h

Commissie

Naast drie raadsleden wordt de SP in de raadscommissies vertegenwoordigd door:

agnes APPELS-aust

 

Is lid van de Commissie Burgers en Samenleving.

Email: a.aust@kerkrade.nl

Haar aandachtsgebieden zijn:

 

 • Arbeidsvoorziening
  en arbeidsmarkt; sociale zekerheid; integratiebeleid; welzijn en
  zorg; maatschappelijke participatie en zorg; onderwijs en educatie; jeugd. 

rene van der valk

Foto: SP

Is lid van de Commissie Algemene Zaken en Middelen.

 

Email: r.van.der.valk@kerkrade.nl

Zijn aandachtsgebieden zijn:

 • Algemene bestuurlijke aangelegenheden; veiligheid en handhaving
  (openbare orde algemeen, rampenbestrijding, criminaliteitspreventie,
  handhaving en toezicht, uitvoering bijzondere wetten en plaatselijke
  verordeningen); publiekszaken; internationale betrekkingen;
  grensoverschrijdende samenwerking (Eurode/EuRegio); intergemeentelijke
  samenwerking (Parkstad Limburg); financieel beleid op hoofdlijnen;
  informatievoorziening en automatisering; personele aangelegenheden
  raadsgriffie; algemene rechtsbescherming; PR en marketing; communicatie;
  evenementen, markten en kermissen; sport en recreatie;
  ontwikkelingssamenwerking.

U bent hier