h

Raadsfractie

De SP is met twee raadsleden en drie raadscommissie leden vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Hebt u vragen, wilt u signalen afgeven of problemen aankaarten neem dan gerust contact met hen op.


 
Marianne Laumann
fractievoorzitter

Is tevens lid van de commissie Grond en Economische Zaken en de commissie Burgers en Samenleving

Tel.nr: 06-58987478

Email: fractiekerkrade@sp.nl

Haar aandachtsgebieden zijn:

  • Arbeidsvoorziening en arbeidsmarkt; sociale zekerheid; integratiebeleid; welzijn en sociaal- cultureel werk (bibliotheek, gemeenschapshuizen, vrijwilligerswerk); maatschappelijke participatie en zorg; volksgezondheid en doelgroepenbeleid; onderwijs en educatie; jeugd.

 
carin wevers

Carin is raadslid en lid van de commissie Burgers en Samenleving.

Tel.nr: 06-28679379

Email: fractiekerkrade@sp.nl

Haar aandachtsgebieden zijn:

  • Algemene bestuurlijke aangelegenheden; veiligheid en handhaving (openbare orde algemeen, rampenbestrijding, criminaliteitspreventie, handhaving en toezicht, uitvoering bijzondere wetten en plaatselijke verordeningen); publiekszaken; internationale betrekkingen; grensoverschrijdende samenwerking (Eurode/EuRegio); intergemeentelijke samenwerking (Parkstad Limburg); financieel beleid op hoofdlijnen; informatievoorziening en automatisering; personele aangelegenheden raadsgriffie; algemene rechtsbescherming; PR en marketing; communicatie; evenementen, markten en kermissen; sport en recreatie; ontwikkelingssamenwerking.

U bent hier