h

Acties

21 februari 2023

SP Pensioenactie bij Eerste Kamer

Samen met mensen uit het hele land en pensioenorganisaties lieten we een krachtig geluid horen voor de Eerste Kamer. Veel mensen maakten hun zorgen en bezwaren kenbaar aan de aanwezige senatoren. Het signaal was duidelijk: deze pensioenwet moet van tafel! We accepteren geen onzeker casinopensioen. Deze foute wet van de coalitiepartijen en PvdA/GroenLinks moet van tafel.

Lees verder
11 april 2020

Huurverlaging of bevriezing van de huur? Doe nu de check.

Foto: SP

Binnenkort valt de brief voor de huurverhoging waarschijnlijk weer in uw brievenbus. Vanaf 1 januari 2020 bestaat de mogelijkheid om in sommige situaties huurverlaging of huurbevriezing te krijgen. Soms komt u zelfs nog in aanmerking voor huurbevriezing als uw inkomen minder is dan €43.500,-. Of u mogelijk in aanmerking komt, kunt u hieronder in de schema’s zelf bepalen. Wij baseren ons op de gegevens van de Woonbond. Komt u mogelijk in aanmerking voor huurverlaging of huurbevriezing?  Dan kunt u ons een e-mail sturen en wij helpen u verder. Wij hopen op een goede uitkomst voor u. (Dit artikel is uitsluitend  van toepassing  als u een woning huurt van een woningcorporatie.)

Lees verder
11 oktober 2018

Alliantie Sociaal Verzet Kerkrade start met acties

Foto: SP

De Alliantie Sociaal Verzet Kerkrade start met acties tegen de bezuinigingsacties die Kerkrade wil gaan doorvoeren. We zijn het niet eens met het afschaffen van de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten en willen dat dit wordt teruggedraaid. Waarom we NU starten met acties en ook hoe we dat gaan doen leggen we hieronder uit.

Lees verder
7 augustus 2018

SP Kerkrade wil besluit WTCG terugdraaien en start petitie.

Op 4 juli 2018 heeft een meerderheid (Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD) van de gemeenteraad van Kerkrade het besluit genomen om (reeds dit jaar) de “tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten” à EUR 125 af te schaffen. Ondanks ons verzoek hiertoe, hebben de coalitiepartijen en het college willens en wetens niet eens de moeite willen nemen om mogelijke andere bezuinigingsmaatregelen, die de meest kwetsbaren zouden ontzien, te overwegen. Daarom heeft de SP een petitie gestart en kunnen burgers via een voorbeeldbrief hun ongenoegen aan college en raad kenbaar maken. SP Kerkrade nodigt bij dezen andere politieke en maatschappelijke partijen (die het met ons eens zijn) op om zich bij deze petitie aan te sluiten en hun achterban op te roepen deze petitie te ondertekenen. Samen zijn we sterk. Het gaat er niet om wie het initiatief neemt, maar om het terugdraaien van dit asociale besluit.

Lees verder
1 december 2020

Mensen, getroffen door de toeslagenaffaire, krijgen een tegemoetkoming van €750 en deze zal niet worden gekort.

Om de mensen die worden getroffen door de toeslagenaffaire tegemoet te komen heeft de SP in de Tweede kamer  voorgesteld om deze mensen een tegemoetkoming van € 750 te geven. Dit voorstel kreeg een meerderheid en is aangenomen. Om te voorkomen dat deze tegemoetkoming zou worden gekort heeft SP Kerkrade een voorstel ingediend om deze tegemoetkoming van €750 op geen enkele wijze te korten op een eventuele uitkering. De wethouder heeft toegezegd, dat deze €750 uitkering in geen enkele situatie zal worden gekort, te meer omdat de Participatiewet daarvoor geen basis biedt.

Lees verder
7 november 2020

Kerkrade: Motie voor een ruimhartig schadefonds voor “POMS-slachtoffers” unaniem aangenomen.

Foto: Henk Kuypers (Kerkrade.nu)

De raad van de gemeente Kerkrade heeft unaniem een motie voor een ruimhartige schadeloosstelling van “Poms” slachtoffers” aangenomen. SP Kerkrade nam het initiatief voor de motie. Deze motie werd door alle partijen omarmt en werd zelfs door alle partijen gezamenlijk ingediend. De SP heeft in het land het voortouw genomen voor een ruimhartige compensatie van mensen die bij Defensie met schadelijke en/of giftige stoffen, zoals Chroom6,  hebben gewerkt. Zij hebben daardoor ernstige gezondheidsschade opgelopen. Tot nu blijft een goede oplossing voor deze zaak uit.  SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut is al jaren bezig om verbetering te brengen in deze situatie. Ze heeft deze zaak grondig onderzocht en de resultaten vastgelegd in een boek. Dit boek (96 pagina’s) kunt u gratis lezen of downloaden via: https://sp.nl/nieuws/2020/09/onderste-steen-boven-sp-boek-over-giftige-stoffen-defensie Naast het vragen van landelijke aandacht voor dit probleem doet de SP dat ook plaatselijk.

Lees verder
12 oktober 2020

SP Wil een ruimhartig schadefonds voor POMS-slachtoffers

Foto: Henk Kuijpers (Kerkrade.nu)

Bij Defensie hebben  veel mensen met schadelijke en/of giftige stoffen, zoals Chroom6,  gewerkt. Zij hebben daardoor ernstige gezondheidsschade opgelopen. Tot nu toe heeft de overheid verzuimd deze schadelijke stoffen te verbannen en zijn er nog geen afdoende veiligheidsmaatregelen genomen. Vanuit diverse geledingen is hier aandacht voor gevraagd. SP Kerkrade heeft het voortouw genomen om ook vanuit Kerkrade een oplossing voor deze al lang slepende kwestie te vragen. De SP heeft een motie voorbereid en de andere partijen in Kerkrade gevraagd of zij deze motie samen met ons in te dienen en te steunen. De getroffen mensen wachten al veel te lang op een goede oplossing.

Lees verder
2 juli 2020

Belangrijke vragen over het pensioenakkoord.

We hebben geen nieuw pensioensysteem nodig. Met een normale rekenrente zoals die ook in het buitenland wordt gebruikt kunnen we de pensioenen verhogen, zonder dat we moeten vrezen dat er straks tekorten ontstaan. Waarom dan een toch een nieuw pensioenstelsel? Alleen omdat de werkgevers van het huidige pensioensysteem af willen?  De vaste commissie voor Sociale Zaken en werkgelegenheid heeft meer dan 200 zeer relevante vragen. De antwoorden zijn er nog niet.

Lees verder
30 juni 2020

Roep het gemeentebestuur van Kerkrade op om zich uit te spreken voor verhoging van het minimumloon naar €14!

Foto: Goede Zaak

De actie “Voor 14”, een initiatief van FNV, roept het gemeentebestuur van Kerkrade op om zijn steun uit te spreken voor een verhoging van het minimumloon naar €14,-  We vragen daarom alle mensen, zeker de inwoners van Kerkrade, om deze petitie te tekenen om zo het gemeentebestuur van Kerkrade te laten weten, dat velen de oproep om het minimumloon te verhogen naar € 14,- steunen. De bedoeling is om deze actie in elke gemeente te starten. In Kerkrade heeft Ad van Beek het voortouw genomen om deze actie te steunen en de petitie te organiseren. Het helpt als u dit bericht zo veel mogelijk deelt! Wilt u eerst meer informatie dan kunt u hieronder verder lezen, Als u het er mee eens bent kunt u hier de petitie tekenen via deze link: https://actie.degoedezaak.org/petitions/sta-op-voor-14-gemeentebestuur-kerkrade?source=facebook-share-button&time=1593098444&utm_source=facebook&share=9fc5739c-26f2-4b9e-9113-1f0c6b3a5899&fbclid=IwAR14Zbwa2Be81S1I5zWfG0RqCrCc0EO8DlIxrR0HdtUKEsZIVpvkNd2MnkA

Lees verder
23 mei 2020

De SP blijft zich inzetten tegen de huurverhoging

Foto: SP

In Nederland hebben de woningcorporaties afgesproken de huren met ongeveer 2,5% te laten stijgen. Andere verhuurders eisen een nog hogere huurverhoging. Het minimumloon is per 1 januari met ongeveer €20,- per maand verhoogd. Die verhoging gaat dus al helemaal op aan de huurverhoging. Waarvan moeten al die andere verhogingen dan worden betaald? De SP blijft zowel in de 2e als in de 1e Kamer streven om de huren te laten bevriezen. In Duitsland zijn de huren vanaf 1 januari 2020 voor vijf jaar bevroren en in Nederland zou dat zelfs niet voor 1 jaar kunnen. De SP blijft actie voeren tegen de huurverhoging en u kunt meedoen! Hieronder leest u hoe u kunt meedoen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier