h

In de media

Hieronder vindt u al onze media-items.

17 maart 2018

Emile Roemer beëdigd als (tijdelijk) burgemeester van Heerlen.

We zijn er trots op dat oud-SP-leider Emile Roemer vanmorgen is beëdigd als (tijdelijk) burgemeester van Heerlen.

Lees verder
22 maart 2016

SP Kerkrade trekt de wijken in

Samen in actie!

Lees verder
3 juli 2015

Roda JC financieel nog steeds in zwaar weer.

In januari gaf Roda aan dat zij de huur van het stadion niet konden betalen. Ze vroegen de gemeente (eigenaar stadion) om uitstel.

Van uitstel komt zeker geen afstel zei wethouder Schneider toen nog.

Dat uitstel werd verleend met de afspraak dat Roda in elk geval €50.000,- per maand zou overmaken en in juni 2015 inzicht zou geven in de financiële situatie van Roda en ook dat Roda in juni met een voorstel zou komen hoe de achterstallige betalingen zouden worden
ingelopen.

Maandag 29 juni kwam de commissie van de gemeenteraad bij elkaar om de plannen van Roda te vernemen. Verbijsterend was het dat de Directeur Wim
Collard, in gezelschap van Hessel Meijer, lid van de Raad van Commissarissen van Roda, kwam vertellen, dat hij:

  • geeninzicht wilde geven in de financiële situatie

  • geen enkel voorstel had om de achterstanden in te lopen

  • wilde praten om een oplossing voor de problemen te vinden.

U leest
het goed: Roda wenste tegen de gemaakte afspraken in, geen inzicht te verschaffen in de financiële
situatie.

Lees verder
26 juni 2015

SP Kerkrade: Voor de mensen die nog twijfelen aan onze uitspraak dat dit College in Kerkrade een uitermate rechtse en neo-liberale koers vaart:

Na afloop van de gemeenteraadsvergadering 24 juni 2015 verscheen dit juichbericht op

Twitter van de VVD naar aanleiding van de raadsvergadering:

VVD Kirchroa: Voorjaarsnota goedgekeurd, Wtcg regeling inkomensonafhankelijk én
elke zondag winkels rodaboulevard open!

Men vergeet erbij te schrijven dat de voorjaarsnota alleen door hun eigen partijen zijn goedgekeurd en dus helemaal niet door de oppositie!

Evenals de regeling CER/Wtcg.

Het SP voorstel, mede ingediend door OK en GL, om de gelden gedeeltelijk
inkomensafhankelijk te maken, waardoor de mensen chronisch zieken/gehandicapten met een laag inkomen iets extra’s krijgen,
werd door Burgerbelangen, VVD, Lokaal Alternatief en de gedoogpartij
Ouderenpartij Kerkrade weggestemd.

Lees verder
17 juni 2015

SP Gedeputeerde Daan Prevoo: Twee miljoen voor Calamiteitenfonds Mijn(water)schade en proefproces over verjaring.

Nadat er jarenlang weinig schot zat in de aanpak van mijn(water)schade in de oude mijnstreek, worden er nu concrete stappen gezet.

SP Gedeputeerde Daan Prevoo maakt werk van het Calamiteitenfonds Mijn(water)schade, dat al een hele tijd geleden met Minister Kamp is besproken, maar tot nu toe niet van de grond kwam. We hebben groot
vertrouwen dat SP partij-icoon Jan de Wit uit Heerlen, deze klus prima gaat klaren.

Bovendien faciliteert Prevoo een proefproces over de verjaring van mijnschade.  

Het is voor individuele personen bijna onmogelijk een dergelijk
proces te bekostigen. Gemeenten waren ook niet bereid dit op zich te nemen. Vandaar dat wij blij zijn dat de provincie nu deze taak op zich neemt en daarmee duidelijk laat zie, dat zij wil opkomen voor de
belangen van haar burgers.

Lees verder
12 juni 2015

Problemen speelplek Gracht opgelost?

Foto: SP Kerkrade

Er waren jarenlang klachten van diverse soorten overlast van de grote speelplek (trapveld) Gracht, gelegen naast de speeltuin en direct grenzend aan de tuinen van diverse omwonenden.

Lees verder
1 mei 2015

Paul Ulenbelt over het basisinkomen.

Paul Ulenbelt in gesprek met Erik de Vlieger over het basisinkomen.

Lees verder
28 april 2015

Huub Quaedflieg (SP Kerkrade) wordt 29 april geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten.

De SP behaalde bij de provinciale verkiezingen een winst van twee zetels en ging van zes naar 8 zetels. Daarmee is de SP in Limburg de derde partij.

Huub Quaedflieg stond op de negende plaats op de lijst.

Doordat de SP twee gedeputeerden mag leveren, mogen nu ook de nummer 9, Huub Quaedflieg
en de nummer 10 Yolanda Claessen uit Heerlen plaats nemen in de provinciale Staten.

Voor SP Kerkrade is dit
een historische dag. Het is voor het eerst in de historie dat een lid van SP Kerkrade een plaats krijgt in Provinciale Staten.

Lees verder
27 april 2015

Eric Smaling SP dient motie in om verjaring mijnschade tegen te gaan.

Het stoppen van de pompen die het mijnwater wegpompen is een nieuw feit..

Eric
Smaling (SP) heeft 22 april een motie ingediend om verjaring van mijnschade tegen te gaan. Stoppen van de pompen is een nieuw feit.

Lees verder
24 april 2015

SP Kerkrade wil geen teambuilding, maar verbetering van het politieke proces.

Er is commotie ontstaan n.a.v. het feit dat SP Kerkrade
niet zou willen meewerken aan teambuilding. En dat klopt.

De SP heeft in oktober een motie ingediend om de democratie in Kerkrade te bevorderen.

Onze motie spreekt Burgemeester Som expliciet aan om als voorzitter van de raad een rol te spelen in het bevorderen van het democratisch proces.

Daarin hebben we gevraagd om een werkgroep samen te stellen uit fractieleden van iedere partij.

We hebben niet gevraagd voor teambuilding of gedragstherapie.

SP Kerkrade wil bevordering van het democratisch proces.

Lees verder

Pagina's

U bent hier