h

Kerkrade: Motie voor een ruimhartig schadefonds voor “POMS-slachtoffers” unaniem aangenomen.

7 november 2020

Kerkrade: Motie voor een ruimhartig schadefonds voor “POMS-slachtoffers” unaniem aangenomen.

Foto: Henk Kuypers (Kerkrade.nu)

De raad van de gemeente Kerkrade heeft unaniem een motie voor een ruimhartige schadeloosstelling van “Poms” slachtoffers” aangenomen. SP Kerkrade nam het initiatief voor de motie. Deze motie werd door alle partijen omarmt en werd zelfs door alle partijen gezamenlijk ingediend. De SP heeft in het land het voortouw genomen voor een ruimhartige compensatie van mensen die bij Defensie met schadelijke en/of giftige stoffen, zoals Chroom6,  hebben gewerkt. Zij hebben daardoor ernstige gezondheidsschade opgelopen. Tot nu blijft een goede oplossing voor deze zaak uit.  SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut is al jaren bezig om verbetering te brengen in deze situatie. Ze heeft deze zaak grondig onderzocht en de resultaten vastgelegd in een boek. Dit boek (96 pagina’s) kunt u gratis lezen of downloaden via: https://sp.nl/nieuws/2020/09/onderste-steen-boven-sp-boek-over-giftige-stoffen-defensie Naast het vragen van landelijke aandacht voor dit probleem doet de SP dat ook plaatselijk.

In Kerkrade werd, via een motie, aan het college van B&W gevraagd:

Namens de gemeente Kerkrade, bij de verantwoordelijk staatssecretaris met klem er op aan te dringen om te regelen dat dit ruimhartige generieke schadefonds er komt;

De raad te informeren of de verantwoordelijke staatssecretaris hierin wil meegaan of met welke redenen zij het generieke schadefonds afwijst;

We houden u op de hoogte zodra het antwoord van de staatssecretaris bekend is zullen we bekijken of er vervolgactie nodig is.

 

De motie kunt u hier lezen:

Reactie toevoegen

U bent hier