h

Roda krijgt weer natuurgras en Achilles Top een nieuwe atletiekbaan

30 oktober 2020

Roda krijgt weer natuurgras en Achilles Top een nieuwe atletiekbaan

Met een totale investering van bijna drie miljoen (€ 2.988.450,-) wil Kerkrade investeren in verbetering van bestaande sportaccommodaties ten behoeve van Roda en Achilles TOP. De vernieuwing van de atletiekbaan gaat ongeveer €1,2 miljoen kosten de rest is bedoeld voor accommodaties voor Roda. Jos Piefer gaf aan blij te zijn, dat er eindelijk wordt ingegaan op de al gedurende enige jaren door de SP geuite kritiek, op de al meer dan 10 jaar durende verwaarlozing van sportpark Kaalheide en met name de toestand van de atletiekbaan. De SP is blij dat dit probleem nu eindelijk wordt aangepakt. Desondanks heeft Jos Piefer nog stevige kritiek.

Jos Piefer: Enkele uren voor de raadsvergadering kregen de raadsleden een mail van het college bleek, waaruit bleek dat er een vertrouwelijk stuk hierover was dat onder geheimhouding kon worden ingezien. Hij was van mening dat de raadsleden hierdoor geen tijd hadden gehad om dit stuk in te zien, terwijl dit wel van belang is voor de besluitvorming. Hij was zeer boos over de handelwijze van het college en begreep niet hoe een raadslid die dit stuk niet heeft gelezen dan tot een besluit kan komen. Tijdens de commissievergadering was dit stuk nog niet voorhanden.

Roda wil weer op natuurgras gaan spelen daarvoor zal het kunstgras in het Parkstad Limburg Stadion worden vervangen.  

Daarnaast zullen twee kunstgrasvelden op sportpark Kaalheide worden vernieuwd voor het gebruik door Roda.

De atletiekbaan van Achilles zal eindelijk worden vernieuwd.

De totale investering bedraag € 3 miljoen waarvan Kerkrade opnieuw € 1,5 miljoen moet lenen. Daarmee is het totale budget voor sportaccommodaties in Kerkrade op.

De rest van de accommodatie van Achilles (clubgebouw en kleedkamers) moet echter ook dringend worden gerenoveerd. In het verleden heeft de gemeente daarover verwachtingen gewekt. De gemeente gaat onderzoek hierna doen. Dat had ook veel eerder gekund, het probleem bestaat immers al heel lang. De vraag is wanneer dit dan eindelijk tot resultaat gaat leiden. Jos Piefer vraagt om dit met de nodige voortvarendheid te doen.

Het grootste pijnpunt is echter dat er nu weer grote uitgaven voor Roda worden gedaan terwijl er daarna geen enkel budget meer is voor investeringen in sportaccommodaties van de amateurverenigingen in Kerkrade.  Hun financiële middelen zullen onder andere door de Covid-19 problematiek extra onder druk komen. Jos Piefer pleit ervoor om te zorgen dat er toch budget overblijft voor amateurverenigingen.  

De bijdrage van Jos Piefer (SP) treft u hier aan:

https://www.youtube.com/watch?v=nFA6wtSrAqg&feature=youtu.be

Het voorstel voor de raad kunt u hier lezen:

 

Reactie toevoegen

U bent hier