h

SP Kerkrade stelde vragen over het WMC aan het college.

3 april 2023

SP Kerkrade stelde vragen over het WMC aan het college.

Foto: SP Kerkrade

OP 13 maart 2023 stelde SP Kerkrade schriftelijke vragen aan het college over de gang van zaken met betrekking tot het Wereld Muziek Concours (WMC). Hieronder kunt u lezen waarop deze vragen betrekking hebben.

Deze vragen hadden betrekking op:

  • Gang van zaken tijdens de informatieavond over het WMC en het daar gepresenteerde onderzoek.
  • De aan het WMC verstrekte leningen van €400.000,- en €247.000,- Die laatste lening is inmiddels al terugbetaald.
  • De verhouding tussen de gemeente en het WMC.
  • De huur van het Parkstad Limburg Stadion door het WMC.
  • Het al of niet verstrekken van de erepenning van Kerkrade aan de oud voorzitter van het WMC.

Wij verwachten de antwoorden op deze vragen, gelet op de afgesproken termijn, binnenkort.

Op het moment dat wij deze vragen stelden, waren wij niet op de hoogte van de inhoud van een recent krantenartikel (De limburger, 3 april 2023 met als kop: “Voorzitter laat kosten hotel van zijn relaties betalen door het WMC”)

In dit artikel staat als afsluiting, dat de SP op 13 maart vragen stelde aan het college over alle WMC kwesties. Dat klopt.

Naar aanleiding daarvan ontvingen wij vragen over de door aan het college gestelde vragen. Vandaar dat we deze vragen nu publiceren.

Lees hier onze vragen:

Reactie toevoegen

U bent hier