h
14 februari 2024

OORDEEL INTEGRITEITSCOMMISSIE KERKRADE IN STRIJD MET DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING

De burgemeester van Kerkrade heeft twee meldingen gedaan bij de Integriteitscommissie vanwege mogelijke strijdigheid met de Gedragscode. Een over Carin Wevers en een over SP Kerkrade. Op grond van een door de Integriteitscommissie gevraagd advies van een extern bureau komt die commissie tot het oordeel dat er in het geval van artikel van Carin Wevers sprake is van een lichte integriteitsschending, in het geval van de melding over de SP bleek uit het extern onderzoek dat er GEEN sprake was van schending van integriteitsregels. Het oordeel van de Integriteitscommissie van de gemeente Kerkrade van 5 februari 2024 dat Carin Wevers met haar artikel in De Limburger van 10 januari 2024 de Gedragscode voor raadsleden heeft geschonden en dat dit een integriteitsschending oplevert is in strijd met de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. Carin Wevers en de SP-fractie in de gemeenteraad van Kerkrade vragen deze commissie haar oordeel te herzien en beiden te rehabiliteren. Hieronder kunt u het extern advies en de volledige reactie van SP Kerkrade lezen.

Lees verder
20 januari 2024

Vríjheid van meningsuiting ernstig bedreigd in Kerkrade

Foto: SP

Vandaag (20 januari 2024) staat er een artikel in De Limburger dat de burgemeester van Kerkrade een zogeheten melding doet in verband met een vermoedelijke schending van de gedragscode voor raadsleden door politiek filosoof en SP-raadslid Carin Wevers. De burgemeester heeft naar aanleiding van het artikel, Carin Wevers en de hele SP-fractie een mail gestuurd waarin ze onterechte opmerkingen maakt over de fractie van de SP.

Lees verder
14 november 2023

Algemene beschouwingen 2023:Twee SP moties (over mijnen) aangenomen en drie andere afgewezen.

Foto: Erst Peters

Tijdens de algemene beschouwingen werd de SP motie aangenomen, om mensen die mijnschade hebben, als ze dat willen, te laten ondersteunen door deskundigen van de gemeente. Tot nu kon mijnschade slechts worden vergoed als men niet meer veilig in het huis kon wonen. Na 7 jaar onderhandelen (sinds 2016) met het ministerie, o.a. door Jan de Wit (SP) en vertegenwoordigers van de voormalige mijngemeenten, kunnen  mensen die mijnschade hebben, vanaf begin volgend jaar een claim indienen (niet eerder!). Tevens vroeg de SP om aandacht te besteden aan het feit dat het volgend jaar 50 jaar geleden is dat de laatste mijn is stilgelegd. Ook die motie werd aangenomen.

Lees verder
11 juni 2023

SP neemt deel aan Limburgse coalitie

SP neemt deel aan Limburgse coalitie met BBB, CDA, VVD en PvdA Vandaag vrijdag 9 juni 2023 presenteren de formerende partijen BBB, CDA, VVD, PvdA en SP het Coalitieakkoord 'Elke Limburger telt' voor de coalitieperiode 2023- 2027. De SP gaat na één termijn van oppositie nu weer meedoen aan een coalitie in Limburg.

Lees verder
12 mei 2023

SP Kerkrade stelt vragen of de jeugdzorg na het achttiende levensjaar wel kan stoppen.

Foto: SP

De leeftijdsgrens bij jeugdzorg staat al jaren ter discussie. Moet je jongeren wel loslaten na hun achttiende? En, hoelang dan? Jaarlijks komen zo’n 3300 jongeren er alleen voor te staan omdat de zorg wegvalt zodra ze volwassen worden. Soms kunnen ze nog zorg krijgen tot hun 23e, maar dat is op vrijwillige basis. Dat levert stress en onzekerheid op. Soms met dakloosheid, (grote) schulden, drugsgebruik of criminele activiteiten tot gevolg. Begin dit jaar trok de stichting Het Vergeten Kind nog maar eens aan de bel: de zorg moet doorlopen totdat die klaar is, of in ieder geval moet het eenvoudig te verlengen zijn tot de jongeren 21 of 23 jaar oud zijn, vindt de organisatie.

Lees verder
12 mei 2023

SP stelt vragen over “onverklaarbare” waterlekkages

Foto: SP Kerkrade / SP Kerkrade

Op donderdagochtend 11 mei 2023, zijn maar liefst drie waterlekkages op één ochtend ontstaan. Op de Anselderlaan, Brandstraat en Pastoor Stevensstraat. Dat lijkt te veel om nog van toeval te kunnen spreken. Met name in de laatstgenoemde straat zijn de afgelopen jaren regelmatig waterlekkages ontstaan. Ook is er een sinkhole ontstaan waarin een geparkeerde auto gedeeltelijk is terecht gekomen. Een vijftigtal woningen kwam zonder water te zitten. Een woordvoerder van WML zegt deze lekkages niet te kunnen verklaren: „Het gebeurt wel vaker dat op één en dezelfde plek vaker lekkages optreden. Maar er zijn geen rare dingen gebeurd qua druk, uitval of wat dan ook. De leiding is ook niet zo oud dat die al aan vervanging toe is.” Dat roept bij SP Kerkrade de volgende vagen op:

Lees verder
3 april 2023

SP Kerkrade stelde vragen over het WMC aan het college.

Foto: SP Kerkrade

OP 13 maart 2023 stelde SP Kerkrade schriftelijke vragen aan het college over de gang van zaken met betrekking tot het Wereld Muziek Concours (WMC). Hieronder kunt u lezen waarop deze vragen betrekking hebben.

Lees verder
21 februari 2023

SP Pensioenactie bij Eerste Kamer

Samen met mensen uit het hele land en pensioenorganisaties lieten we een krachtig geluid horen voor de Eerste Kamer. Veel mensen maakten hun zorgen en bezwaren kenbaar aan de aanwezige senatoren. Het signaal was duidelijk: deze pensioenwet moet van tafel! We accepteren geen onzeker casinopensioen. Deze foute wet van de coalitiepartijen en PvdA/GroenLinks moet van tafel.

Lees verder
10 maart 2022

Worden burgers gezonder van een gebouw van 42,5 miljoen?

Foto: SP

Natuurlijk niet! Dat is wat de coalitiepartijen met Burgerbelangen voorop ons jarenlang proberen wijs te maken. En er zijn nu al financiële tegenvallers, dus het gebouw wordt duurder dan begroot en waar moet dat geld vandaan komen? Juist; door te bezuinigen op andere zaken. Als u niet wilt dat er op het sociale domein straks nog verder bezuinigd wordt, dan heeft U nu een keuze: Strijd mee en stem SP. Een nieuw gebouw is kan nooit de oplossing zijn voor de enorme gezondheidsproblemen in Kerkrade. Toch wordt met groot vertoon vlak voor de verkiezingen het VIE-gebouw, dat bovendien nog lang niet af is, aan het volk getoond. Verantwoordelijk Wethouder Wiermans (Burgerbelangen) noemt het nogal bombastisch een van de twee grootste Kerkraadse successen na de Tweede wereldoorlog. Maar die 42,5 miljoen (waarvoor Kerkrade 30 miljoen extra heeft moeten lenen) hadden we anders en beter moeten gebruiken.  Lees hieronder onze uitleg.

Lees verder
15 februari 2022

Nieuwsbrief - Jaargang 4 - #3

Foto: SP

Deze keer in onze nieuwsbrief:

Lees verder

Pagina's