h

Raad en College

3 mei 2019

Raadsvergadering Kerkrade aanfluiting

Foto: SP

Slechts tien minuten babbelen voor de bühne: Raadsvergadering Kerkrade aanfluiting

Lees verder
1 november 2018

Algemene beschouwingen gemeente Kerkrade 2018

Foto: SP

Op 31 oktober waren de algemene beschouwingen van de gemeente Kerkrade en werd de begroting 2019 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Lees hier het betoog van Marianne Laumann (fractievoorzitter) wat de visie van SP Kerkrade is m.b.t. deze sluitend gemaakte begroting en waarom SP Kerkrade deze begroting niet kan goedkeuren.

Lees verder
5 februari 2022

SP Kerkrade stelt vragen naar aanleiding van het stilleggen van een steenfabriek in Eygelshoven.

Foto: SP

Naar aanleiding van een artikel in De Limburger over het feit dat in Eygelshoven een steenfabriek een maand werd stilgelegd stelde SP Kerkrade een aantal vragen aan het college van Kerkrade. De vragen gaan met name over de veiligheid van werknemers en omwonenden, maar ook over de rol van provincie en gemeente Kerkrade.

Lees verder
29 juni 2021

Grote schade en gaslek door wateroverlast in Kerkrade (Eygelshoven). SP Kerkrade vroeg direct om hulp en steun voor de getroffenen.

Dinsdagavond was er ook in Kerkrade een fikse regenbui. Daardoor liepen, zoals regelmatig voorkomt in Kerkrade, straten onder water en ontstond er zelfs een gaslek. Deze keer waren de problemen echter vele malen groter. Uit voorzorg zijn de bewoners van 34 appartementen geëvacueerd en zijn twee winkels ontruimd. Ongeveer 40 personen zijn opgevangen. Tijdens de calamiteit was er een commissie vergadering Burgers en Samenleving van de gemeente Kerkrade aan de gang. Elvin ter Horst van SP Kerkrade vroeg direct, nog tijdens de vergadering,  aan het college om de getroffen bewoners zo veel en goed mogelijk te steunen. Ook vroeg hij om een onderzoek hoe dit voorkomen had moeten worden en welke maatregelen er getroffen moeten worden.

Lees verder
30 oktober 2020

Roda krijgt weer natuurgras en Achilles Top een nieuwe atletiekbaan

Met een totale investering van bijna drie miljoen (€ 2.988.450,-) wil Kerkrade investeren in verbetering van bestaande sportaccommodaties ten behoeve van Roda en Achilles TOP. De vernieuwing van de atletiekbaan gaat ongeveer €1,2 miljoen kosten de rest is bedoeld voor accommodaties voor Roda. Jos Piefer gaf aan blij te zijn, dat er eindelijk wordt ingegaan op de al gedurende enige jaren door de SP geuite kritiek, op de al meer dan 10 jaar durende verwaarlozing van sportpark Kaalheide en met name de toestand van de atletiekbaan. De SP is blij dat dit probleem nu eindelijk wordt aangepakt. Desondanks heeft Jos Piefer nog stevige kritiek.

Lees verder
7 juni 2020

SP Kerkrade doet voorstel om in juni toch fysiek te vergaderen

Foto: SP

Door de Covid-19 problematiek konden raad en commissie in mei slechts "digitaal"vergaderen, met alle beperkingen vandien. De bedoeling is om dit ook juni te doen. In juni staan echter veel belangrijke onderwerpen op de agenda die zich eigenlijk niet lenen om digitaal te vergaderen. Daarom doet SP Kerkrade een voorstel om fysiek te vergaderen.

Lees verder
6 juni 2020

Ook Kerkrade wil af van verplichte tegenprestatie “bijstand”.

Foto: Jos Piefer

Met de komst van de participatiewet, voorheen Bijstand, is er veel veranderd. De bijstand is uitgegroeid tot een uitzichtloze hel is de terechte titel van een artikel van NRC. Daarin wordt uiteengezet hoe ver de participatiewet is doorgeschoten. Terwijl bijna iedereen en alles in deze Covid-19 tijd door de overheid wordt met miljoenen of zelfs miljarden“gered”,  wil staatssecretaris Van Ark (VVD) de regels voor uitkeringsgerechten nog meer verscherpen. In veel gemeenten in het land komt men hiertegen in het geweer. Zo ook in Kerkrade. De SP diende een motie in, mede indiener waren: Ons Kerkrade, Lokaal Alternatief en Ouderenpartij Kerkrade. Na debat in de raad werd deze motie gesteund door Burgerbelangen, PvdA en CDA.  Er was maar één partij tegen: VVD Kerkrade.

Lees verder
4 juni 2020

Gemeenteraad Kerkrade achter motie afschaffen verhuurdersheffing

Foto: SP

SP Kerkrade heeft een motie ingediend om de verhuurdersheffing van tafel te krijgen. Mede indieners waren Ons Kerkrade, Lokaal Alternatief  en Burgerbelangen. Uiteindelijk steunden alle partijen deze motie, behalve de Ouderenpartij Kerkrade. In deze motie wordt gevraagd om de inhoud van de  motie namens gemeente Kerkrade ter kennis te brengen van de minister voor milieu en wonen, de VNG en de koepelorganisatie Aedes, alsmede de gemeenteraden in ALLE Nederlandse gemeenten. Hieronder kunt u lezen waarom de verhuurdersheffing moet worden afgeschaft.

Lees verder
30 mei 2020

SP Kerkrade is tegen de enorme kostenstijging van de woonlasten in Kerkrade.

Foto: SP

Jos Piefer SP Kerkrade leest in de begroting dat de kosten van RD4 stijgen en dat deze kostenstijging eind van het jaar zal leiden tot opnieuw nog hogere tarieven voor afvalstoffen en daardoor ook de woonlasten.

Lees verder
30 mei 2020

Carin Wevers : Seksueel geweld en kindermishandeling hoort nergens thuis

Foto: Jos Piefer

Het College van Kerkrade wenst geen € 9.000 (0,23 cent per inwoner) bij te dragen aan het regionaal centrum  tegen kindermishandeling en seksueel geweld, waar slachtoffers van seksueel geweld en kindermishandeling worden opgevangen.  Carin Wevers (SP) reageert tijdens de raadsvergadering.

Lees verder

Pagina's

U bent hier