h

SP Gedeputeerde Daan Prevoo: Twee miljoen voor Calamiteitenfonds Mijn(water)schade en proefproces over verjaring.

17 juni 2015

SP Gedeputeerde Daan Prevoo: Twee miljoen voor Calamiteitenfonds Mijn(water)schade en proefproces over verjaring.

Nadat er jarenlang weinig schot zat in de aanpak van mijn(water)schade in de oude mijnstreek, worden er nu concrete stappen gezet.

SP Gedeputeerde Daan Prevoo maakt werk van het Calamiteitenfonds Mijn(water)schade, dat al een hele tijd geleden met Minister Kamp is besproken, maar tot nu toe niet van de grond kwam. We hebben groot
vertrouwen dat SP partij-icoon Jan de Wit uit Heerlen, deze klus prima gaat klaren.

Bovendien faciliteert Prevoo een proefproces over de verjaring van mijnschade.  

Het is voor individuele personen bijna onmogelijk een dergelijk
proces te bekostigen. Gemeenten waren ook niet bereid dit op zich te nemen. Vandaar dat wij blij zijn dat de provincie nu deze taak op zich neemt en daarmee duidelijk laat zie, dat zij wil opkomen voor de
belangen van haar burgers.

De Provincie Limburg, mede namens voormalige ‘mijngemeenten’, en Minister Kamp regelen op korte termijn de financiering voor een stichting die een nieuw Calamiteitenfonds Mijn(water)schade van twee
miljoen euro gaat beheren.

Voormalig lid van de Tweede en Eerste Kamer, Jan de Wit, is bereid gevonden om kwartiermaker/voorzitter van de op te richten stichting te worden.

De Minister heeft eerder aangegeven dat hij van mening is dat de schade verjaard is en daarom niet door het Rijk vergoed zal worden. Gedeputeerde Daan
Prevoo reageert: “Ik kan mij niet vinden in deze aanname door de Minister. De laatste steenkool is weliswaar al in de jaren ’70 uit de Limburgse mijnen gehaald, maar de verjaringstermijn voor de aangerichte schade begint wat mij betreft op zijn vroegst pas veel later: midden jaren ’90. Toen werd namelijk gestopt met het wegpompen van mijnwater. Ik vind dat het Rijk uiteindelijk
verantwoordelijk moet zijn voor het vergoeden van de nu pas concreet en zichtbaar wordende mijn(water)schade. Het land heeft tijdens de wederopbouw volop geprofiteerd van de Limburgse kolen, nu is het tijd
om iets terug te doen. Het Calamiteitenfonds Mijn(water)schade is wat mij betreft dan ook niet meer dan een tijdelijk lapmiddel, in afwachting van structurele actie door de Minister. Het fonds is voor nu broodnodig, omdat ik Limburgers niet zelf voor de kosten wil laten
opdraaien.” 

Volgens gedeputeerde Prevoo ligt het vanuit de rol van een Provincie, als activistisch facilitator, voor de hand, dat de Provincie de kosten betaalt van het
voeren van dit proefproces.

Lees hieronder het
hele verhaal.

http://limburg.nl/Actueel/Nieuws_en_persberichten/2015/Juni_2015/Twee_miljoen_voor_Calamiteitenfonds_Mijn_water_schade

 

Reactie toevoegen

U bent hier