SP kerkrade

Centrumplan Kerkrade weer € 7 miljoen duurder?

02-12-2016Het College in Kerkrade vraagt om verdubbeling van het budget voor het culturele hart van centrumplan. De oppositiepartijen voelen zich overvallen.  Een artikel door Ruben van Erp met deze kop staat vandaag op de voorpagina van het Limburgs Dagblad. Helaas kunnen we, niet als gebruikelijk, een link plaatsen naar dit artikel. SP fractievoorzitter Marianne Laumann is furieus: “Bezuinigen op welzijnsinstellingen en WMO en vervolgens opnieuw vele miljoenen investeren in stenen. De Burgemeester en wethouders kwamen met leuke praatjes, maar repten woensdagavond met geen woord over de extra kosten, daarmee werden we de volgende dag overvallen. Dat geld heeft Kerkrade niet, maar dat zullen we weer moeten lenen. We vragen ons af hoe lang we op deze weg kunnen doorgaan.”

› Lees verder

Aftrap Nationaal Zorgfonds, SP Kerkrade was er bij.

27-11-2016Inmiddels hebben al meer dan 220.000 mensen hun steun betuigt voor de oprichting van een Nationaal Zorgfonds. Op 26 November was de landelijke aftrap van een landelijke campagne van 100 dagen voor het Nationaal Zorgfonds. SP Kerkrade was er bij.

› Lees verder

SP Kerkrade maakte weer een krant voor Kerkrade.

16-11-2016SP Kerkrade maakte weer een krant. Hier alvast een voorproefje van de onderwerpen:

› Lees verder

Kerkrade met haar plannen voor o.a. een golfbaan, blijkt de op één na armste gemeenten van Nederland te zijn.

06-11-2016In Nederland zijn de inkomensverschillen relatief klein. Toch zit er een flink gat tussen de rijkste en de armste gemeenten. Voor het Financiële Plaatje dook RTL Z in de cijfers (zie link onder aan het artikel). Een alarmerend bericht. Je zou verwachten dat de gemeente Kerkrade er dan ook alles aan doet om de bewoners te ondersteunen. In de gemeente Kerkrade is de laatste jaren met geld gesmeten, maar niet ten behoeve van de inkomsten van de burgers. De begrotingen worden elk jaar sluitend gemaakt door de reserves in snel tempo aan te spreken. Vorig jaar werd binnen enkele weken maar liefst € 10 miljoen verlies geleden op aan en verkoop van panden voor het nieuwe centrumplan. Meer dan € 1 miljoen werd uitgegeven voor nieuwe straatstenen in het centrum omdat die mooier zouden zijn en het Hertenpark opknappen tot Stadspark voor €675.000,-. Dan hebben we het nog niet over honderdduizenden euro's kostende evenementen die men telkens weer in het Centrum organiseert. Alleen al bij het optreden van Guido's Orchestra werd door Kerkrade € 100.000,- bijgelegd. De reserves nemen in snel tempo af, de werkeloosheid in Kerkrade loopt ook nu nog elk jaar hoger op. Veel gezinnen in Kerkrade moeten rondkomen van ongeveer € 30,- tot € 50,- per week. Velen staat het water tot aan de lippen.  Op welzijnsinstellingen moet € 3 miljoen worden bezuinigd.

› Lees verder

Nationaal Zorgfonds op Zorgbeurs Parkstad.

05-11-2016Het aantal steunbetuigingen voor het Nationaal Zorgfonds groeit als kool. Inmiddels zijn we landelijk de grens van 200.000 al gepasseerd. In Parkstad hebben we momenteel meer dan 7000 steunbetuigingen opgehaald en na vandaag nog veel meer…..Op 5 November was het Nationaal Zorgfonds vertegenwoordigd op de Zorgbeurs in Parkstad in het PLS stadion , de thuisbasis van Roda JC. Hieraan werkten mee SP Kerkrade, SP Heerlen en SP Landgraaf.  De reacties van het publiek waren, net als overal  in het land, enthousiast. Velen besloten ter plekke om het Nationaal Zorgfonds te steunen.  

› Lees verder

SP Kerkrade reageert op goednieuws artikel over sluitende begroting.

28-10-2016In het blad 1Kerkrade van 26 oktober treffen we in het Stadsjournaal van de gemeente Kerkrade een artikel over sluitende begrotingen aan.  Tijdens de algemene beschouwingen leverde  SP fractievoorzitter Marianne Laumann al kritiek over de wijze waarop het Kerkraadse college goed nieuws uitvergroot en ook communiceert en op het feit dat de begrotingen in Kerkrade niet sluitend zijn, maar elk jaar sluitend worden gemaakt door de reserves steeds verder aan te tasten. Daardoor ontstaat de vraag hoe lang de financiën in Kerkrade nog houdbaar zijn door dit beleid. Kennelijk worden onze uitspraken door het college of in elk geval door wethouder Schneider  in het genoemde artikel  ter discussie gesteld. Die discussie willen we graag aangaan. Daarom geven hier een reactie op het artikel en een nadere toelichting met de feiten.

› Lees verder

SP gedeputeerde Daan Prevoo steunt namens de Provincie Limburg inwoners Parkstad bij rechtsgang claim mijn(water)schade

24-10-2016SP Gedeputeerde Daan Prevoo: Kern van de rechtszaak is de verjaringstermijn van mijnschade en duidelijkheid over de vraag waar mensen hun  mijn(water)schade kunnen verhalen. Hij  vindt dat er geld op tafel moet komen om mensen met mijnschade te helpen.  Hij wil, bij wijze van proef, twee inwoners van Parkstad, die nieuwe mijnschade claimen ondersteunen bij een gang naar de rechter. De kosten van deze rechtsgang worden betaald door de provincie Limburg. Op deze wijze wil Prevoo duidelijkheid krijgen of de verjaring en de nu  gehanteerde termijn voor verjaring terecht is.

› Lees verder

De nieuwe stenen van het centrum Kerkrade worden betaald door ontslagen bij de welzijnsinstellingen.

22-10-2016SP bijdrage Algemene beschouwingen 2016.Vorig jaar werd in Kerkrade,  willens en wetens,  in enkele weken tijd een verlies van meer dan  €10 miljoen gerealiseerd bij de aankoop en verkoop van de gebouwen en gronden voor het centrumplan (SP was als enige partij tegen) en er werd voor meer dan € 1 miljoen nieuwe straatstenen in het centrum gelegd omdat dat mooier zou zijn.  Nu blijkt dat maar liefst € 2,9 miljoen wordt bezuinigd op welzijnsinstellingen. Dat is meer dan een kwart van het budget. Dat zal ongetwijfeld tot veel ontslagen leiden. Daarnaast stond Marianne Laumann tijdens de algemene beschouwingen stil bij het feit dat dit college nu al jaren “sluitende begrotingen” presenteert, maar dat men wel verzwijgt dat deze begrotingen sluitend worden gemaakt, door iedere keer de reserves aan te tasten. Verder besteedde ze aandacht aan het leegbloeden van de wijken, de Campus, het niet  in de raad bespreken van het collegeprogramma, het concert van Guido en de veelvuldige fotomomenten van de wethouders en nog veel meer. Natuurlijk droeg de SP ook betere alternatieven aan.

› Lees verder

SP: College Kerkrade neemt de mening van de burgers niet serieus.

07-10-2016Deze woorden sprak SP raadslid Ad van Beek uit bij de bespreking van het burgeronderzoek 2013. Hij noemde de afhandeling hiervan door het College respectloos naar de burgers en de raad.  Het burgeronderzoek 2013 was in juni 2014 al beschikbaar. Pas in maart 2016 werd dit notabene ter kennisneming naar de raad gestuurd. Nette woorden om te zeggen doe er maar niets mee! Zo ga je, volgens de SP, niet om met de mening van de 1823 Kerkradenaren,  die de moeite hadden genomen  om een uitgebreide vragenlijst in te vullen.  De SP nam daar als enige partij geen genoegen mee en  eiste dat dit stuk op de agenda werd gezet en besproken kon worden. Pas na driemaal aandringen stond het stuk dan nu uiteindelijk op de agenda, met een teleurstellend resultaat!

› Lees verder

De belangrijkste wijzigingen nieuwe busregeling voor Kerkrade.

06-10-2016Gisteren werden de belangrijkste wijzigen in de dienstregeling voor het busvervoer bekend. Arriva maakte de meest belangrijke wijzingen bekend, die treft u hieronder aan. De nieuwe regeling gaat in met ingang van 11 december 2016. Heeft  u opmerkingen of ervaart u knelpunten dan kunt u die melden op het SP meldpunt voor de nieuwe busregeling (via de link onder aan dit artikel).

› Lees verder

Pagina's