SP kerkrade

SP gedeputeerde Daan Prevoo steunt namens de Provincie Limburg inwoners Parkstad bij rechtsgang claim mijn(water)schade

24-10-2016SP Gedeputeerde Daan Prevoo: Kern van de rechtszaak is de verjaringstermijn van mijnschade en duidelijkheid over de vraag waar mensen hun  mijn(water)schade kunnen verhalen. Hij  vindt dat er geld op tafel moet komen om mensen met mijnschade te helpen.  Hij wil, bij wijze van proef, twee inwoners van Parkstad, die nieuwe mijnschade claimen ondersteunen bij een gang naar de rechter. De kosten van deze rechtsgang worden betaald door de provincie Limburg. Op deze wijze wil Prevoo duidelijkheid krijgen of de verjaring en de nu  gehanteerde termijn voor verjaring terecht is.

› Lees verder

De nieuwe stenen van het centrum Kerkrade worden betaald door ontslagen bij de welzijnsinstellingen.

22-10-2016SP bijdrage Algemene beschouwingen 2016.Vorig jaar werd in Kerkrade,  willens en wetens,  in enkele weken tijd een verlies van meer dan  €10 miljoen gerealiseerd bij de aankoop en verkoop van de gebouwen en gronden voor het centrumplan (SP was als enige partij tegen) en er werd voor meer dan € 1 miljoen nieuwe straatstenen in het centrum gelegd omdat dat mooier zou zijn.  Nu blijkt dat maar liefst € 2,9 miljoen wordt bezuinigd op welzijnsinstellingen. Dat is meer dan een kwart van het budget. Dat zal ongetwijfeld tot veel ontslagen leiden. Daarnaast stond Marianne Laumann tijdens de algemene beschouwingen stil bij het feit dat dit college nu al jaren “sluitende begrotingen” presenteert, maar dat men wel verzwijgt dat deze begrotingen sluitend worden gemaakt, door iedere keer de reserves aan te tasten. Verder besteedde ze aandacht aan het leegbloeden van de wijken, de Campus, het niet  in de raad bespreken van het collegeprogramma, het concert van Guido en de veelvuldige fotomomenten van de wethouders en nog veel meer. Natuurlijk droeg de SP ook betere alternatieven aan.

› Lees verder

SP: College Kerkrade neemt de mening van de burgers niet serieus.

07-10-2016Deze woorden sprak SP raadslid Ad van Beek uit bij de bespreking van het burgeronderzoek 2013. Hij noemde de afhandeling hiervan door het College respectloos naar de burgers en de raad.  Het burgeronderzoek 2013 was in juni 2014 al beschikbaar. Pas in maart 2016 werd dit notabene ter kennisneming naar de raad gestuurd. Nette woorden om te zeggen doe er maar niets mee! Zo ga je, volgens de SP, niet om met de mening van de 1823 Kerkradenaren,  die de moeite hadden genomen  om een uitgebreide vragenlijst in te vullen.  De SP nam daar als enige partij geen genoegen mee en  eiste dat dit stuk op de agenda werd gezet en besproken kon worden. Pas na driemaal aandringen stond het stuk dan nu uiteindelijk op de agenda, met een teleurstellend resultaat!

› Lees verder

De belangrijkste wijzigingen nieuwe busregeling voor Kerkrade.

06-10-2016Gisteren werden de belangrijkste wijzigen in de dienstregeling voor het busvervoer bekend. Arriva maakte de meest belangrijke wijzingen bekend, die treft u hieronder aan. De nieuwe regeling gaat in met ingang van 11 december 2016. Heeft  u opmerkingen of ervaart u knelpunten dan kunt u die melden op het SP meldpunt voor de nieuwe busregeling (via de link onder aan dit artikel).

› Lees verder

SP opent meldpunt openbaar vervoer (nieuwe busregeling).

06-10-2016Gisteren werd de dienstregeling van Arriva bekend gemaakt. Vanaf 11 december 2016 gaat het OV in Limburg veranderen. De SP wil weten hoe de veranderingen uitpakken voor de reizigers en waar de problemen liggen. Daarom heeft de SP vandaag een meldpunt openbaar vervoer geopend voor alle inwoners van onze provincie.

› Lees verder

SP Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt was in Kerkrade om een bijdrage te leveren aan een seminar over arbeidsongevallen en beroepsziekten.

01-10-2016Tijdens deze bijeenkomst werd uit de doeken gedaan, hoe met beroepsziekten en arbeidsongevallen wordt omgegaan in Duitsland, België en Nederland. Vervolgens werd gesproken over een betere aanpak hiervan in Nederland.

› Lees verder

Twee woningen met mijnschade worden hersteld.

28-09-2016De SP vecht al jaren voor vergoeding van mijnschade en de schade ontstaan door bodembeweging door stijging van het mijnwater. De problemen worden al meer dan 10 jaar onderzocht zonder dat er oplossingen worden aangedragen. Hoog tijd dat er nu eindelijk concrete stappen worden gezet. We zijn blij dat in deze twee uitzonderlijke gevallen thans een vergoeding (herstel van de schade) kan worden toegekend. Maar helaas kan vooralsnog slechts een vergoeding worden toegekend indien de veiligheid van de bewoner in het geding is. In alle andere gevallen nog niet. De eerste twee schapen zijn over de dam, laten we hopen dat de anderen snel kunnen volgen.

› Lees verder

Hoera, wandelgebied langs de Worm eindelijk weer toegankelijk.

21-09-2016Vanaf vandaag is het wandelgebied langs de Worm in Haanrade weer vrij toegankelijk. Een gedeelte van het natuurgebied langs de Worm was vanaf januari van dit jaar afgesloten voor openbaar gebruik.. Hierdoor was ook een deel van een wandelpad afgesloten. Dit zorgde voor de nodige beroering, omdat veel wandelaars gebruik maken van dit prachtige natuurgebied. De SP heeft hier herhaaldelijk aandacht voor gevraagd en aangedrongen om dit gebied weer snel toegankelijk te maken. Vandaag vernamen we dat dit gelukt is.
› Lees verder

Nog veel aandachtspunten bij nieuwe busregeling.

30-08-2016In Kerkrade heerst ontevredenheid over de nieuwe dienstregeling voor de bussen, die in december 2016 ingaat. SP Kerkrade zal haar opmerkingen over de nieuwe dienstregeling bespreken met de SP fractie in Provinciale Staten.  We hebben begrepen, dat diverse gremia en belangenbehartigers hun ongenoegen en wijzigingsvoorstellen vanuit Kerkrade aan de Provincie zullen overbrengen. We hopen dat al die signalen tot de gewenste verbeteringen zullen leiden. Samen zijn we sterker.

› Lees verder

Welkom in het Wormdal, maar maak dat u wegkomt.

26-08-2016Wie wil gaan wandelen in het Wormdal wordt sinds januari 2016 geconfronteerd met een logisch probleem waar zelfs een gepromoveerde wiskundige geen antwoord op kan geven. Wij doen een dringend beroep op wethouder Bok om nu na 8 maanden eindelijk duidelijkheid te scheppen in deze ongewenste situatie.

› Lees verder

Pagina's