h

Ook Kerkrade wil af van verplichte tegenprestatie “bijstand”.

6 juni 2020

Ook Kerkrade wil af van verplichte tegenprestatie “bijstand”.

Foto: Jos Piefer

Met de komst van de participatiewet, voorheen Bijstand, is er veel veranderd. De bijstand is uitgegroeid tot een uitzichtloze hel is de terechte titel van een artikel van NRC. Daarin wordt uiteengezet hoe ver de participatiewet is doorgeschoten. Terwijl bijna iedereen en alles in deze Covid-19 tijd door de overheid wordt met miljoenen of zelfs miljarden“gered”,  wil staatssecretaris Van Ark (VVD) de regels voor uitkeringsgerechten nog meer verscherpen. In veel gemeenten in het land komt men hiertegen in het geweer. Zo ook in Kerkrade. De SP diende een motie in, mede indiener waren: Ons Kerkrade, Lokaal Alternatief en Ouderenpartij Kerkrade. Na debat in de raad werd deze motie gesteund door Burgerbelangen, PvdA en CDA.  Er was maar één partij tegen: VVD Kerkrade.

Citaat uit het artikel van NRC: De bijstand is uitgegroeid tot een uitzichtloze hel  (door Zihni Özdil)

Over vroeger: Citaat “Maar de overheid gunde ons vertrouwen, bood waardigheid en, daarmee, de cruciale hoop om vooruit te komen.

Hoe anders is dat nu. Anno 2020 is een bijstandsuitkering niet langer een vehikel voor vooruitgang, maar een uitzichtloze hel. Het begon in Rotterdam. Die stad ging als eerste bijstandsgerechtigden verplichten om in een hesje op straat vuilnis te prikken. De ‘tegenprestatie’ die meteen ook de mensen verdrong voor wie vuil prikken hun beroep was. Niet lang daarna werd het landelijk beleid.

„Als ik vandaag in diezelfde situatie zat als toen, had ik het nooit gered, en jij ook niet”, zegt mijn vader vaak. De mensonterende omstandigheden van de bijstandsgerechtigden die ik spreek, bevestigen zijn gelijk. U proeft aan mijn woorden dat dit dossier mij persoonlijk raakt. Ik hoop u inmiddels ook.” einde citaat.

Staatssecretaris Van Ark (VVD, Sociale Zaken) wil de mensen nog harder aanpakken. Ze wil geen bijstand meer zonder tegenprestatie en gaat hiervoor een wetsvoorstel gaat indienen;

De gemeenten moeten volgens haar de teugels aantrekken bij de uitvoering van de Participatiewet;

Er zijn veel argumenten voor het tegendeel:

·de VNG acht de plannen van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken om van bijstandsgerechtigden een tegenprestatie te eisen overbodig;

·volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau leidt een verplichte tegenprestatie niet tot een hogere uitstroom;

·het niet uitstromen meer te maken heeft met onmacht dan met onwil;

·de plannen van de staatssecretaris zullen tot extra kosten leiden voor de gemeente Kerkrade zonder dat daar extra overheidsmiddelen tegenover staan;

·de gemeente Kerkrade heeft binnen de bestaande wetgeving voldoende ruimte om maatwerk te leveren;

·er binnen de huidige wetgeving goede resultaten zijn bereikt op het niveau van de gemeenten Kerkrade;

Daarom vraagt de gemeenteraad aan het college van B&W in Kerkrade om:

  • een tegengeluid te organiseren in Parkstad Limburg-, Westelijke Mijnstreek- en Middengebiedverband;
  • van hieruit de VNG te benaderen om actief stelling te nemen tegen het wetsvoorstel van de staatssecretaris;

De SP is van mening dat iedereen moet kunnen meedoen in onze maatschappij en dat iedereen kan beschikken over een rechtvaardig inkomen. We laten niemand vallen, álle Nederlanders hebben recht op een menswaardig bestaan.

Namens SP Kerkrade:

Marianne Laumann,

Jos Piefer,

Carin Wevers.

De motie kunt u hier lezen:

Reactie toevoegen

U bent hier