h

Grote schade en gaslek door wateroverlast in Kerkrade (Eygelshoven). SP Kerkrade vroeg direct om hulp en steun voor de getroffenen.

29 juni 2021

Grote schade en gaslek door wateroverlast in Kerkrade (Eygelshoven). SP Kerkrade vroeg direct om hulp en steun voor de getroffenen.

Dinsdagavond was er ook in Kerkrade een fikse regenbui. Daardoor liepen, zoals regelmatig voorkomt in Kerkrade, straten onder water en ontstond er zelfs een gaslek. Deze keer waren de problemen echter vele malen groter. Uit voorzorg zijn de bewoners van 34 appartementen geëvacueerd en zijn twee winkels ontruimd. Ongeveer 40 personen zijn opgevangen. Tijdens de calamiteit was er een commissie vergadering Burgers en Samenleving van de gemeente Kerkrade aan de gang. Elvin ter Horst van SP Kerkrade vroeg direct, nog tijdens de vergadering,  aan het college om de getroffen bewoners zo veel en goed mogelijk te steunen. Ook vroeg hij om een onderzoek hoe dit voorkomen had moeten worden en welke maatregelen er getroffen moeten worden.

Het is niet voor het eerst dat Kerkrade en zeker Eygelshoven wordt getroffen door wateroverlast. Naar onze mening zullen deze calamiteiten in de naaste toekomst door de klimaatverandering alleen maar toenemen. Er zullen dus snel aanvullende maatregelen moeten worden getroffen.

SP Kerkrade wees al in 2018 op dit probleem. Uit antwoord van het college van Burgemeester en Wethouders bleek dat in Kerkrade op grote schaal delen van de openbare verharde oppervlakten (o.a. straten) zijn losgekoppeld van het riool. Loskoppelen van het riool kan een goede milieu maatregel zijn, maar dan moeten er wel tijdig maatregelen worden genomen, om het water op andere wijze op te vangen. .

Uit onze vragen in mei 2018 werd duidelijk, dat de verantwoordelijk wethouder en de gemeente wist dat naast andere straten, vooral de laaggelegen delen van Eygelshoven en Haanrade een risico vormden. Maar desondanks was men trots op het door de gemeente gevoerde beleid. Na dinsdagavond wordt daar wellicht iets genuanceerder over gedacht.

Nu is het op de eerste plaats noodzakelijk dat getroffenen zo goed mogelijk worden ondersteund en geholpen. Daarna moet worden bekeken welke maatregelen er moeten worden getroffen.

De vragen van SP Kerkrade uit mei 2018 kunt u hier lezen:

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Kerkrade/dc43e80e-7f4a-4673-...

 

Reactie toevoegen

U bent hier