h

Raad en College

20 januari 2024

Vríjheid van meningsuiting ernstig bedreigd in Kerkrade

Foto: SP

Vandaag (20 januari 2024) staat er een artikel in De Limburger dat de burgemeester van Kerkrade een zogeheten melding doet in verband met een vermoedelijke schending van de gedragscode voor raadsleden door politiek filosoof en SP-raadslid Carin Wevers. De burgemeester heeft naar aanleiding van het artikel, Carin Wevers en de hele SP-fractie een mail gestuurd waarin ze onterechte opmerkingen maakt over de fractie van de SP.

Lees verder
14 november 2023

Algemene beschouwingen 2023:Twee SP moties (over mijnen) aangenomen en drie andere afgewezen.

Foto: Erst Peters

Tijdens de algemene beschouwingen werd de SP motie aangenomen, om mensen die mijnschade hebben, als ze dat willen, te laten ondersteunen door deskundigen van de gemeente. Tot nu kon mijnschade slechts worden vergoed als men niet meer veilig in het huis kon wonen. Na 7 jaar onderhandelen (sinds 2016) met het ministerie, o.a. door Jan de Wit (SP) en vertegenwoordigers van de voormalige mijngemeenten, kunnen  mensen die mijnschade hebben, vanaf begin volgend jaar een claim indienen (niet eerder!). Tevens vroeg de SP om aandacht te besteden aan het feit dat het volgend jaar 50 jaar geleden is dat de laatste mijn is stilgelegd. Ook die motie werd aangenomen.

Lees verder
3 april 2023

SP Kerkrade stelde vragen over het WMC aan het college.

Foto: SP Kerkrade

OP 13 maart 2023 stelde SP Kerkrade schriftelijke vragen aan het college over de gang van zaken met betrekking tot het Wereld Muziek Concours (WMC). Hieronder kunt u lezen waarop deze vragen betrekking hebben.

Lees verder
3 mei 2019

Raadsvergadering Kerkrade aanfluiting

Foto: SP

Slechts tien minuten babbelen voor de bühne: Raadsvergadering Kerkrade aanfluiting

Lees verder
1 november 2018

Algemene beschouwingen gemeente Kerkrade 2018

Foto: SP

Op 31 oktober waren de algemene beschouwingen van de gemeente Kerkrade en werd de begroting 2019 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Lees hier het betoog van Marianne Laumann (fractievoorzitter) wat de visie van SP Kerkrade is m.b.t. deze sluitend gemaakte begroting en waarom SP Kerkrade deze begroting niet kan goedkeuren.

Lees verder
11 maart 2024

SP Kerkrade stelt opnieuw vragen over de financiën van het buitenfestival van het WMC

In onze artikel 38 vragen van 30 oktober 2023 hebben we gevraagd hoe verklaard kan worden dat het buitenfestival in 2022 een enorme verliespost was terwijl het buitenfestival de afgelopen decennia winstgevend is geweest. Het college gaf als antwoord (28 november antwoord bij vraag 19): “uw aanname is absoluut onjuist` het buitenfestival bleek telkens weer een kostenpost”. In een schrijven van 8 januari 2024 verzoekt het college ons vervolgens ”met bewijzen te komen” voor onze stelling dat het Buitenfestival altijd winstgevend is geweest. Een vreemd verzoek van het college van Kerkrade, want zoals iedereen weet heeft de gemeente alle jaarrekeningen van het WMC ter beschikking, dus waarom moet de SP dan met bewijzen komen?

Lees verder
15 juli 2023

SP Kerkrade in de vuurlinie deel 1.

Foto: SP

Waar ging het om?

Lees verder
5 februari 2022

SP Kerkrade stelt vragen naar aanleiding van het stilleggen van een steenfabriek in Eygelshoven.

Foto: SP

Naar aanleiding van een artikel in De Limburger over het feit dat in Eygelshoven een steenfabriek een maand werd stilgelegd stelde SP Kerkrade een aantal vragen aan het college van Kerkrade. De vragen gaan met name over de veiligheid van werknemers en omwonenden, maar ook over de rol van provincie en gemeente Kerkrade.

Lees verder
29 juni 2021

Grote schade en gaslek door wateroverlast in Kerkrade (Eygelshoven). SP Kerkrade vroeg direct om hulp en steun voor de getroffenen.

Dinsdagavond was er ook in Kerkrade een fikse regenbui. Daardoor liepen, zoals regelmatig voorkomt in Kerkrade, straten onder water en ontstond er zelfs een gaslek. Deze keer waren de problemen echter vele malen groter. Uit voorzorg zijn de bewoners van 34 appartementen geëvacueerd en zijn twee winkels ontruimd. Ongeveer 40 personen zijn opgevangen. Tijdens de calamiteit was er een commissie vergadering Burgers en Samenleving van de gemeente Kerkrade aan de gang. Elvin ter Horst van SP Kerkrade vroeg direct, nog tijdens de vergadering,  aan het college om de getroffen bewoners zo veel en goed mogelijk te steunen. Ook vroeg hij om een onderzoek hoe dit voorkomen had moeten worden en welke maatregelen er getroffen moeten worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier