h

Burgerbelangen: Roda kost de burger van Kerkrade niets?

4 juli 2020

Burgerbelangen: Roda kost de burger van Kerkrade niets?

Dat lijkt ons verkeerde informatie verstrekken aan burgers en dat zonder enige onderbouwing te geven. Dat vraagt natuurlijk om een reactie van de SP.

Om de achterstallige huur te betalen zou Roda vanaf 2024 tot 2046 minimaal €130.000,- extra huur moeten betalen. De eigenlijke huur die Roda moet betalen voor het stadion is €800.000, daarvan kunnen ze nu zelfs niet de helft betalen, vandaar dat ze weer bij de burgers kwamen bedelen. De VVD, Burgerbelangen, de PVDA en het CDA geloven in sprookjes, want hoezo zou Roda over drie jaar dan wel bereid zijn om €930.000,- te betalen?

Het eigenlijke probleem is echter niet de huurverlaging maar het feit dat Roda al jarenlang, elk jaar opnieuw, meer geld uitgeeft dan binnenkomt.

In de raadsvergadering van 1 juli 2020 heeft Carin Wevers (SP) betoogd dat de burgers van Kerkrade nu al veel meer aan Roda moeten bijdragen dan bekend is.

Burgerbelangen plaatste echter nog tijdens de raadsvergadering een bericht op hun Facebookpagina dat Roda jaarlijks meer betaalt dan het de gemeente kost.  

Dit bericht inmiddels ook geplaatst op de facebookpagina van: Kirchroa doa is jet los. Wij wisten niet dat politieke partijen daar hun standpunt konden uitdragen. We zullen daar in de toekomst ook graag gebruik van maken.

Citaat uit het bericht van Burgerbelangen: “Aangezien het bedrag dat Roda jaarlijks betaalt de kosten van de gemeente dekt en zelfs iets meer dan dat, kost dit besluit de burgers niets.”

Omdat burgerbelangen haar controlerende taak wellicht onvoldoende uitvoert, gelooft ze blind wat de wethouder voorschotelt. Maar de SP neemt haar controlerende taak wel serieus en heeft een en ander nagerekend.

Wij baseren ons op de cijfers die het college ons zelf heeft verstrekt.

Zelfs als Roda € 800.000,- “huur” betaalt, dan is daarvan tot 2046 €700.000 alleen al nodig voor de aflossing van de leningen,

Blijft over € 100.000,- voor de gemeente om alle kosten, alle leningen en het stadion te betalen.

Volgens datzelfde college volgen wordt  uit de € 100.000,-  betaald:

 • De Ozb € 92.000,- (eigenaarsdeel)
 • Waterschapsheffing € 5000,- (eigenaarsdeel)
 • Klein gedeelte van de Verzekering € 3000,-

Dan is de € 100.000,- op.

Maar op de begroting van de Stadion BV staan ook nog de volgende posten en die worden dan niet bij Roda in rekening  gebracht, maar komen voor rekening van de Kerkraadse burger, al dan niet via de Stadion BV waar de gemeente volledig eigenaar van is.

 • Het klein en groot eigenaars onderhoud van het stadion naar schatting €120.000,- per jaar
 • Rente over de hypotheek van 11,8 miljoen euro € 200.000,-
 • Rentevergoeding over de € 7 miljoen andere leningen € 140.000,-  
 • Restant verzekering € 18.000,-, (de totale verzekeringspremie is €21.000,-)
 • Accountantskosten € 4000,-  van de Stadion BV
 • De waardevermindering (afschrijving) van het stadion  naar schatting minimaal €500.000,-  maar waarschijnlijke nog enkele tonnen hoger. Daar de gemeente het stadion heeft ondergebracht bij haar eigen Stadion BV wordt momenteel niets afgeschreven. Al wordt boekhoudkundig niets afgeschreven, dat verandert niets aan het feit dat het stadion elk jaar minder waard wordt, dus vroeg of laat zullen deze kosten aan de orde zijn.
 • Gebruik sportpark Kaalheide PM  per jaar. Roda zou €46.000,- moeten betalen, maar omdat Kaalheide niet aan de eisen zou voldoen betaalt Roda daar momenteel geen vergoeding voor .
 • Het negatief kapitaal dat er was toen de gemeente de Stadion BV volledig overnam  PM

Uit het vorenstaande blijkt dat er jaarlijks een forse rekening naar de Kerkraadse burger gaat. Wij schatten die minimaal op € 450.000,- per jaar, dan is de waardevermindering van het stadion nog niet meegeteld. Dat is een bijdrage van ongeveer €10 voor iedere  burger van Kerkrade van baby tot grijsaard. Toch al gauw zo’n 40 euro per jaar per gezin.

Burgerbelangen en andere partijen stelden dat zij niet voor zouden stemmen als het de burger geld kost. Carin Wevers heeft het bovenstaande ook in de vergadering voorgerekend. De VVD schoof de hete aardappel door naar de wethouder. Burgerbelangen begreep waarschijnlijk de rekensom niet en de wethouder was het vergeten. Dus die zou schriftelijk nog eens antwoorden, maar moest eerst op vakantie..

Van de burgemeester mocht de SP de coalitiepartijen geen ja-knikkers noemen, maar hoe moeten we ze anders noemen als ze blind een wethouder vertrouwen en maar wat roepen?

U kunt nu zelf bepalen wie u wilt geloven:

Burgerbelangen en de VVD die zonder enige onderbouwing beweren dat het bedrag dat Roda jaarlijks betaalt voldoende is om alle kosten  te dekken of...

de SP,  die met een uitgebreide onderbouwing komt voor haar standpunt, dat zelfs als Roda € 800.000,- “huur” betaalt, Kerkrade er nog steeds elk jaar minimaal €450.000,-  op toe legt.

Reacties

Ik dacht dat de originele huurprijs op jaarbasis, 12.000.000,00 euro was en dat de eerste verlagingsverzoek door dhr. Caanen en zijn RvB is aangevraagd. De huurprijs is verlaagd naar 800.000,00 euro en nu is er weer een nieuw bestuur en komen ze weer met een L.L verhaal en moet de huurprijs op jaarbasis naar 400.000,00 euro. Wie houdt wie voor de gek.

Reactie toevoegen

U bent hier