h

Roda

12 september 2018

Is Roda JC nog levensvatbaar met het huidige beleid?

Foto: SP

Is Roda JC nog levensvatbaar met het huidige beleid? Die vraag komt op nu de leiding van Roda JC de gemeente Kerkrade voor de zoveelste keer voor het blok wil zetten. Op een vraag van de SP of Roda nog een huurachterstand heeft moest de wethouder op 10 september j.l. antwoorden dat Roda vanaf april al geen huur meer heeft betaald. De heren die Roda willen redden met het geld van de gemeente, wisten hier niets van. Vreemd natuurlijk, Roda JC financieel gezond willen maken, maar geen weet hebben van de financiële schulden van de club? Roda JC heeft de gemeente laten weten nog maar € 400.000,- (de helft van de huidige huur)  voor het stadion te kunnen betalen. Gemeente Kerkrade staat voor een moeilijke afweging, Roda JC weer tegemoetkomen of niet? De gemeenteraad moet echter niet overwegen of men Roda wil of moet redden, maar moet afwegen wat in het belang is van haar inwoners.

Lees verder
4 juli 2020

Burgerbelangen: Roda kost de burger van Kerkrade niets?

Dat lijkt ons verkeerde informatie verstrekken aan burgers en dat zonder enige onderbouwing te geven. Dat vraagt natuurlijk om een reactie van de SP.

Lees verder
11 september 2018

De arrogantie van Roda JC gaat altijd ten koste van kwaliteit!

Foto: SP

Op 10 september 2018 kwam een afvaardiging van de G7 (een groep ondernemers die Roda JC van de ondergang wil redden) met een smeekbede naar de gemeenteraad. Voor de zoveelste keer wil Roda JC de gemeente voor het blok zetten en heeft de club de gemeente laat weten nog maar € 400.000,- (de helft van de huidige huur)  voor het stadion te kunnen betalen.
Lees hier het betoog van Marianne Laumann, fractievoorzitter van SP Kerkrade, aangaande deze smeekbede. 

Lees verder

U bent hier