h

Algemene beschouwingen Kerkrade

1 november 2019

Algemene beschouwingen Kerkrade

Tijdens de algemene beschouwingen stelde Marianne Laumann namens de SP, een groot aantal onderwerpen aan de orde. De video kunt u hieronder bekijken. Zij besteedde tijdens de begrotingsbehandeling en de rest van de raadsvergadering aandacht aan:

  • Ze vroeg aandacht voor de grote armoedeproblematiek  en de leerachterstanden.
  • Ze was boos over de bezuiniging op de jeugdzorg van €1,1 terwijl men op andere fronten het geld met miljoenen uitgeeft (Centercourt)
  • Ze gaf nogmaals aan het een schande te vinden dat vorig jaar de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten van €125,- per jaar voor 6700 door de coalitie is afgepakt en dat terwijl men het geld hiervoor nog steeds elk jaar uit Den Haag ontvangt. De SP zal zich blijven inzetten om dit weer terug te laten komen.
  • Er wordt bezuinigd op kwetsbare mensen (zie hierboven)  omdat de financiën kwetsbaar zijn. Maar tegelijkertijd gaat deze coalitie verder met tientallen miljoenen tegelijk geld  aan een onnodig bouwplan. Deskundigen zijn het met de SP eens dat je om de gezondheid te bevorderen je geen nieuwe  (en zeker geen super de luxe)  gebouwen hoeft neer te. In andere gemeenten is men ook actief bezig met het bevorderen van de gezondheid, maar daar zet men ook geen nieuwe gebouwen voor €42,5 miljoen neer.
  • Bezuinigen op kwetsbare mensen en tegelijkertijd tientallen miljoenen uitgeven aan onnodige gebouwen. Dat laat steeds duidelijker welke rechtse, neoliberale koers deze coalitie van Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD in Kerkrade vaart.
  • De financiële toestand wordt van jaar tot jaar in hoog tempo slechter. Dat zal uiteindelijk spaak lopen. Toch blijft men een door de SP gevraagd herstelplan afwijzen.
  • Verder vraagt de SP, zoals wel vaker voor een verbetering van de informatievoorziening van het college, de wijze waarop besluiten tot stand komen, de onnodige geheimhouding die het college regelmatig probeert op te leggen etc. Kortom de SP wil een stevige verbetering van het democratisch proces.

SP vraag voor herstelplan kwetsbare financiën opnieuw door de raad afgewezen.

Tijdens de algemene beschouwingen diende de SP net als vorig weer een motie in om herstelplan te maken voor de kwetsbare financiën van Kerkrade. De solvabiliteit is inmiddels verder gezakt tot 9,02%., een belangrijk signaal dat de financiën van Kerkrade steeds meer kwetsbaar worden. Vorig wees de wethouder onze motie af omdat hij geen enkele mogelijkheid zag om de financiën de komende jaren te verbeteren. Korte tijd later kwam de coalitie van Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD echter met een plan om jaarlijks een miljoen euro uit te geven aan een onnodig bouwplan Centercourt. Er waren dus wel degelijk mogelijkheden om de financiën te verbeteren, maar om  politieke redenen werd hiervoor niet gekozen. Dit jaar wees de wethouder de SP motie voor een herstel plan af omdat er dan €17 miljoen bezuinigd moest worden. Dat klopt inderdaad. Dat bedrag is er ongeveer nodig om de financiën weer op een aanvaardbaar niveau te brengen.  Dat hoeft overigens niet in een keer, maar daar zou men tien jaar over kunnen doen. De wethouder wil hier echter niets van weten.  Dempt hij liever de put als het kalf verdronken is?

Bekijk hieronder de video van haar toespraak:

https://youtu.be/IYKhlc9bfVE

Reactie toevoegen

U bent hier