h

Center Court

22 september 2019

Is het Centercourt de juiste oplossing voor de gezondheidsproblematiek in Kerkrade?

Foto: SP

Het is al tientallen jaren bekend dat de gezondheid van de Kerkradenaren te wensen over laat. Zeker als we die vergelijken met het gemiddelde in Nederland en ook in vergelijking met andere gemeenten in deze regio. De gezondheid in onze provincie is gemiddeld het slechtste van heel Nederland. De gezondheid van mensen in Parkstad, met het accent op Heerlen en Kerkrade, is gemiddeld weer het slechtste van Limburg. Het is goed om dit eindelijk onder ogen te zien en aan te pakken door een goed beleid en goede maatregelen. De SP pleit al jaren om de structurele problemen aan te pakken. We zijn dus blij dat deze problemen eindelijk serieus worden opgepakt. De grote vraag is echter of het neerzetten van een € 42,5 miljoen kostend gebouw, genaamd Center Court, de juiste aanpak is van deze problematiek. 

Lees verder
25 november 2019

SP Limburg in Provinciale Staten over Centercourt: Megalomaan project

Foto: Jos Piefer

In provinciale Staten was de SP kritisch over Centercourt. Woordvoerder René van de Valk gaf aan dat gezondheidstoestand van de inwoners van Kerkrade dringend aandacht behoeft. De provincie heeft hiervoor al verschillende goede projecten opgezet. In Kerkrade wil men echter een gebouw van €42,5 miljoen neerzetten, hij noemt dit een megalomaan plan, waarvoor het geld met geschraap, gebedel en op de pof bij elkaar moet worden geharkt. Bovendien vraagt hij zich af of de regionale functie wel tot stand komt. Hij wijst er verder op, dat er feitelijk nagenoeg geen interactieve en participatieve initiatieven (burgerinspraak) zijn ondernomen en dat onwelgevallige tegenargumenten, hoe valide ook, niet serieus worden genomen. Verder stelt hij dat de bewering dat alle partijenen, politieke, maatschappelijk en zeker het verenigingsleven Centercourt als een fysiek markeringspunt zien, zoals het college van Kerkrade beweert, uit de lucht zijn gegrepen en volstrekt onjuist en zelfs misleidend zijn. Lees hieronder zijn volledige bijdrage.

Lees verder
23 mei 2019

SP: Nee tegen Centercourt

Foto: Jos Piefer

In Kerkrade wil men de gezondheid van inwoners bevorderen. Het college kiest ervoor om hiervoor in stenen te investeren. Men wil een zwembad, sporthal en zorgappartementen bouwen (kosten €42,5 miljoen), terwijl het geld op is en men nu al miljoenen moet bezuinigen op voorzieningen voor mensen. Dat is onnodig. Bovendien heeft Kerkrade hiervoor geen geld en zal men dus weer vele miljoenen extra moeten lenen bovenop de schuld van €120 miljoen die er al is. Lees hieronder onze argumenten en wat wij willen bereiken.  

Lees verder
7 december 2018

OZB belasting in Kerkrade wordt met 10% verhoogd. SP motie tegen deze verhoging van tafel geveegd.

Foto: Jos Piefer

OZB verhoging per 1 januari 2019 met 5% en daar komt dan per 1 januari 2020 weer 5% bovenop. De inwoners van Kerkrade zullen hierdoor in 2019 € 500.000,- en vanaf 2020 elk jaar € 1 miljoen EXTRA aan OZB belasting moeten ophoesten. SP Kerkrade heeft een motie ingediend tegen de enorme verhoging van de OZB belasting. Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD en ook Lokaal Alternatief waren tegen motie. waardoor de verhoging van de OZB belasting doorgaat. Ons Kerkrade,  Ouderenpartij Kerkrade en natuurlijk de SP steunden de motie wel, maar de meerderheid was tegen deze motie en dus is de motie verworpen. De motie van SP Kerkrade treft u onder het artikel aan.

Lees verder
11 mei 2018

Is het Center Court (€ 36 miljoen) al aanbesteed door college Kerkrade zonder definitieve besluitvorming van de gemeenteraad?

De meerderheid van de gemeenteraad heeft vorig jaar toestemming gegeven om de grond voor het Centre Court (bewegings- en gezondheidsboulevard) aan te kopen en heeft € 1 miljoen ter beschikking gesteld voor een vooronderzoek naar het, naar verwachting, € 36 miljoen kostende Centre Court.  De SP heeft toen tegen dit besluit gestemd en heeft nu op 30 april al aanvullende vragen gesteld. Onze argumenten om toen tegen te stemmen en ook de nu door ons aan het college gestelde schriftelijke vragen, treft u hieronder aan.

Lees verder
21 april 2017

SP Kerkrade is vooralsnog tegen het ongeveer € 39 miljoen kostende Center Courtplan.

Deze week moest besloten worden,  om als opstapje voor het € 36 miljoen kosten Centercourt plan (bewegings- en gezondheidsboulevard),  alvast € 3 miljoen beschikbaar te stellen.  € 2,1 miljoen voor aankoop van de gronden en € 1 miljoen om het plan verder uit te werken.  De SP wil echter eerst meer zicht hebben op de financiële situatie van de gemeente Kerkrade. Als blijkt dat het voor Kerkrade niet haalbaar is om dit plan van € 39 miljoen en de daaraan gekoppelde jaarlijkse kosten van enkele miljoenen per jaar te betalen , dan is er minstens 1 miljoen verspild. Binnen enkele maanden worden de nieuwe gegevens over de financiële stand van zaken verwacht. Daarom stelden wij voor, om die eerst af te wachten alvorens ons opnieuw in een tientallen miljoenen kostend financieel avontuur te storten.  Het plan ligt er al enige jaren, het is niet nodig om nu hals over kop met dit plan in te stemmen.

Lees verder
8 april 2017

SP Kerkrade kritisch over €36 miljoen kostende Center Court plan.

Het College van Kerkrade heeft plannen voorgelegd voor het ontwikkelen van een gezondheid en bewegingsboulevard in het centrum van Kerkrade. De SP is nog niet overtuigd,  lees hieronder waarom.

Lees verder

U bent hier