h

Raadsvergadering Kerkrade aanfluiting

3 mei 2019

Raadsvergadering Kerkrade aanfluiting

Foto: SP

Slechts tien minuten babbelen voor de bühne: Raadsvergadering Kerkrade aanfluiting

Korte raadsvergaderingen zijn eerder gewoonte dan uitzondering in Kerkrade. Maar die van april was wel extreem kort. Terwijl daarin ook nog eens de meeste tijd werd besteed aan het voorkomen dat de SP een onderwerp op de agenda kon plaatsen.

Aan het begin van de vergadering komt de SP met een motie, waarin we een raadsdebat eisen over de afluisteraffaire bij de benoeming van de nieuwe burgemeester.

Een affaire waardoor Kerkrade niet alleen in de regio, maar ook zelfs landelijk de afgelopen twee maanden regelmatig negatief in het nieuws kwam. Het college heeft besloten om de camerabeelden, waarop de journalist te zien is, openbaar te maken en daarmee voor eigen rechter te spelen.

Maar het OM en de rechter hebben de gemeente Kerkrade in het ongelijk gesteld.

De SP wil daar in de raadsvergadering een debat over. Er is tijd genoeg. De gemiddelde duur van een raadsvergadering in Kerkrade is immers maar 10 min!

Burgemeester Som leest alleen de titel en de inleiding van de motie voor en stelt meteen dat de motie niet spoedeisend is. Dit terwijl de inkt van het rapport met het vernietigende oordeel van de rechtbank nog niet is opgedroogd! Vervolgens smoort hij elke poging, om tot een uitwisseling van argumenten te komen. Op de vraag van de SP welk argument hij heeft om te concluderen dat het niet spoedeisend is, zegt hij: ‘Omdat Ik het niet spoedeisend vind. Punt!’

De overige raadsleden laten zich door de burgemeester overbluffen en gaan vervolgens volledig af op het oordeel van burgemeester Som, zonder maar zelfs de motie te hebben gezien en niet wetende wat erin staat. De fractievoorzitter van het CDA beticht hierbij de SP zelfs van “onfatsoenlijk politiek bedrijven”,omdat we een motie met een spoedeisend karakter op zo’n korte termijn hebben ingediend. Het CDA moet misschien maar eens op cursus om te leren wat ‘een spoedeisende motie’ is.

De SP wil met de motie bereiken dat de wethouders en de burgemeester verantwoording afleggen aan de raad. De hele affaire is schadelijk voor Kerkrade en ook in de landelijke pers vindt men het optreden van de gemeente schandalig. In heel Nederland werd hierover gediscussieerd, maar de gemeenteraad van Kerkrade vond het tot op heden niet nodig om er als Raad, het hoogste orgaan, over te praten. De SP vindt dat dit onderwerp moet worden afgerond voordat de nieuwe burgemeester in functie komt. Vandaar dat de SP al eerder om een debat in de raad heeft gevraagd. Ook dit debat werd geweigerd.  

Ons SP-raadslid Carin Wevers spreekt uit dat zij het schandalig vindt dat de raadsvergadering nog geen tien minuten duurt, en de raad een debat koste wat het kost wil vermijden.

Wij vinden dat zij daarin gelijk heeft omdat er in Kerkrade, een stad met voldoende problemen, altijd wel onderwerpen zijn die de moeite van het bespreken meer dan waard zijn. Dit alles overziend komen wij tot de conclusie dat deze raadsvergadering een aanfluiting is.  

De SP maakt zich grote zorgen over het democratisch proces in Kerkrade en we zullen er alles aan doen ervoor te zorgen dat iedereen gaat inzien dat democratie betekent met elkaar in gesprek gaan en bereid zijn naar elkaars standpunten en argumenten te luisteren.

En dat het een vorm van tirannie is om de ander het spreken onmogelijk te maken. 

Wilt u de vergadering bekijken dat kan via:

https://youtu.be/QqdVDK-3LQw

 

Reacties

Vol verbazing heb ik deze 'raadsvergadering' van 10 minuten via de link bekeken. De beelden geven duidelijk aan waar het schort in de politiek (zelf nu al in Kekrade) en waarom steeds minder burgers in dit land zich hierin niet meer vertegenwoordigd voelen.

Bij de samenstelling van het huidige college heb ik al aangegeven dat Kerkrade het de komende bestuursperiode helaas moet doen met een z.g. "nepcollege". Arrogantie, grote eigen dunk van zich zelf van m.n. Burgerbelangen, zie een eerder in VIA Kerkrade op 20 maart j.l. verschenen grote advertentie van Burgerbelangen, de partij die momenteel alles bepaald. Zowel CDA, PvdA en VVD zijn meelopers die gewoonweg naar de poppetjes van Burgerbelangen dienen te dansen. Niet alleen deze raadsvergadering is een grote aanfluiting. De handelswijze van het college camerabeelden te publiceren overtrof alles en was nog een grotere aanfluiting. Door ook nog de Limburger i.c. een journalist van een strafbaar feit te betichten "slaat natuurlijk alles". Waar blijven de juristen van Kerkrade ? Immers er is geen enkel artikel in welke wet dan ook te vinden dat rept over het strafbaar stellen van de handelswijze van de desbetreffende journalist. Zo simpel is dat. "Punt uit" om nog maar eens de woorden en uitdrukking van de voorzitter van de raad te gebruiken. In ieder geval wekt de voorzitter, door het gebruik van een dergelijke uitdrukking in combinatie met de daarbij gezette toon, de indruk weinig dan wel totaal geen respect te hebben voor de raad. Dat het overgrote deel van de raad dan ook "meegaat" in het door de burgemeester op dit moment in genomen "eigen" standpunt is dan ook enigszins onbegrijpelijk. Ook nu weer lopen betrokkenen weer eens, zoals in Kerkrade gebruikelijk, als makke schaapjes achter hun burgervader i.c. dit college.

Reactie toevoegen

U bent hier