h
12 september 2018

Is Roda JC nog levensvatbaar met het huidige beleid?

Foto: SP

Is Roda JC nog levensvatbaar met het huidige beleid? Die vraag komt op nu de leiding van Roda JC de gemeente Kerkrade voor de zoveelste keer voor het blok wil zetten. Op een vraag van de SP of Roda nog een huurachterstand heeft moest de wethouder op 10 september j.l. antwoorden dat Roda vanaf april al geen huur meer heeft betaald. De heren die Roda willen redden met het geld van de gemeente, wisten hier niets van. Vreemd natuurlijk, Roda JC financieel gezond willen maken, maar geen weet hebben van de financiële schulden van de club? Roda JC heeft de gemeente laten weten nog maar € 400.000,- (de helft van de huidige huur)  voor het stadion te kunnen betalen. Gemeente Kerkrade staat voor een moeilijke afweging, Roda JC weer tegemoetkomen of niet? De gemeenteraad moet echter niet overwegen of men Roda wil of moet redden, maar moet afwegen wat in het belang is van haar inwoners.

Lees verder
7 augustus 2018

SP Kerkrade wil besluit WTCG terugdraaien en start petitie.

Op 4 juli 2018 heeft een meerderheid (Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD) van de gemeenteraad van Kerkrade het besluit genomen om (reeds dit jaar) de “tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten” à EUR 125 af te schaffen. Ondanks ons verzoek hiertoe, hebben de coalitiepartijen en het college willens en wetens niet eens de moeite willen nemen om mogelijke andere bezuinigingsmaatregelen, die de meest kwetsbaren zouden ontzien, te overwegen. Daarom heeft de SP een petitie gestart en kunnen burgers via een voorbeeldbrief hun ongenoegen aan college en raad kenbaar maken. SP Kerkrade nodigt bij dezen andere politieke en maatschappelijke partijen (die het met ons eens zijn) op om zich bij deze petitie aan te sluiten en hun achterban op te roepen deze petitie te ondertekenen. Samen zijn we sterk. Het gaat er niet om wie het initiatief neemt, maar om het terugdraaien van dit asociale besluit.

Lees verder
4 juli 2018

Dubbele Keek op de SP (Kerkrade) week – 25 & 26

Foto: SP

Daar is ie weer! De Keek met alle belangrijkste wapenfeiten van SP Kerkrade.
Keek op de SP (Kerkrade) week: 25 & 26
“We zijn los!”

Lees verder
24 juni 2018

Nieuwsbrief - Jaargang 1 - Nr 2

We zijn begonnen.....

Lees verder
11 september 2018

De arrogantie van Roda JC gaat altijd ten koste van kwaliteit!

Foto: SP

Op 10 september 2018 kwam een afvaardiging van de G7 (een groep ondernemers die Roda JC van de ondergang wil redden) met een smeekbede naar de gemeenteraad. Voor de zoveelste keer wil Roda JC de gemeente voor het blok zetten en heeft de club de gemeente laat weten nog maar € 400.000,- (de helft van de huidige huur)  voor het stadion te kunnen betalen.
Lees hier het betoog van Marianne Laumann, fractievoorzitter van SP Kerkrade, aangaande deze smeekbede. 

Lees verder
1 september 2018

Nieuwsbrief - Jaargang 1 - Nummer 4

Het wordt een “hete herfst”. Het sociale verzet in Kerkrade is begonnen en krijgt steeds meer vorm. Lees meer hierover en over andere actuele, lokale, zaken in onze vierde nieuwsbrief.

Lees verder
13 augustus 2018

Golfbaanplannen Rolduc vanonder het stof vandaan

Foto: Frank Verdel

Initiatiefnemers zoeken publiciteit.Wat al langere tijd sluimerde is nu realiteit: de initiatiefnemers van de golfbaan hebben hun aloude plannen nieuw leven ingeblazen en gepresenteerd aan de pers. In de Limburger staat een artikel onder de noemer ‘Plannen Golfbaan Rolduc nog springlevend’.

Lees verder
31 juli 2018

Nieuwsbrief - Jaargang 1 - NR 3

Foto: SP
 

We gaan door...

Lees verder
20 juli 2018

Sluiting van Pietershof? Pietershof moet openblijven.

Foto: SP

De vrijwilligers van Pietershof werden opgeschrikt met het bericht van wethouder Jongen (PVDA), dat Pietershof gesloten zal worden.De SP is van mening dat Pietershof inmiddels door al die activiteiten van  vrijwilligers is uitgegroeid tot een goed functionerend wijkcentrum.  Pietershof moet behouden blijven. De SP ondersteunt daarom met woord en daad de actiegroep: Behoud "In Jodsnaam" Pietershof Chèvremont​ en roept anderen op dit ook te doen.

Lees verder
20 juli 2018

SP motie om bezuinigingen niet alleen bij de burgers neer te leggen van tafel geveegd!!!

Foto: SP

De overheid heeft bij de zogenaamde decentralisaties flink bezuinigd, maar Kerkrade heeft daarnaast de afgelopen jaren tientallen  miljoenen  (die meestal moesten worden geleend) aan projecten (STENEN) uitgegeven. Alleen al het centrumplan kostte €47 miljoen. Nu blijkt dat Kerkrade te veel heeft uitgegeven en jaarlijks miljoenen moet bezuinigen. Het  college heeft, ondanks felle protesten van de SP,  besloten om alle tekorten in het sociale domein ook te bezuinigen binnen het sociale domein. Daardoor zullen deze miljoenen bezuinigingen leiden tot een enorme kaalslag bij de voorzieningen voor mensen.  Het college wenste niet, zoals ook in andere gemeenten gebruikelijk is, hiervoor naar andere bezuinigingsmogelijkheden buiten het sociaal domein te kijken. De SP wil wél dat men bij de bezuinigingen ook kijkt naar bezuinigingen buiten het sociaal domein die de mensen niet rechtstreeks raken, Zoals bijvoorbeeld minder geld aan evenementen uitgeven. Een motie met die strekking werd echter door  Burgerbelangen, PVDA, CDA, VVD en ook de Ouderenpartij Kerkrade van tafel geveegd. Maar dat betekent niet het einde van dit verhaal. Het “Sociaal Verzet” in Kerkrade groeit.

Lees verder

Pagina's