h

Commissie

Naast twee raadsleden wordt de SP in de raadscommissies vertegenwoordigd door:

Marian Schrijnemaekers: commissie Burgers en Samenleving

Ad van Beek: commissie Grond- en Economische Zaken

U bent hier