h

Waarom een aanval op de integriteit van een journalist een aanval op ons allen is

4 april 2019

Waarom een aanval op de integriteit van een journalist een aanval op ons allen is

Foto: SP

STOP DEZE WAANZIN: Ultiem beroep op het gezonde verstand.    Onze gemeente kwam de afgelopen tijd weinig verheffend in het nieuws. Nadat een journalist van De Limburger ongehinderd het gemeentehuis in kon wandelen, bleek hij ook nog eens in staat op de meest eenvoudige en niet onrechtmatige manier informatie te kunnen vernemen die hij niet had moeten kunnen vernemen. Waar de journalist zijn werk deed, had de gemeente Kerkrade dat ook moeten doen. Onze gemeente had moeten zorgen voor een vlekkeloze gang van zaken. In plaats van een zelfkritische houding, blonk het College en een groot deel van de raad uit in verongelijktheid. Sommigen waren zelfs van zins om de betreffende journalist voortaan uit het gemeentehuis te weren.

In een gezonde democratie worden volksvertegenwoordiging en bestuurders namelijk kritisch gecontroleerd. Door kritische journalistiek en door een sterke oppositie. Beiden mogen rekenen op een heuse bejegening en voldoende ruimte en middelen om hun werk te kunnen doen. De SP zal- ook als ze zelf lijdend voorwerp van kritische journalistiek is- altijd pal staan voor de mogelijkheid tot kritische journalistiek. Een overheid hoort journalisten niet aan de schandpaal te nagelen, maar met respect te behandelen.

a) Respect voor journalisten en critici.

Een samenleving met kritische journalistiek is een veel betere samenleving dan een samenleving zonder kritische journalistiek. Overheden mogen iets onwenselijk of onwelgevallig vinden, maar ze intimideren journalisten niet. En als het effe kan, voorkomen zij een juridische strijd met journalisten.

De gemeente Kerkrade treedt alle regels van een respectvolle bejegening van journalisten door ze valselijk te beschuldigen, nadat het O.M. reeds had verkondigd dat iedere grond voor vervolging ontbrak ze publiek aan de schandpaal te nagelen door beveiligingsbeelden van de betreffende journalist online te zetten.

Is dat de behandeling van kritische mensen in Kerkrade? Moeten andere mensen voortaan vrezen (of hopen) dat beveiligingsbeelden van hun werkzaamheden online worden gezet wanneer ze zich kritisch over het College of de raad uitlaten? Waar kunnen de buuttereedners, journalisten, kunstenaars, NOS- of Powned-cameraploegen of oppositieleden zich melden?

En wat raadt u mensen aan die zichzelf liever niet online terugzien, het gemeentehuis mijden? Kunt u een overzicht verschaffen van welke opvattingen of werkzaamheden niet-strafbaar maar voor Kerkrade wel onwelgevallig zijn? En kunt u inwoners en bezoekers van onze stad informeren welke plekken ze in dat geval dienen te mijden?

b) Respect voor de oppositie
Het college B en W heeft sinds de raadsvergadering van 28 februari beslissingen genomen, die niet met de raad zijn gedeeld. Niet vooraf en niet achteraf. De raadsleden weten tot op heden niet waarom er aangifte is gedaan tegen de journalist van De Limburger. Evenmin weet de raad de redenen waarom besloten werd tot het intimideren van de betreffende journalist via het publiceren van de beveiligingsbeelden waarop de journalist van de Limburger te zien is. Evenmin weet de raad hoe het College zich denkt te verdedigen in het door de Limburger aangespannen kort-geding, dat op 9 april behandeld wordt. Ook krijgt de raad niet de kans om te voorkomen dat er een kortgeding, en daarmee gepaard gaande verdere beschadiging van de gemeente Kerkrade, plaatsvindt.

Nieuwe publicitaire schade gegarandeerd
Want als er ook maar iemand in het verongelijkte College en de slapende meerderheid van de  volksvertegenwoordiging verstandig was, zou het verder in deze publicitaire vlek wrijven te allen tijde worden voorkomen en zou men hebben ingestemd met het agenderingsverzoek van de SP. Nu zag alleen de wakkere Ouderenpartij ook de noodzaak tot een extra raadsvergadering in. Als het kortgeding doorgang vindt, is nieuwe (landelijke) publiciteit gegarandeerd. Voorzover enig respect voor kritische journalistiek al niet genoeg grond is, dan toch zeker wel het voorkomen van verdere negatieve aandacht over de kinderachtige verongelijktheid van de bestuurlijke en politieke macht in onze stad.

Ultiem beroep op gezond verstand
We doen een ultiem beroep op gemeenteraad en het College. Wie de democratie in het vaandel draagt, maakt een raadsdebat over deze kwestie vóór het kortgeding mogelijk. U hoeft het niet met de SP eens te zijn om in te zien waarom het mogelijk maken van een raadsdebat bij een zichzelf respecterende lokale democratie hoort.

Als de gemeenteraad van Kerkrade niet het debat voert over het hoe en waarom van een maatschappelijke en juridische strijd met een gerespecteerd medium in onze regio, wanneer dan wel? Als een aanval van onze gemeente op de integriteit van een journalist niet tot een debat leidt, wat dan in vredesnaam wel?

Namens SP Kerkrade,

Marianne Laumann

Jos Piefer

Carin Wevers

 

 

 

Reacties

Nou SP Kerkrade het zou mooi zijn als jullie Heerlense afdeling datzelfde respect zou tonen door ondernemers niet publiekelijk en/of via een zg niet eigen website af te branden, dat is een uitermate laag bij de grond horend spelletje!!

De handelswijze van de gemeente Kerkrade in deze is gewoonweg een buitengewoon schoolvoorbeeld van juridisch geklungel van de bovenste plank. Laf van het college om dit niet toe te geven. Niet meer en niet minder, punt uit !!!

Reactie toevoegen

U bent hier