h
24 februari 2017

Motie van CDA om centrumplan toch op tijd af te bouwen afgewezen.

Onlangs heeft wethouder Wiermans (Burgerbelangen) laten weten dat het nieuwe centrum van Kerkrade niet klaar zal  zijn bij de start van het WMC deze zomer. Tijdens de behandeling van het onderdeel "cultuurcluster" van het centrumplan, in december 2016, waar nog even 7.2 miljoen extra op tafel moest komen, heeft de SP nog gevraagd of de totale planning “klaar voor WMC” nog haalbaar was. Dat werd bevestigd.

Lees verder
23 februari 2017

Waar blijven de jodiumpillen tegen de gevolgen van een kernramp?

Minister Schippers heeft in maart 2016 aangekondigd dat zij jodiumpillen wil laten uitdelen aan zwangere vrouwen en jongeren onder 18 jaar, die binnen een straal van 100 kilometer van een kerncentrale wonen. Tot nu toe, ruim 1 jaar later is dit nog niet gebeurd.

Lees verder
20 februari 2017

SP Kerkrade met grote delegatie aanwezig bij manifestatie Nationaal Zorgfonds op het Malieveld.

Foto: Mariannne Laumann

SP Kerkrade was met een grote delegatie aanwezig bij de manifestatie van Nationaal Zorgfonds op het Malieveld in Den Haag. Na het zorgdebat trok een grote stoet mensen door Den Haag om nog meer steun te vragen voor het Nationaal Zorgfonds. Bij de manifestie waren volgens diverse media meer dan 10.000 deelnemers aanwezig. Daarmee werd het een van de grootste manifestaties sinds jaren. Intussen hebben meer dan 250.000 mensen schriftelijk hun steun betuigd aan het Nationaal Zorgfonds. Wilt u het Nationaal Zorgfonds ook steunen? Dat kan eenvoudig en snel, ga naar: www.nationaalzorgfonds.nl

Lees verder
17 februari 2017

Van wie is Kerkrade van burgemeester Som of van de burgers?

De SP over het standpunt van Kerkrade over de herindeling. Dinsdag 14 02 stond er een ingezonden brief in het Limburgs Dagblad van meneer Huppertz uit Kerkrade over het eigenmachtig optreden van burgemeester Som inzake de herindeling. Meneer Huppertz is net als wij verbijsterd over het gebrek aan overleg en hij vraagt zich terecht af ‘of we als burgers nu blij moeten zijn met het besluit van Som dat ‘we niet willen discussiëren over de herindeling omdat het niet aan de orde zou zijn’. Huppertz vraagt zich net als wij af wie Som hier toch kan bedoelen met ‘we’, want noch de raad en al helemaal niet de burgers van Kerkrade is ook maar gevraagd naar hun standpunt in deze kwestie.

Lees verder
9 februari 2017

Centrum Kerkrade niet op tijd af.

Het nieuwe centrum van Kerkrade zal niet klaar zijn bij de start van het WMC deze zomer.  Sinds 2013 is de gemeenteraad voorgehouden dat alles voor het WMC in juli 2017 klaar zou zijn. Volgens verantwoordelijk wethouder Wiermans (Burgerbelangen) is er alles aan gedaan om alles op tijd af te krijgen. Door de vertraging zal een deel van de activiteiten van het WMC vermoedelijk naar de Heerlense Schouwburg  moeten worden verplaatst.
Lees verder
3 februari 2017

Waarom worden de problemen in Kerkrade niet aangepakt ( Deel2)

Naar aanleiding van ons artikel gisteren,  beloofden we u een nadere toelichting.  Alle omliggende gemeenten hebben een raadsbrede discussie gevoerd of er wel of niet meegegaan moet worden met de herindeling. Maar dat is eigenlijk nog helemaal niet aan de orde. Gedeputeerde Koopmans heeft aangegeven dat hij het roer over gaat nemen m.b.t. herindeling, maar dat lijkt ons geenszins de goede richting tot herindeling.We moeten als burger niet zomaar voor het blok worden gezet.  Nee, we moeten ons eerst eens verdiepen in de voordelen en zeker ook in de nadelen. Kerkrade heeft het financieel zeer moeilijk. Maar is dat een reden voor herindeling?

Lees verder
2 februari 2017

Waarom worden de problemen in Kerkrade niet besproken?

De SP  is het volledig oneens met de wijze waarop dit College alleen goed nieuws naar buiten brengt. We zijn van mening dat er grote problemen zijn in Kerkrade en wij vragen ons af hoe Kerkrade deze problemen gaat aanpakken. Wij willen daar graag een discussie over.   Wij hebben grote twijfels of Kerkrade die zelfstandig wel kan oplossen. In dat licht is het toch niet vreemd om te onderzoeken op welke wijze samengewerkt kan worden met andere gemeenten. 

Lees verder
1 februari 2017

SP Kerkrade is begonnen met de campagne.

Foto: SP

Op 1 februari hebben we de eerste de posters op de borden kunnen plakken. Er zullen nog veel activiteiten volgen.

Lees verder
30 januari 2017

'Hogere rekenrente voor pensioenen: jongeren de dupe' ????

Men blijft proberen ouderen en jongeren over pensoenen tegen elkaar uit te spelen. Het grootste pensioenfonds ABP maakte in 2016 € 33miljard rendement en de verplichtingen namen ook nog eens af met € 25 miljard.  €33 miljard en € 25 miljard is €58 miljard.
 

 

Lees verder
20 januari 2017

SP Kerkrade stelt vragen over standbeeld van 11 meter hoog dat €200.000,- kost.

Via een krantenartikel vernam de SP dat er plannen zijn om in het centrum een standbeeld te plaatsen van een Spaanse kunstenaar van 11 meter hoog, dat € 200.000,- kost. Dit geld zou bijeen moeten worden gebracht door het verkopen van 100 miniaturen van dit beeld, die per stuk € 3.000,- moeten kosten.  De SP wil onder andere weten, wie  dit wanneer heeft besloten en wie voor de kosten opdraait als de 100 miniatuur beelden met een prijs van € 3000,- per stuk niet worden verkocht. Verder zijn er vragen over waarschijnlijke hoge kosten van vervoer en plaatsing. Wie gaan die betalen?  Het ligt niet voor de hand dat de rekening naar de gemeente kan worden doorgeschoven, want de raad is hierover immers niet geraadpleegd. Maar wie dan wel?

Lees verder

Pagina's