h
13 november 2021

Kandidaten SP Kerkrade bekend. Enkele verrassingen!

Foto: SP

De kandidaten op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezing 2022 van SP Kerkrade zijn bekend. De kandidatenlijst is een goede mix van ervaring en nieuw talent. Enkele maanden geleden was al bekend dat Marianne Laumann, nadat zij de voorbije acht jaar de fractie met verve heeft aangevoerd,  voor de derde keer op rij het vertrouwen kreeg om lijsttrekker te zijn. Na Marianne volgt huidig raadslid Jos Piefer, die de voorbije vier jaren vele goede debatten voerde, op de tweede plaats. Hoogste nieuwkomer is Elvin ter Horst, op plek drie. Verrassend is de plek van Carin Wevers op 4, zij heeft daar een zeer goede reden voor, die wordt hieronder nader toegelicht. Good Old (qua ervaring, maar niet qua leeftijd) Ad van Beek, commissielid en actievoerder maakt de top 5 compleet. Voor zijn grote verdiensten voor de SP gedurende vele tientallen jaren kreeg Paul van Loo de eer om als lijstduwer te fungeren. Zie hieronder voor de kandidatenlijst.

Lees verder
6 augustus 2021

Hebt u zaken voor het verkiezingsprogramma van SP Kerkrade? Laat het ons weten!

Foto: SP

SP Kerkrade gaat zich ook de komende jaren inzetten  om zaken voor de inwoners van Kerkrade te realiseren. Die zaken nemen we op in ons verkiezingsprogramma. Natuurlijk is uw mening daarbij voor ons van het grootste belang, want daarvoor doen we het: Voor de inwoners van Kerkrade. Daarom  willen we u graag in de gelegenheid stellen om zaken aan te dragen voor ons verkiezingsprogramma,  Hebt u ook zaken die u graag in het verkiezingsprogramma van SP Kerkrade opgenomen wil zien? Laat het ons weten. SP Kerkrade krijgt van ondernemers en belangenverenigingen verzoeken om aandacht te besteden aan zaken die te maken hebben  met hun belangen. Natuurlijk willen we ook van de inwoners van Kerkrade graag horen of zij wensen hebben, die wij in ons verkiezingsprogramma kunnen opnemen.  Wij nemen in ons verkiezingsprogramma zaken op die SP Kerkrade wil realiseren voor de inwoners van Kerkrade.  Hebt u zaken waarvan u graag zou willen dat de SP daaraan aandacht besteed in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022,  laat het ons weten  Hieronder staat hoe u kunt reageren.

Lees verder
22 juli 2021

Voortgezet onderwijs moet terug in Kerkrade, help jij ook mee?

Foto: SP

SP Kerkrade heeft al sinds 2014 in haar verkiezingsprogramma staan, dat het voortgezet onderwijs terug moet in Kerkrade. In de gemeenteraad hebben inmiddels alle partijen unaniem een motie aangenomen waarin het college van Burgemeester en Wethouders wordt opgedragen om te trachten te realiseren dat het voortgezet onderwijs terug komt in Kerkrade.  SP Kerkrade ondersteunt van harte de oproep om je belangstelling voor de nieuwe school te registreren en daarmee helpt  je mee te bevorderen dat deze school er ook echt komt. Maak het voortgezet onderwijs in Kerkrade weer mogelijk door uw belangstelling te registreren. Het verplicht verder tot niets.  Zonder jouw steun komt die school er echter niet.

Lees verder
29 juni 2021

Grote schade en gaslek door wateroverlast in Kerkrade (Eygelshoven). SP Kerkrade vroeg direct om hulp en steun voor de getroffenen.

Dinsdagavond was er ook in Kerkrade een fikse regenbui. Daardoor liepen, zoals regelmatig voorkomt in Kerkrade, straten onder water en ontstond er zelfs een gaslek. Deze keer waren de problemen echter vele malen groter. Uit voorzorg zijn de bewoners van 34 appartementen geëvacueerd en zijn twee winkels ontruimd. Ongeveer 40 personen zijn opgevangen. Tijdens de calamiteit was er een commissie vergadering Burgers en Samenleving van de gemeente Kerkrade aan de gang. Elvin ter Horst van SP Kerkrade vroeg direct, nog tijdens de vergadering,  aan het college om de getroffen bewoners zo veel en goed mogelijk te steunen. Ook vroeg hij om een onderzoek hoe dit voorkomen had moeten worden en welke maatregelen er getroffen moeten worden.

Lees verder
18 maart 2021

SP Kerkrade bedankt alle SP kiezers voor hun stem en moet nadenken over de uitslag.

Foto: SP

We bedanken  onze kiezers voor hun stem op de SP in Kerkrade. Hier  is de SP van de landelijke partijen de vierde partij na PVV,  VVD en Forum.  Maar we behaalden in Kerkrade opnieuw meer stemmen dan CDA, PvdA en D66. Dat is best een goede prestatie. Toch was de uitslag voor ons, daar draaien we niet omheen, een grote teleurstelling. SP Kerkrade moet nu gaan nadenken hoe we de mensen kunnen laten zien wie er echt voor hun belangen opkomt en hoe we die belangen het best kunnen behartigen. En daar moeten we ook de stem van de kiezer voor krijgen.

Lees verder
5 februari 2021

Kerkraadse “cultuur instellingen” krijgen ongeveer € 500.000,- extra door coronasteun overheid.

Foto: SP

Kerkraadse (pop)podia, gezelschappen, bibliotheken, musea, kunst- en cultuureducatie, beeldende kunstinstellingen, filmtheaters, amateurkunstinstellingen en festivals komen mogelijk in aanmerking voor extra steun. Bent u nog niet benaderd door de gemeente, dan adviseren wij Kerkraadse “cultuurinstellingen” op eigen initiatief een aanvraag te doen bij de gemeente.

Lees verder
16 december 2020

SP Kerkrade stelt voor om hondenbelasting af te schaffen.

Foto: Jos Piefer

De hondenbelasting is al in veel gemeenten afgeschaft. SP Kerkrade gaat een voorstel indienen om ook in Kerkrade de hondenbelasting af te schaffen. Hondenbezitters moeten extra belasting betalen omdat zij een huisdier bezitten.  Deze belasting komt in de algemene middelen.  Daarom doet SP Kerkrade een voorstel om de hondenbelasting in Kerkrade af te schaffen.

Lees verder
1 december 2020

Mensen, getroffen door de toeslagenaffaire, krijgen een tegemoetkoming van €750 en deze zal niet worden gekort.

Om de mensen die worden getroffen door de toeslagenaffaire tegemoet te komen heeft de SP in de Tweede kamer  voorgesteld om deze mensen een tegemoetkoming van € 750 te geven. Dit voorstel kreeg een meerderheid en is aangenomen. Om te voorkomen dat deze tegemoetkoming zou worden gekort heeft SP Kerkrade een voorstel ingediend om deze tegemoetkoming van €750 op geen enkele wijze te korten op een eventuele uitkering. De wethouder heeft toegezegd, dat deze €750 uitkering in geen enkele situatie zal worden gekort, te meer omdat de Participatiewet daarvoor geen basis biedt.

Lees verder
7 november 2020

Kerkrade: Motie voor een ruimhartig schadefonds voor “POMS-slachtoffers” unaniem aangenomen.

Foto: Henk Kuypers (Kerkrade.nu)

De raad van de gemeente Kerkrade heeft unaniem een motie voor een ruimhartige schadeloosstelling van “Poms” slachtoffers” aangenomen. SP Kerkrade nam het initiatief voor de motie. Deze motie werd door alle partijen omarmt en werd zelfs door alle partijen gezamenlijk ingediend. De SP heeft in het land het voortouw genomen voor een ruimhartige compensatie van mensen die bij Defensie met schadelijke en/of giftige stoffen, zoals Chroom6,  hebben gewerkt. Zij hebben daardoor ernstige gezondheidsschade opgelopen. Tot nu blijft een goede oplossing voor deze zaak uit.  SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut is al jaren bezig om verbetering te brengen in deze situatie. Ze heeft deze zaak grondig onderzocht en de resultaten vastgelegd in een boek. Dit boek (96 pagina’s) kunt u gratis lezen of downloaden via: https://sp.nl/nieuws/2020/09/onderste-steen-boven-sp-boek-over-giftige-stoffen-defensie Naast het vragen van landelijke aandacht voor dit probleem doet de SP dat ook plaatselijk.

Lees verder
30 oktober 2020

Roda krijgt weer natuurgras en Achilles Top een nieuwe atletiekbaan

Met een totale investering van bijna drie miljoen (€ 2.988.450,-) wil Kerkrade investeren in verbetering van bestaande sportaccommodaties ten behoeve van Roda en Achilles TOP. De vernieuwing van de atletiekbaan gaat ongeveer €1,2 miljoen kosten de rest is bedoeld voor accommodaties voor Roda. Jos Piefer gaf aan blij te zijn, dat er eindelijk wordt ingegaan op de al gedurende enige jaren door de SP geuite kritiek, op de al meer dan 10 jaar durende verwaarlozing van sportpark Kaalheide en met name de toestand van de atletiekbaan. De SP is blij dat dit probleem nu eindelijk wordt aangepakt. Desondanks heeft Jos Piefer nog stevige kritiek.

Lees verder

Pagina's