h

SP Limburg in Provinciale Staten over Centercourt: Megalomaan project

25 november 2019

SP Limburg in Provinciale Staten over Centercourt: Megalomaan project

Foto: Jos Piefer

In provinciale Staten was de SP kritisch over Centercourt. Woordvoerder René van de Valk gaf aan dat gezondheidstoestand van de inwoners van Kerkrade dringend aandacht behoeft. De provincie heeft hiervoor al verschillende goede projecten opgezet. In Kerkrade wil men echter een gebouw van €42,5 miljoen neerzetten, hij noemt dit een megalomaan plan, waarvoor het geld met geschraap, gebedel en op de pof bij elkaar moet worden geharkt. Bovendien vraagt hij zich af of de regionale functie wel tot stand komt. Hij wijst er verder op, dat er feitelijk nagenoeg geen interactieve en participatieve initiatieven (burgerinspraak) zijn ondernomen en dat onwelgevallige tegenargumenten, hoe valide ook, niet serieus worden genomen. Verder stelt hij dat de bewering dat alle partijenen, politieke, maatschappelijk en zeker het verenigingsleven Centercourt als een fysiek markeringspunt zien, zoals het college van Kerkrade beweert, uit de lucht zijn gegrepen en volstrekt onjuist en zelfs misleidend zijn. Lees hieronder zijn volledige bijdrage.

Voorzitter, de bij dit Statenvoorstel gevoegde rapportages zijn klip en klaar. Limburgers zijn ongezonder dan andere Nederlanders. Ze wegen zwaarder, bewegen minder, roken en drinken meer, zijn vaker en langer ziek en gaan uiteindelijk eerder dood. Met als, vergeef me de woordkeuze, als koplopers de inwoners van de grote stedelijke gebieden in Limburg en dan de Parkstedelingen in het bijzonder. 

Dit trieste inzicht is niet iets van de afgelopen jaren. Al decennia worden ongezondheidslijstjes aangevoerd door gemeenten als Heerlen, Kerkrade en Brunssum. Daarnaast is onomstotelijk bewezen dat ongezondheid en armoede met elkaar correleren en laten er nu net deze gemeenten veel mensen in armoede wonen.

Dat er nu door de provincie tal van initiatieven worden ontplooid om de gezondheidsachterstanden, in met name deze gebieden, eindelijk eens aan te pakken is lovenswaardig. Kansrijke start, de Gezonde Basisschool, Jongeren op Gezond Gewicht en nog een aantal van dergelijke projecten zijn helaas bittere noodzaak en de SP vindt dat er heel hard en langdurig geïnvesteerd worden in gezondheidsprogramma’s, -projecten en -initiatieven.

Maar, als we het Statenvoorstel goed lezen voorzitter, zien we van dergelijke investeringen maar weinig tot niets terug. Wel wordt er, samen met IBA en de gemeente Kerkrade, geïnvesteerd in een vastgoedproject met de, naar goed Kerkraads gebruik, naam Center Court. Een vastgoedproject dat in totaal 42,5 miljoen moet gaan kosten en dat met geschraap, gebedel en op de pof bij elkaar moet worden geharkt. Aan de Provincie wordt gevraagd om 8 miljoen ter beschikbaar te stellen.

Het is de SP volledig onduidelijk, en dat komt ook niet uit de diverse rapportages naar voren, en er is geen logische verbinding te destilleren om heel veel geld te investeren in vastgoed en de verwachting te hebben dat het dan allemaal goed komt met de gezondheid en vitaliteit van de Kerkradenaren en inwoners uit de omliggende gemeenten. Want zo wordt er gesteld, Center Court gaat een regionale functie vervullen…alsof inwoners uit Hoensbroek, de Langeberg of Meezenbroek gezonder en vitaler gaan worden van een megalomaan vastgoedproject in het Centrum van Kerkrade. De SP zou dan ook graag zien dat het geld in echte gezondheidsprojecten wordt gestoken en zou graag van het College voor de komende Statenvergadering een lijst zien in welke gezondheids- en vitaliteitsprojecten (in relatie met Center Court) ook geïnvesteerd gaat worden. Tevens willen we inzicht in de gemaakte afspraken met betrekking tot de structurele programma’s die hier aan gekoppeld gaan worden en hoe deze van financiering worden voorzien.

Een tweede punt voorzitter op dit dossier is de financieel kwetsbare positie waarin de gemeente Kerkrade zich nu al bevindt. Een dergelijk project maakt deze financiële positie nog kwetsbaarder en, vanuit de toezichthoudende rol van de provincie zou je juist een ontmoedigende houding ten aanzien van dergelijke megalomane projecten verwachten. De SP is benieuwd naar het standpunt van het College hierin.

En dan de zogenoemde regiofunctie, voorzitter. De gemeente Kerkrade stelt dat andere gemeenten zullen aanhaken bij de initiatieven die, gerelateerd aan Center Court, de gezondheid en vitaliteit zullen bevorderen. Samen sta je sterker en kom je verder is het adagium en dat is op zich lovenswaardig. Echter, als het gaat om de vastgoedontwikkeling gerelateerd aan Center Court blijken de omliggende gemeenten een stuk minder enthousiast en zelfs sceptischer te staan tegenover de ontwikkeling van het oude Atrium terrein.

Ook de beweringen van de lokale portefeuillehouder dat de vastgoedontwikkeling Center Court mag rekenen op brede steun van allerlei steekhouders waaronder de (zwemwatergerelateerde) sportverenigingen kunnen we nergens staven. Immers, het nieuwe zwembad zal beduidend soberder en kleiner zijn dan het huidige, zij het verouderde, zwembad d’r Pool. De vermeende participatieve aanpak is daarbij ver te zoeken. Er zijn nagenoeg geen interactieve en participatieve initiatieven ondernomen en onwelgevallige tegenargumenten, hoe valide ook, worden niet serieus genomen.

Ook de bewering dat alle partijen, zowel politiek, maatschappelijk of uit het verenigingsleven het Center Court als fysiek markeringspunt zien is uit de lucht gegrepen en pertinent onjuist en misleidend.

De SP is benieuwd, hoe het College met als credo “Vernieuwend Verbinden”, zich wenst te vereenzelvigen met de regenteske werkwijze van de gemeente Kerkrade in dit dossier.

Reactie toevoegen

U bent hier