h

Algemene beschouwingen 2023:Twee SP moties (over mijnen) aangenomen en drie andere afgewezen.

14 november 2023

Algemene beschouwingen 2023:Twee SP moties (over mijnen) aangenomen en drie andere afgewezen.

Foto: Erst Peters

Tijdens de algemene beschouwingen werd de SP motie aangenomen, om mensen die mijnschade hebben, als ze dat willen, te laten ondersteunen door deskundigen van de gemeente. Tot nu kon mijnschade slechts worden vergoed als men niet meer veilig in het huis kon wonen. Na 7 jaar onderhandelen (sinds 2016) met het ministerie, o.a. door Jan de Wit (SP) en vertegenwoordigers van de voormalige mijngemeenten, kunnen  mensen die mijnschade hebben, vanaf begin volgend jaar een claim indienen (niet eerder!). Tevens vroeg de SP om aandacht te besteden aan het feit dat het volgend jaar 50 jaar geleden is dat de laatste mijn is stilgelegd. Ook die motie werd aangenomen.

Ook diende SP weer (zoals elk jaar) een motie in om de vergoeding voor extra kosten van zieken en gehandicapten, die in 2018 door de gemeente Kerkrade werd afgepakt weer uit te gaan betalen, net zoals dat ook in de ons omringende  gemeenten gebeurt. Deze motie kreeg maar 3 van 28 stemmen, waarmee de andere partijen zich weer achter het collegestandpunt stelden. Wethouder Paas liet weten dat de gemeente hiervoor geen geld had, terwijl snel daarna wethouder Geerts een betoog hield over de vele miljoenen die Kerkrade investeert in allerlei zaken. Maar voor een extra tegemoetkoming voor zieken en gehandicapten heeft men kennelijk geen geld over.

Tevens diende de SP een motie in om het WMC geen huur meer te laten betalen voor het PLS stadion, dat gedeeltelijk eigendom van de gemeente is. Deze motie kreeg geen steun.

Een motie om vrijkaarten voor het WMC voor college- en raadsleden af te schaffen kreeg ook geen enkele steun. SP is van mening dat Burgemeester en wethouders een zeer riant salaris en flinke onkostenvergoeding krijgen. Daarnaast kunnen ze, om te voorkomen dat zij cadeaus (o.a. vrijkaarten) moeten aan nemen,  alle kosten die ze maken voor het vervullen van hun functie, declareren bij de gemeente. Met name wethouder Roland verzette zich tegen de motie van de SP, waarna hij werd gesteund door de overige partijen. De SP stond alleen. De VVD was het overigens met de SP eens en steunde onze motie!  

De moties van de SP kunt u onderaan bij dit artikel lezen.

In de Limburger konden we hierover het volgende lezen :

“Kerkrade neemt vijftig jaar na Limburgse mijnsluiting voortouw voor eerbetoon, met koempels die nog in leven zijn

Door Frank Benneker

Op 31 december 1974 werden de laatste steenkolen uit de Zuid-Limburgse bodem gehaald. Met het vijftigjarig jubileum van de Limburgse mijnsluitingen dat volgend jaar in het verschiet ligt, neemt de gemeente Kerkrade het voortouw om een passend eerbetoon te organiseren. Met een grote rol voor de nog in leven zijnde oud-mijnwerkers.

Tijdens de algemene beschouwingen in Kerkrade van afgelopen maandag kwam de SP met een motie om volgend jaar een herdenkingsdag te organiseren. „Het is in 2024 vijftig jaar geleden dat de laatste mijn gesloten werd en de SP wil dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan”, zei SP-fractieleider Marianne Laumann. „Het zou mooi zijn om dit in samenwerkingsverband te doen met de andere gemeenten met een mijnverleden.”

Laumann wees erop dat vijftig jaar na de mijnsluitingen nog vele oud-mijnwerkers in leven zijn. Die koempels moeten in deze herdenking een grote rol gaan spelen, verwoordt de SP in de aangenomen motie. De motie kon op brede steun rekenen, zowel binnen de gemeenteraad als van het college van burgemeester en wethouders.

In de begrotingsvergadering werd ook gesproken over hoe men in Kerkrade om dient te gaan met de minder mooie gevolgen van het mijnverleden. Mijnschade, waarbij huizen verzakken of scheuren krijgen door oude mijnschachten of schade ondervinden door opstuwend mijnwater, is nog altijd een flink probleem.

Hoewel er enkele weken geleden een mijnschaderegeling werd gepresenteerd waarbij gedupeerden vanaf volgend jaar aanspraak kunnen maken op compensatie voor de geleden schade, wil de SP dat de gemeente iets meer doet voor de Kerkraadse inwoners. Een motie van deze partij om inwoners die moeite hebben met de aanvraag hierbij te ondersteunen werd met grote meerderheid aangenomen.”

Abonnees van de Limburger kunnen het volledige artikel lezen via deze link:

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20231114_93713087

Reactie toevoegen

U bent hier