h
1 november 2018

Algemene beschouwingen gemeente Kerkrade 2018

Foto: SP

Op 31 oktober waren de algemene beschouwingen van de gemeente Kerkrade en werd de begroting 2019 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Lees hier het betoog van Marianne Laumann (fractievoorzitter) wat de visie van SP Kerkrade is m.b.t. deze sluitend gemaakte begroting en waarom SP Kerkrade deze begroting niet kan goedkeuren.

Lees verder
11 oktober 2018

Alliantie Sociaal Verzet Kerkrade start met acties

Foto: SP

De Alliantie Sociaal Verzet Kerkrade start met acties tegen de bezuinigingsacties die Kerkrade wil gaan doorvoeren. We zijn het niet eens met het afschaffen van de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten en willen dat dit wordt teruggedraaid. Waarom we NU starten met acties en ook hoe we dat gaan doen leggen we hieronder uit.

Lees verder
12 september 2018

Is Roda JC nog levensvatbaar met het huidige beleid?

Foto: SP

Is Roda JC nog levensvatbaar met het huidige beleid? Die vraag komt op nu de leiding van Roda JC de gemeente Kerkrade voor de zoveelste keer voor het blok wil zetten. Op een vraag van de SP of Roda nog een huurachterstand heeft moest de wethouder op 10 september j.l. antwoorden dat Roda vanaf april al geen huur meer heeft betaald. De heren die Roda willen redden met het geld van de gemeente, wisten hier niets van. Vreemd natuurlijk, Roda JC financieel gezond willen maken, maar geen weet hebben van de financiële schulden van de club? Roda JC heeft de gemeente laten weten nog maar € 400.000,- (de helft van de huidige huur)  voor het stadion te kunnen betalen. Gemeente Kerkrade staat voor een moeilijke afweging, Roda JC weer tegemoetkomen of niet? De gemeenteraad moet echter niet overwegen of men Roda wil of moet redden, maar moet afwegen wat in het belang is van haar inwoners.

Lees verder
7 augustus 2018

SP Kerkrade wil besluit WTCG terugdraaien en start petitie.

Op 4 juli 2018 heeft een meerderheid (Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD) van de gemeenteraad van Kerkrade het besluit genomen om (reeds dit jaar) de “tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten” à EUR 125 af te schaffen. Ondanks ons verzoek hiertoe, hebben de coalitiepartijen en het college willens en wetens niet eens de moeite willen nemen om mogelijke andere bezuinigingsmaatregelen, die de meest kwetsbaren zouden ontzien, te overwegen. Daarom heeft de SP een petitie gestart en kunnen burgers via een voorbeeldbrief hun ongenoegen aan college en raad kenbaar maken. SP Kerkrade nodigt bij dezen andere politieke en maatschappelijke partijen (die het met ons eens zijn) op om zich bij deze petitie aan te sluiten en hun achterban op te roepen deze petitie te ondertekenen. Samen zijn we sterk. Het gaat er niet om wie het initiatief neemt, maar om het terugdraaien van dit asociale besluit.

Lees verder
4 juli 2018

Dubbele Keek op de SP (Kerkrade) week – 25 & 26

Foto: SP

Daar is ie weer! De Keek met alle belangrijkste wapenfeiten van SP Kerkrade.
Keek op de SP (Kerkrade) week: 25 & 26
“We zijn los!”

Lees verder
24 juni 2018

Nieuwsbrief - Jaargang 1 - Nr 2

We zijn begonnen.....

Lees verder
14 december 2018

Kerkrade blijft ook in toekomst doorgaan met asociale manier van bezuinigen.

Foto: Jos Piefer

Een motie van SP Kerkrade om ook bezuinigingsmogelijkheden buiten het sociale domein te onderzoeken werd ook weer deze maand door Burgerbelangen, PvdA, CDA, VVD en Lokaal Alternatief van tafel geveegd. Men weigert zelfs om te willen kijken naar bezuinigingsmogelijkheden buiten het sociale domein. Het college van Kerkrade en de partijen Burgerbelangen, PvdA, CDA, VVD en ook Lokaal Alternatief, blijven dus ook in  de toekomst doorgaan met bezuinigen op een asociale manier.

Lees verder
11 december 2018

SP wil dat bezuinigingsplannen wél voldoende aandacht krijgen.

Foto: Jos Piefer

De SP heeft diverse pogingen ondernomen om deze bezuinigingsmaatregelen op voorzieningen voor mensen (sociaal domein), die gevolgen hebben voor de mensen in Kerkrade. We vroegen om deze maatregelen die al sinds het voorjaar bekend zijn te bespreken in oktober en toen dat niet lukte hebben we dat weer gedaan in november. Ondanks dat dit onderwerp was geagendeerd haalde coalitie (Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD) dit weer van de agenda en kon het niet besproken worden. Daarom werd tijdens de behandeling van najaarsnota een motie van die strekking ingediend. Helaas werd ook deze motie door Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD en ook Lokaal Alternatief verworpen.

Lees verder
7 december 2018

OZB belasting in Kerkrade wordt met 10% verhoogd. SP motie tegen deze verhoging van tafel geveegd.

Foto: Jos Piefer

OZB verhoging per 1 januari 2019 met 5% en daar komt dan per 1 januari 2020 weer 5% bovenop. De inwoners van Kerkrade zullen hierdoor in 2019 € 500.000,- en vanaf 2020 elk jaar € 1 miljoen EXTRA aan OZB belasting moeten ophoesten. SP Kerkrade heeft een motie ingediend tegen de enorme verhoging van de OZB belasting. Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD en ook Lokaal Alternatief waren tegen motie. waardoor de verhoging van de OZB belasting doorgaat. Ons Kerkrade,  Ouderenpartij Kerkrade en natuurlijk de SP steunden de motie wel, maar de meerderheid was tegen deze motie en dus is de motie verworpen. De motie van SP Kerkrade treft u onder het artikel aan.

Lees verder
5 december 2018

College en Coalitie Kerkrade weigeren opnieuw om afgepakte tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten terug te geven.

Foto: J.Piefer

Daarmee is Kerkrade de enige gemeente in de wijde omtrek die deze tegemoetkoming niet meer aan haar inwoners betaalt. Tijdens de raadsvergadering is een motie ingediend met het voorstel om de afgepakte tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten weer te betalen. Het geld ervoor is er, ook in Kerkrade.  Een andere keuze is mogelijk. Het college van Kerkrade en de volksvertegenwoordigers van Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD en ook Lokaal Alternatief peinzen hier echter niet over. Zij geven dit geld liever aan  nieuwe `majeure` projecten uit.

Lees verder

Pagina's