h

Raad en College

12 juli 2018

Concert Guido Dieteren Kerkrade: Weer gratis kaartjes voor de raadsleden!

Het profiteren over de rug van de burgers van Kerkrade kent geen grenzen voor het college en de coalitie.  Vorig jaar heeft de SP al geprotesteerd tegen de gratis kaartjes die het college ter beschikking stelt aan de raadsleden voor het optreden op de markt van Guido Dieteren. Na alle tumult dacht de SP dat het college wellicht respect zou tonen voor de burgers van Kerkrade, maar niets is minder waar.

Lees verder
7 juli 2018

Zorgen over financiële situatie toegenomen

Foto: SP

Na alle juichverhalen van het college hoe geweldig het in Kerkrade wel zou gaan, blijkt nu na de verkiezingen dat de kritiek van de SP van de afgelopen jaren volledig terecht was. In het hoofdlijnenakkoord voor de nieuwe coalitie staat vermeld dat we nu de vruchten plukken van het beleid in de voorgaande jaren. Dat blijkt nu inderdaad het geval. De nieuwe coalitie heeft dit waarschijnlijk opnieuw bedoeld als een juichverhaal, maar de cijfers laten zien hoever het gevoerde beleid Kerkrade voor nu en de komende jaren in de financiële problemen heeft gebracht en dat we nu inderdaad de zure vruchten van het gevoerde beleid plukken. De SP heeft jarenlang gewaarschuwd tegen het telkens weer uitgeven van vele miljoenen, waarvoor de financiële middelen ontbraken.

Lees verder
6 juli 2018

Coalitiepartijen schrappen jaarlijkse uitkering van €125 uit WTCG-gelden

Foto: SP

Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD snoeien al dit jaar.  De SP was fel tegen dit voorstel en Marianne Laumann hield een vlammend betoog dat u hieronder kunt zien. Tijdens de commissievergadering bleek al dat Burgerbelangen, CDA en VVD weinig woorden nodig hadden om akkoord te gaan met dit voorstel. Tot onze teleurstelling ging tijdens de raadsvergadering de PvdA - de partij die zich zo graag sociaal noemt - ook akkoord en hielp hiermee dit voorstel aan meerderheid, waardoor de 125 euro niet alleen in volgende jaren, maar al vanaf dit jaar niet meer wordt uitbetaald.

Lees verder
30 mei 2018

Duurzaamheid op de politieke agenda in Kerkrade?

Foto: Frank Verdel

Beleef het in Kerkrade:De afgelopen lentemaand mei leek het wel zomer: aangenaam warm weer, maar ook met veel hevige onweersbuien. In dezelfde maand verscheen in onze gemeente het nieuwe coalitieakkoord waarin gesproken wordt over duurzaamheid. Maar in plaats van zorg om het milieu gebruikt de nieuwe coalitie duurzaamheid als middel om geld te verdienen, volledig conform de rechtse VVD standpunten. De SP maakt zich dan ook ernstig zorgen over deze ontwikkelingen.

Lees verder
24 mei 2018

Parallelweg Hamstraat gevaarlijk?

Op 18 mei 2018 is naast de buitenring Parkstad ter hoogte van de Hamstraat een parallelweg geopend. We hebben signalen over mogelijk gevaarlijke situaties op en rond deze parallelweg. De weg is erg smal en heeft geen fietspad, daarnaast wordt vrachtverkeer nu de wijk in gestuurd. De SP heeft vragen hierover gesteld aan het college. De vragen treft u hieronder aan.

Lees verder
17 mei 2018

College geïnstalleerd: Kerkrade moet bezuinigen, geeft daarover geen enkele duidelijkheid, maar wil toch nog tientallen miljoenen extra uitgeven en lenen.

De SP kan het coalitieakkoord niet steunen.  Kerkrade heeft nu al meer dan € 100 miljoen geleend. Er zijn tientallen miljoenen uitgeven, waar geen geld voor is en die moesten worden geleend.  De SP heeft er jarenlang voor gewaarschuwd dat het financiële beleid zou leiden tot stevige bezuinigingen. Uit het coalitieakkoord blijkt dat hieraan niet langer valt te ontkomen. Er moet stevig worden bezuinigd, maar de coalitie geeft de inwoners nog steeds geen enkel zicht waarop zal worden bezuinigd. Daarover praat men liever niet. Is dat slecht voor de positieve flow van Kerkrade? In  plaats van de wonden te likken over de bezuinigingen gaat men echter gewoon door en wil men ook de komende jaren weer tientallen miljoenen lenen o.a. voor het Center Court. Dat moet  € 36 miljoen kosten en daarvoor is geen geld. Rente en aflossing zullen miljoenen kosten en bovendien zegt men nu al dat er jaarlijks meer dan € 1 miljoen op de exploitatie moet worden bijgelegd. Dit zal opnieuw tot extra bezuinigingen leiden.  

Lees verder
12 mei 2018

Hoe staat het met de verkoop van de replica’s van Viva la Vida?

Volgens burgemeester Som zou  het elf meter hoge beeld Viva la Vida dat in het centrum van Kerkrade is geplaatst, de inwoners van Kerkrade geen cent kosten, maar zou dit beeld geheel worden betaald uit de verkoop van 100 replica’s van dit beeld (kosten € 3000,- per stuk, waarvan € 2000,- schenking aan de gemeente Kerkrade en € 1000,- voor de kunstenaar.)  Er zouden dus 100 replica's verkocht moeten worden om uit de kosten te komen. De SP wil graag weten wat er van deze belofte terecht is gekomen en heeft schriftelijke vragen hierover gesteld. De vragen treft u onder het artikel aan.

Lees verder
5 april 2018

Gaat Burgerbelangen in Kerkrade met VVD , CDA en PVDA opnieuw een rechts beleid voeren?

SP Kerkrade is door Burgerbelangen opnieuw uitgesloten bij de coalitieonderhandelingen. Burgerbelangen wil verder onderhandelen met VVD , CDA en PVDA. Dat betekent dat de SP voorlopig in de oppositie  zit, samen met Ons Kerkrade, Lokaal Alternatief en de Ouderenpartij Kerkrade. Of de SP in de coalitie zit of in de oppositie, we zullen ons in het belang van de inwoners van Kerkrade inzetten. Net als in het verleden zullen we goede voorstellen steunen en slechte voorstellen gefundeerd en onderbouwd met onze argumenten afwijzen. We zijn benieuwd of Burgerbelangen voor zichzelf opnieuw drie wethoudersposten zal opeisen. Onze overwegingen over de coalitievorming hebben we vooraf op papier gezet en overhandigd. Die brief kunt u onder dit artikel lezen, dan weet u wat de plannen van de SP waren en zijn. U kunt dan zelf beoordelen of we met deze overwegingen wel of niet in de coalitie thuishoren.

Lees verder
6 maart 2018

Gemeentepolitiek Saai? Helemaal niet! Vanavond kunt u het debat over de Campus volgen.

Vanavond hebt u de kans om de politiek in Kerkrade op de voet te volgen. Op de agenda van de raadsvergadering staat het hete hangijzer: De Campus.

Lees verder
22 februari 2018

Grote vraagtekens bij het herstelplan voor de Campus.

De SP heeft het herstelplan voor de Campus gelezen en kwam daarbij veel onduidelijkheden tegen. Wij willen in elk geval meer informatie voordat we een standpunt kunnen innnemen. Het college is er kennelijk alles aan gelegen om dit herstelplan, dat nu na al die jaren zo snel op tafel komt, er nog voor de verkiezingen door te drukken.  Het gebouw staat al jaren leeg en de SP heeft daar vaak aandacht voor gevraagd, waarom dan nu deze haast? Wat ons betreft mag er een snelle oplossing komen, maar dat moet dan wel zorgvuldig gebeuren en dat gevoel hebben we nu nog niet.

Lees verder

Pagina's

U bent hier