h

Kerkrade blijft ook in toekomst doorgaan met asociale manier van bezuinigen.

14 december 2018

Kerkrade blijft ook in toekomst doorgaan met asociale manier van bezuinigen.

Foto: Jos Piefer

Een motie van SP Kerkrade om ook bezuinigingsmogelijkheden buiten het sociale domein te onderzoeken werd ook weer deze maand door Burgerbelangen, PvdA, CDA, VVD en Lokaal Alternatief van tafel geveegd. Men weigert zelfs om te willen kijken naar bezuinigingsmogelijkheden buiten het sociale domein. Het college van Kerkrade en de partijen Burgerbelangen, PvdA, CDA, VVD en ook Lokaal Alternatief, blijven dus ook in  de toekomst doorgaan met bezuinigen op een asociale manier.

Deze partijen hebben vorig jaar al besloten om alle bezuinigingen te halen uit voorzieningen voor mensen, ook wel het sociaal domein genoemd. De eerste bezuiniging op voorzieningen voor mensen was, het al dit jaar afpakken van de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (€125,- per jaar).  

Burgerbelangen, PvdA, CDA, VVD en Lokaal Alternatief besloten niet alleen nu, maar ook in de toekomst om alle bezuinigingen in het sociaal domein van de overheid, ook volledig te korten op voorzieningen voor mensen in Kerkrade. Ze wensen zelfs niet eens te kijken naar bezuinigingsmogelijkheden buiten het sociale domein.   

Wel  plaatst het college, uiteraard met het geld van de gemeente  (uw geld dus) grote artikelen,  dat we in Kerkrade € 90 miljoen uitgeven aan het sociale domein. Borstklopperij, kijk eens hoeveel geld wij aan onze burgers besteden.

Dat bedrag klopt wel, maar wat het college er niet bij verteld is dat Kerkrade dat hele bedrag hiervoor ook volledig van de overheid krijgt. Hoezo, deze borstklopperij dan, er is geen enkele reden voor. Zelf willen deze partijen er geen euro uit andere potjes aan bijleggen en alle toekomstige bezuinigen wil men ook uit de voorzieningen voor mensen halen, zonder zelfs ook maar te willen kijken naar andere bezuinigingsmogelijkheden buiten het sociale domein. Wij vinden dit een asociale manier van bezuinigen.

Er moeten miljoenen worden bezuinigd door het afpakken van de vergoeding voor chronisch zieken en gehandicapten en andere bezuinigingen op voorzieningen voor mensen, maar deze partijen hebben wel vele miljoenen beschikbaar voor nieuwe projecten. Het Centercourt, een project dat zeker niet echt nodig is alleen al kost €42,5 miljoen. Kerkrade zou daar € 15 miljoen aan moeten bijdragen en heeft al miljoenen kosten  voor de voorbereiding gemaakt. Of Provincie en IBA bereid zijn hiervoor het resterende bedrag op tafel te leggen is nog zeer de vraag. Doen ze dat niet dan gaat het project NIET door en zijn de besteedde miljoenen weggegooid geld, uw geld.

Daarnaast wil Kerkrade nog eens ruim € 7 miljoen aan diverse andere nieuwe projecten uitgeven.

Miljoenen bezuinigen op voorzieningen voor mensen, maar wel tientallen miljoen steken in nieuwe projecten.

Het geld daarvoor heeft Kerkrade niet en daarvoor wil men dat geld lenen. Ook zullen ze, zoals al is besloten, de OZB belasting met 10% verhogen waardoor de mensen in Kerkrade elk jaar € 1 miljoen OZB extra moeten ophoesten, bovenop de € 10 miljoen die men jaarlijks al bijeen moet brengen. 

Wethouder Bejas (CDA) stelt dat het geld lenen weinig kost omdat de rente momenteel erg laag is. Hij vergeet daarbij kennelijk dat al die miljoenen die men heeft geleend en ook nu nog elk jaar gaat lenen,ook allemaal weer een keer moeten worden terugbetaald. Dat terugbetalen moet daarom nog tientallen jaren doorgaan, nadat deze wethouder allang is vertrokken.

Ze zeggen dat ze Kerkrade laten bloeien, maar in werkelijkheid laten ze de inwoners van Kerkrade bloeden voor de rente en aflossingen van al die leningen. Bovendien verhogen ze ook nog eens de lasten voor de inwoners van Kerkrade op een manier die we in Kerkrade nog nooit hebben meegemaakt. Alleen al de OZB gaat met 10% (twee stappen van 5%) omhoog!

SP Kerkrade diende een motie om ook eventuele bezuinigingsmogelijkheden buiten het sociale domein te onderzoeken. Deze motie werd naast de SP, ook gesteund door Ons Kerkrade en de Ouderenpartij Kerkrade.

Burgerbelangen, PvdA, CDA, VVD en Lokaal Alternatief wilden zelfs de eventuele mogelijkheden om te kijken naar mogelijke bezuinigingen buiten het sociale domein  NIET onderzoeken. Men wil er zelfs niet eens naar kijken. Ze stemden tegen de motie en dus werd de motie verworpen en blijft Kerkrade ook in de toekomst op een asociale manier bezuinigen.

De tekst van de motie kunt u hieronder lezen:

Reactie toevoegen

U bent hier