h

Raad en College

3 mei 2020

Kerkrade: De staat van de raad in de Limburger van zaterdag 2 mei 2020

Foto: SP

Onder deze titel plaatste de Limburger een mooi artikel over het gemeentebestuur van Kerkrade. SP Kerkrade is het op belangrijke punten niet eens met het gevoerde beleid. Maar zeker niet met de wijze waarop besluiten tot stand (het democratisch proces) komen. Dat moet beter. Het verschil van inzicht zit toch het meest in hoeveel geld er wordt uitgegeven en waaraan, vooral omdat het niet naar mensen gaat maar naar stenen. Daaraan zullen we nog tientallen jaren aan moeten betalen.

Lees verder
13 februari 2020

SP Kerkrade: Reactie op gigantische stijging woonlasten in Kerkrade.

Foto: Jos Piefer

In Kerkrade is, begrijpelijk, flinke commotie ontstaan over de enorme stijging van de woonlasten. De woonlasten bestaan uit: OZB-belasting, afvalstoffenheffing en rioollasten. SP Kerkrade vecht al jaren tegen de fikse jaarlijkse verhogingen van de woonlasten in Kerkrade. SP raadslid Jos Piefer wees er op, dat de afvalstoffenheffing in Kerkrade de laatste jaren wel erg stevig zijn gestegen. Dat past niet in een gemeente met inwoners die gemiddeld bijna het laagste inkomen van Nederland hebben. Lees hieronder de reactie van SP Kerkrade tijdens het raadsdebat hierover en lees ook welke partijen voor de verhoging stemden.

Lees verder
1 november 2019

Algemene beschouwingen Kerkrade

Tijdens de algemene beschouwingen stelde Marianne Laumann namens de SP, een groot aantal onderwerpen aan de orde. De video kunt u hieronder bekijken. Zij besteedde tijdens de begrotingsbehandeling en de rest van de raadsvergadering aandacht aan:

Lees verder
5 juli 2019

SP Stevige kritiek op beleid en financien Kerkrade

Foto: SP

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota hield Marianne Laumann een pleidooi om, zoals in ons verkiezingsprogramma staat, het hoger onderwijs weer terug te halen naar Kerkrade. Stevige kritiek uitte ze op de manier waarop in Kerkrade met financien wordt omgegaan, met name het financiele proces. Ze hekelde het afschaffen van de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten die vorig jaar in Kerkrade werd afgepakt door Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD onder verantwoordelijkheid van wethouder Jongen (PvdA).  Ze vond het onbegrijpelijk dat er geen geld is gereserveerd voor de CAO verhoging van de salarissen van de gemeenteambtenaren omdat daarvoor geen ruimte in de begroting was. Inmiddels is bekend dat deze CAO een verhoging kent van 6,25% voor twee jaar, waardoor Kerkrade opnieuw een miljoenentekort in haar begroting heeft. En ze vroeg om het onnodige bouwplan centercourt te heroverwegen. Volgens deskundigen hoeven er geen nieuwe gebouwen te worden gebouwd (dat gebeurt ook nergens!) om de gezondheid van de inwoners te bevorderen. Ze zei: Wat we willen we nou? Vitaliteit en gezondheid voor de inwoners of mooie gebouwen?

Lees verder
4 april 2019

Waarom een aanval op de integriteit van een journalist een aanval op ons allen is

Foto: SP

STOP DEZE WAANZIN: Ultiem beroep op het gezonde verstand.    Onze gemeente kwam de afgelopen tijd weinig verheffend in het nieuws. Nadat een journalist van De Limburger ongehinderd het gemeentehuis in kon wandelen, bleek hij ook nog eens in staat op de meest eenvoudige en niet onrechtmatige manier informatie te kunnen vernemen die hij niet had moeten kunnen vernemen. Waar de journalist zijn werk deed, had de gemeente Kerkrade dat ook moeten doen. Onze gemeente had moeten zorgen voor een vlekkeloze gang van zaken. In plaats van een zelfkritische houding, blonk het College en een groot deel van de raad uit in verongelijktheid. Sommigen waren zelfs van zins om de betreffende journalist voortaan uit het gemeentehuis te weren.

Lees verder
15 maart 2019

Over diepgang en democratie

Foto: SP

Al dan niet spreken over onderwerpen. Tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving stelt de SP voor te spreken over alternatieve bezuinigingsvoorstellen in het sociaal domein. Een belangrijk onderwerp dat de mensen in Kerkrade direct raakt. En belangrijk dit in de raad te bespreken omdat de raad beslist over de manier waarop de gemeente geld uitgeeft en geld bespaart. De grootste partij van de raad, de partij die in haar naam claimt de belangen van de burger te behartigen, stelt voor dit spreken over bezuinigingen in het sociaal domein onmogelijk te maken. De andere coalitiepartijen (PvdA, CDA en VVD) volgen slaafs deze blokkade.

Lees verder
14 december 2018

Kerkrade blijft ook in toekomst doorgaan met asociale manier van bezuinigen.

Foto: Jos Piefer

Een motie van SP Kerkrade om ook bezuinigingsmogelijkheden buiten het sociale domein te onderzoeken werd ook weer deze maand door Burgerbelangen, PvdA, CDA, VVD en Lokaal Alternatief van tafel geveegd. Men weigert zelfs om te willen kijken naar bezuinigingsmogelijkheden buiten het sociale domein. Het college van Kerkrade en de partijen Burgerbelangen, PvdA, CDA, VVD en ook Lokaal Alternatief, blijven dus ook in  de toekomst doorgaan met bezuinigen op een asociale manier.

Lees verder
11 december 2018

SP wil dat bezuinigingsplannen wél voldoende aandacht krijgen.

Foto: Jos Piefer

De SP heeft diverse pogingen ondernomen om deze bezuinigingsmaatregelen op voorzieningen voor mensen (sociaal domein), die gevolgen hebben voor de mensen in Kerkrade. We vroegen om deze maatregelen die al sinds het voorjaar bekend zijn te bespreken in oktober en toen dat niet lukte hebben we dat weer gedaan in november. Ondanks dat dit onderwerp was geagendeerd haalde coalitie (Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD) dit weer van de agenda en kon het niet besproken worden. Daarom werd tijdens de behandeling van najaarsnota een motie van die strekking ingediend. Helaas werd ook deze motie door Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD en ook Lokaal Alternatief verworpen.

Lees verder
16 november 2018

Democratie Kerkrade onder druk, coalitie weigert te spreken over bezuinigingen

Vandaag 16 november is het de dag van de lokale democratie. Een mooie gelegenheid om te kijken naar het politieke proces in Kerkrade. Uit de laatste raads- en commissievergaderingen komt naar voren dat coalitie- en oppositiepartijen totaal verschillende visies hebben op het begrip democratie.

Lees verder
20 juli 2018

SP motie om bezuinigingen niet alleen bij de burgers neer te leggen van tafel geveegd!!!

Foto: SP

De overheid heeft bij de zogenaamde decentralisaties flink bezuinigd, maar Kerkrade heeft daarnaast de afgelopen jaren tientallen  miljoenen  (die meestal moesten worden geleend) aan projecten (STENEN) uitgegeven. Alleen al het centrumplan kostte €47 miljoen. Nu blijkt dat Kerkrade te veel heeft uitgegeven en jaarlijks miljoenen moet bezuinigen. Het  college heeft, ondanks felle protesten van de SP,  besloten om alle tekorten in het sociale domein ook te bezuinigen binnen het sociale domein. Daardoor zullen deze miljoenen bezuinigingen leiden tot een enorme kaalslag bij de voorzieningen voor mensen.  Het college wenste niet, zoals ook in andere gemeenten gebruikelijk is, hiervoor naar andere bezuinigingsmogelijkheden buiten het sociaal domein te kijken. De SP wil wél dat men bij de bezuinigingen ook kijkt naar bezuinigingen buiten het sociaal domein die de mensen niet rechtstreeks raken, Zoals bijvoorbeeld minder geld aan evenementen uitgeven. Een motie met die strekking werd echter door  Burgerbelangen, PVDA, CDA, VVD en ook de Ouderenpartij Kerkrade van tafel geveegd. Maar dat betekent niet het einde van dit verhaal. Het “Sociaal Verzet” in Kerkrade groeit.

Lees verder

Pagina's

U bent hier