SP kerkrade

Hoera, wandelgebied langs de Worm eindelijk weer toegankelijk.

21-09-2016Vanaf vandaag is het wandelgebied langs de Worm in Haanrade weer vrij toegankelijk. Een gedeelte van het natuurgebied langs de Worm was vanaf januari van dit jaar afgesloten voor openbaar gebruik.. Hierdoor was ook een deel van een wandelpad afgesloten. Dit zorgde voor de nodige beroering, omdat veel wandelaars gebruik maken van dit prachtige natuurgebied. De SP heeft hier herhaaldelijk aandacht voor gevraagd en aangedrongen om dit gebied weer snel toegankelijk te maken. Vandaag vernamen we dat dit gelukt is.
› Lees verder

Nog veel aandachtspunten bij nieuwe busregeling.

30-08-2016In Kerkrade heerst ontevredenheid over de nieuwe dienstregeling voor de bussen, die in december 2016 ingaat. SP Kerkrade zal haar opmerkingen over de nieuwe dienstregeling bespreken met de SP fractie in Provinciale Staten.  We hebben begrepen, dat diverse gremia en belangenbehartigers hun ongenoegen en wijzigingsvoorstellen vanuit Kerkrade aan de Provincie zullen overbrengen. We hopen dat al die signalen tot de gewenste verbeteringen zullen leiden. Samen zijn we sterker.

› Lees verder

Welkom in het Wormdal, maar maak dat u wegkomt.

26-08-2016Wie wil gaan wandelen in het Wormdal wordt sinds januari 2016 geconfronteerd met een logisch probleem waar zelfs een gepromoveerde wiskundige geen antwoord op kan geven. Wij doen een dringend beroep op wethouder Bok om nu na 8 maanden eindelijk duidelijkheid te scheppen in deze ongewenste situatie.

› Lees verder

SP raadsleden weigerden vrijkaarten concert Guido Dieteren.

22-08-2016Raadsleden en college B&W profiteren van concert Guido Dieteren. Het concert van Guido Dieteren toont weer eens duidelijk aan wiens belangen de coalitie en het college van B&W nu eigenlijk dienen.

› Lees verder

SP Kerkrade in actie voor het Nationaal Zorgfonds.

10-06-2016SP Kerkrade is regelmatig  op diverse plaatsen en tijdstippen in Kerkrade te vinden met het uitdelen van de kranten van het Nationaal zorgfonds en om uw steun te vragen voor het Nationaal Zorgfonds.  Velen juichen dit voorstel toe, er is een breed draagvlak voor. Tot nu toe zijn er 25.000 steunbetuigingen binnen, dat zullen er snel veel meer worden.  We horen vaak (terecht) gemopper over de zorgverzekeringen en het eigen risico. Maar met mopperen alleen verandert er niets.  Dat kan wel  als het Nationaal zorgfonds brede steun krijgt. Vind u het ook een goed plan, betuig dan ook uw steun op: www.nationaalzorgfonds.nl   Binnen 1 minuut geregeld.

› Lees verder

Informatieavond in Heerlen over Nationaal zorgfonds, op 16 juni, met Renske Leijten.

08-06-2016Informatieavond in Heerlen
Ook in Zuid-Limburg gaan we aan de slag voor een Nationaal Zorgfonds. Er worden steunbetuigingen verzameld, discussies  georganiseerd en een comité gevormd dat hiervoor actief wordt.

› Lees verder

SP neemt initiatief voor nationaal zorgfonds zonder eigen risico.

08-06-2016De SP heeft het initiatief genomen voor een nationaal zorgfonds. Iedereen kan deze beweging steunen. De bevolking staat voor een groot deel achter dit plan. Nu moeten we politiek Den Haag nog overtuigen. Dat kan alleen met uw hulp. Zonder steun van de bevolking gaat het niet lukken om dit te realiseren. Is dit volgens u een goed plan, steun ons dan, zonder verdere verplichtingen, op de website van het nationaal zorgfonds.

› Lees verder

SP Kerkrade bij demonstratie tegen TTIP in Hannover

23-04-2016Tienduizenden demonstranten tegen TTIP in Hannover en SP Kerkrade was erbij.

› Lees verder

Gemeente Kerkrade steunt SP motie en spreekt zich uit tegen TTIP!

21-04-2016 ‘TTIP  leidt tot verlies van zeggenschap voor decentrale overheden. Het verdrag dwingt hen, ook in Kerkrade,  verplicht akkoord te gaan met het openstellen van publieke diensten als openbaar vervoer, afvalverwerking, en bijvoorbeeld de thuiszorg,  voor buitenlandse multinationals. En het maakt het mogelijk dat buitenlandse bedrijven via een arbitragetribunaal schadeclaims indienen, als ze menen dat overheidsbeleid hun winst aantast.’  Het is een verdrag in het belang van multinationals en het kan ten koste gaan van het lokale MKB, de  arbeidsvoorwaarden van medewerkers en het  milieu. Van de mensen die zich enigszins hebben verdiept in TTIP is meer dan 65% tegen dit verdrag. Dat zal in Kerkrade niet anders zijn.

› Lees verder

Kerkrade stemde met 78% tegen massaal Nee.

07-04-2016In Kerkrade was grote steun voor de SP oproep om Nee te stemmen. Ron Meyer, landelijk SP voorzitter, reageert vanavond tijdens openbare  bijeenkomst in Kerkrade op de uitslag.

› Lees verder

Pagina's