h

Vríjheid van meningsuiting ernstig bedreigd in Kerkrade

20 januari 2024

Vríjheid van meningsuiting ernstig bedreigd in Kerkrade

Foto: SP

Vandaag (20 januari 2024) staat er een artikel in De Limburger dat de burgemeester van Kerkrade een zogeheten melding doet in verband met een vermoedelijke schending van de gedragscode voor raadsleden door politiek filosoof en SP-raadslid Carin Wevers. De burgemeester heeft naar aanleiding van het artikel, Carin Wevers en de hele SP-fractie een mail gestuurd waarin ze onterechte opmerkingen maakt over de fractie van de SP.

Diezelfde Limburger plaatste op 10 januari 2024 een opinieartikel  van Carin Wevers waarin zij het heeft over de steeds groter wordende tegenstelling tussen rijk en arm en er onder anderen op wijst dat hoe langer hoe meer de roep klinkt dat de rijken veel meer zelf (uit hun eigen vermogen)  gaan bijdragen aan het oplossen van de ernstige problemen waarmee onze wereld wordt geconfronteerd. In haar artikel verwijst Carin Wevers als concreet voorbeeld naar de financiële problemen rond Roda JC en naar het inkomen van de familie Dassen.

Één telefoontje van de burgemeester is kennelijk voldoende om De Limburger ertoe te bewegen het artikel meteen te verwijderen.

En wat zegt de hoofdredacteur van de krant? Volgens hem lijkt het erop dat Carin Wevers een persoonlijke vete met de burgemeester uitvecht. Van wie heeft hij dat nou weer?

Hij heeft geen hoor en wederhoor toegepast. Carin Wevers is niks gevraagd na het telefoontje van de burgemeester! Maar ze bestrijdt dat er sprake zou zijn van een vete. Ook zou Carin Wevers gezegd hebben volgens de hoofdredacteur dat de heer en mevrouw Dassen zelf met hun eigen geld de financiële problemen van Roda JC zouden kunnen oplossen. Maar dat staat helemaal niet in het artikel.

Het is ernstig gesteld in Kerkrade met de vrijheid van meningsuiting als een onwelgevallige opinie zo maar kan worden verwijderd uit een krant.

Deze opinie – gebaseerd op openbare bronnen – kan nooit een integriteitsschending zijn.

Overigens heeft De Limburger inmiddels in de krant van vrijdag 19 januari 2024 een “gekuiste” versie van Carin Wevers’ artikel geplaatst.

De burgemeester heeft naar aanleiding van het artikel, Carin Wevers en de hele SP-fractie een mail gestuurd waarin ze onterechte opmerkingen maakt over de fractie van de SP.

Wij achten ons niet bevoegd deze e-mail hier te publiceren.

De SP-fractie is voor openheid en transparantie.

Daarom zetten wij hieronder wel ons antwoord aan de burgemeester.

Antwoord aan burgemeester Dassen.

Beste burgemeester Dassen,

Met grote verbazing lazen wij uw e-mail aan de SP-fractie als reactie op een door Carin Wevers geschreven opinieartikel voor De Limburger over inkomensongelijkheid en herverdeling van vermogens. Dat u andere opvattingen heeft dan de SP-fractie verbaast ons niet.

U gaat echter zo ver dat u - via de griffier - ook nog eens het seniorenconvent erbij betrekt en de griffier kennelijk opdracht heeft gekregen naar de gedragscode voor raadsleden te kijken.

Waarom? En wat heeft de gedragscode hiermee te maken? Het gaat hier immers om een opinieartikel voor een krant en er is toch ook nog zoiets als het recht op vrijheid van meningsuiting?

Daarbij worden er, zeker ook in Nederland, de nodige vraagtekens gesteld bij de enorme verschillen in inkomens en vooral bij de oneerlijkheid en zinloosheid van de grote vermogens van de rijken. Het is toch geen geheim dat de particuliere rijkdom enorm is toegenomen maar tegelijkertijd ook de armoede. Kerkrade is in dit opzicht geen uitzondering.

Bovendien is het toch zo, dat geld dat uitgegeven wordt aan bijvoorbeeld kwijtschelding van huur voor RODA, niet besteed kan worden aan verbetering van armoede in Kerkrade of aan chronisch zieken.

In het artikel baseert Wevers zich op twee filosofen over dit thema. Deze filosofen zijn zeker niet de enige. En Wevers ook niet. Er bestaan inmiddels heel wat pleitbezorgers voor herverdeling van grote particuliere rijkdom.

Vorige week nog was een Oostenrijkse erfgename, Marlene Engelhorn, in het nieuws die een groot deel van haar erfenis (25 miljoen) beschikbaar stelde voor de gemeenschap. In Nederland pleit Sander Schimmelpenninck (onder andere columnist van de Volkskrant) hier regelmatig voor. En er zijn nog vele anderen. Het is dus een actuele discussie.

Echter, u komt nu met allerlei heftige verwijten aan het adres van Wevers en de SP-fractie, die niet terecht zijn en waarin wij ons ook totaal niet herkennen.

U heeft het onder andere over ‘weinig respect voor het ambt van burgemeester’ en anders dan u, zou de SP niet met ‘open vizier’ werken.

Is het niet juist de SP-fractie, die in de gemeenteraad regelmatig de geheimhoudingspraktijken van het College aan de kaak stelt? Als fractie zullen we u als voorzitter van de Raad hierop blijven aanspreken en adresseren, zoals in de aflopen algemene beschouwingen.

En, let wel: het gaat om een voor De Limburger bestemd opinieartikel (hoe open wilt u het vizier hebben)! Het enige dat Wevers doet, is die actuele discussie over veel te grote vermogens van de rijken toepassen op Kerkrade en de financiële problemen rondom RODA. Daarbij maakt ze enkel gebruik van openbare gegevens.

Blijkbaar gaat u voorbij aan deze actuele discussie en versmalt u deze tot uzelf.

Dat is jammer!

Abonnees van De Limburger kunnen het artikel lezen via:

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20240119_97333959

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de SP Kerkrade,

Marianne Laumann, fractievoorzitter

Reactie toevoegen

U bent hier