, stafleden en "vreemde" spelers vullen al jaren hun zakken met geld van de burger. Dit in een tijd dat de gewone burger van overheidswege aan alle kanten wordt "geplukt"" en gekort. Tijd dat er potten worden gebroken en er eindelijk eens wordt gestopt met verkwisting van gemeenschapsgelden, geld van m.n. de Kerkraadse burger. Voor wat de betekenis van Roda voor Kerkrade betreft heb ik altijd gesteld: deze is vrijwel nihiel. Al denkt de gemeente zelf daar wellicht anders over. Maar wellicht de leden van dit college, en ook van de colleges van vervlogen tijden hebben zelf nooit hun eigen beurs hoeven te trekken, daar waar het toebedelen (lees verkwanselen) van financiële middelen aan dit Roda betreft.

Werkelijk te zot voor woorden dat gemeenschapsgeld in een bodemloze put wordt gegooid terwijl burgers naar de voedselbank moeten. Gemeente schaam je kapot om steeds maar weer gemeenschapsgeld over te maken aan dure voetballers die als ze iets meer kunnen verdienen bij andere club weer vertrokken zijn. Maar de gemeente gaat weer betalen hoor let maar op en de burgers in Kerkrade waar heel veel mensen rond moeten komen met een uitkering zijn de dupe. Voetselbanken Vincentiusvereniging Kerkrade en andere instanties helpen de burgers en wat dier de gemeente miljoenen over maken aan een club die een veel te grote broek aan heeft. Schaam je gemeente het houdt ergens op. Burgers eerst miljoenen salarissen wegggeven aan dure spelers hoort bij investeerders en niet bij de overheid. Denk dat er sprake is van totale overschatting van de club. Kerkrade heeft zoveel meer te bieden dan deze bodemloze put.

Gemeente moet blij zijn met deze citymarketing! Dit is veruit de grootste sport van Nederland. Roda komt er weer bovenop. Waarschijnlijk koopt ook Korotaev het stadion! De gemeente blijft er hoe dan ook geld in pompen, lekker hoor gratis bier en bitterballen. Als je trouwens je huur niet kunt betalen moet je een betere baan zoeken of terug naar school.

Beste raadsleden. Waarom moeten wij als burgers nog meer gaan inleveren voor een club die niet 1 maar 2 eigenaren heeft die ook nog miljoenen op hun bankrekening hebben staan?

Moet de G7 de smeekbede niet juist bij de eigenaren neerleggen?

In alle berichtgeving blijven Frits Schrouff, Aleksei Korotaev en de G7 buiten schot. Zijn zij niet gewoon financieel verantwoordelijk? Bovendien zit daar geld genoeg. Waarom moet de gemeente de financiële gaten stoppen?

Dit is gewoon een non discussie die er gevoerd word bij de Gemeente.

Schrouff, Korotaev en de G7 hebben ruim boven de miljard tussen hun.
En Schrouff samen met Korotaev zijn de eigenaren.

Waarom buigt het College en de raad zich hier überhaupt over.
Dit is nu hun verantwoordelijkheid.

Geachte SP,

Nu er dan eindelijk een nieuwe "schijnbaar" rijke eigenaar is voor Roda die echt een buitenlander is neem ik aan dat u gezamelijk met de rest van de lokale politiek erop toe gaat zien dat de huur weer normaal wordt en dat Roda dat gemeenschapsgeld (lees: ons geld) per ommegaande terug gaat betalen?

En niet dat de gemeente voor een grijpstuiver het stadion aan Roda terug geeft?

Reactie toevoegen

U bent hier