h

SP wil dat bezuinigingsplannen wél voldoende aandacht krijgen.

11 december 2018

SP wil dat bezuinigingsplannen wél voldoende aandacht krijgen.

Foto: Jos Piefer

De SP heeft diverse pogingen ondernomen om deze bezuinigingsmaatregelen op voorzieningen voor mensen (sociaal domein), die gevolgen hebben voor de mensen in Kerkrade. We vroegen om deze maatregelen die al sinds het voorjaar bekend zijn te bespreken in oktober en toen dat niet lukte hebben we dat weer gedaan in november. Ondanks dat dit onderwerp was geagendeerd haalde coalitie (Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD) dit weer van de agenda en kon het niet besproken worden. Daarom werd tijdens de behandeling van najaarsnota een motie van die strekking ingediend. Helaas werd ook deze motie door Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD en ook Lokaal Alternatief verworpen.

In de najaarsnota waren nieuwe beleidsplannen zijn verwerkt, waaronder bezuinigingsmaatregelen op voorzieningen voor mensen (sociaal domein) van maar liefst € 1,6 miljoen. Deze nieuwe beleidsplannen bezuinigingsmaatregelen betreffen die betrekking hebben op nieuw beleid in 2019 en zouden niet  in de najaarsnota  2018 behandeld dienen te worden.

De SP heeft er grote moeite dat bezuinigingen, zeker als het bezuinigen  op voorzieningen voor mensen betreft nog niet eens op de gebruikelijke wijze via een debat in een commissie worden besproken.

Daarom hebben we bij de behandeling van de najaarsnota nogmaals een poging gedaan om college en coalitie te bewegen om dit voor de mensen erg belangrijke onderwerp, zoals het hoort goed te bespreken. De SP diende daarvoor opnieuw een motie in.

Helaas ook deze poging om voldoende aandacht te vragen voor deze bezuinigingsplannen werd door Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD en ook Lokaal Alternatief verworpen. Steun hiervoor was er wel van Ons Kerkrade en de Ouderenpartij Kerkrade.

De SP motie treft u hieronder aan:

Reactie toevoegen

U bent hier