h

Gemeenteraad Kerkrade achter motie afschaffen verhuurdersheffing

4 juni 2020

Gemeenteraad Kerkrade achter motie afschaffen verhuurdersheffing

Foto: SP

SP Kerkrade heeft een motie ingediend om de verhuurdersheffing van tafel te krijgen. Mede indieners waren Ons Kerkrade, Lokaal Alternatief  en Burgerbelangen. Uiteindelijk steunden alle partijen deze motie, behalve de Ouderenpartij Kerkrade. In deze motie wordt gevraagd om de inhoud van de  motie namens gemeente Kerkrade ter kennis te brengen van de minister voor milieu en wonen, de VNG en de koepelorganisatie Aedes, alsmede de gemeenteraden in ALLE Nederlandse gemeenten. Hieronder kunt u lezen waarom de verhuurdersheffing moet worden afgeschaft.

Woningcorporaties moeten een verhuurdersheffing aan het Rijk betalen over de WOZ-waarde van (sociale) huurwoningen. Naast de verhuurdersheffing moeten woningcorporaties ook nog andere belastingen betalen, zoals vennootschapsbelasting. Deze financiële maatregelen, die de woningverenigingen aan het Rijk moeten afdragen, staan gelijk  aan ± 2,5 tot 3 maanden huur van elk huishouden. Dat geld kunnen woningcorporaties beter besteden.

De verhuurdersheffing heeft negatieve effecten voor de woningvoorraad en werkt negatief voor de mogelijkheden van de woningcorporaties in het algemeen. Woningcorporaties kunnen door de verhuurdersheffing minder nieuwe huizen bouwen, minder geld uitgeven aan leefbaarheid van de wijken, en minder geld uitgeven aan het enrgiezuiniger maken  van woningen en het betaalbaar houden van de huurprijzen.

Nederland is het enige land in de EU dat ten koste van de huurders en het klimaat op deze manier verdient aan de sociale volkshuisvesting.

Slechts de woningcorporaties (sociale huurwoningen) moeten deze extra belasting betalen. Alle andere verhuurders van woningen hoeven dit niet.

Huurders ondervinden door deze maatregel nadelige financiële consequenties, door het niet uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen en de (sociale) woningbouw of door verhoging van de huren.

De verhuurdersheffing is ingevoerd als een van de bezuinigingsmaatregelen van de vorige crisis, waardoor er geld nodig was om de banken te redden. Nadien is deze  onterechte bezuiniging nooit meer teruggedraaid, ondank dat het kabinet inmiddels diepe zakken had opgebouwd en jaarlijks zelfs geld overhield.

De motie kunt u hier lezen:

motie_sp_kerkrade_mei_2020_afschaffen_verhuurdersheffing-1.docx

De SP bijdrage in het raadsdebat kunt u hier in een korte video zien:

https://youtu.be/PvQt97fb0JM

Reactie toevoegen

U bent hier