h

Commissie

Naast drie raadsleden wordt de SP in de raadscommissie vertegenwoordigd door:

Carin Wevers

Is lid van de Commissie Burgers en Samenleving.

Email: c.wevers@kerkrade.nl

Haar aandachtsgebieden zijn:

 

 • Arbeidsvoorziening
  en arbeidsmarkt; sociale zekerheid; integratiebeleid; welzijn en
  zorg; maatschappelijke participatie en zorg; onderwijs en educatie; jeugd. Carin is de auteur van het boek: “Kan ik daar wat aan doen? Denken over professioneel handelen in zorg en welzijn.” Bussum (Coutinho) 2018.

Joop Appels

Is lid van de Commissie Algemene Zaken en Middelen.

Tel.nr: 06-43241640

Email: appels.usa@hotmail.com

Zijn aandachtsgebieden zijn:

 • Algemene bestuurlijke aangelegenheden; veiligheid en handhaving
  (openbare orde algemeen, rampenbestrijding, criminaliteitspreventie,
  handhaving en toezicht, uitvoering bijzondere wetten en plaatselijke
  verordeningen); publiekszaken; internationale betrekkingen;
  grensoverschrijdende samenwerking (Eurode/EuRegio); intergemeentelijke
  samenwerking (Parkstad Limburg); financieel beleid op hoofdlijnen;
  informatievoorziening en automatisering; personele aangelegenheden
  raadsgriffie; algemene rechtsbescherming; PR en marketing; communicatie;
  evenementen, markten en kermissen; sport en recreatie;
  ontwikkelingssamenwerking.

U bent hier