h

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

In de digitale dossiers van de afdeling  zijn alle berichten over een bepaald onderwerp overzichtelijk bij elkaar te vinden.

Lees verder
19 april 2024

Hoogleraar bestuurskunde De Vries (Radboud Universiteit) laat in een contra-expertise, geen spaan heel van integriteitsonderzoek van de gemeente Kerkrade naar SP-gemeenteraadslid Carin Wevers.

Foto: SP

Volgens de professor, die specialist is op het gebied van integriteitsonderzoek, is de studie naar Wevers vooringenomen, ongefundeerd en een onterechte verspilling van gemeenschapsgeld. Vrijwel alle beginselen van zorgvuldige procedure en zorgvuldig onderzoek werden door onderzoeksbureau G&I, dat door de gemeente werd ingehuurd, geschonden, aldus De Vries. Hij meent dat G&I niet onafhankelijk was, maar een belang had bij een uitkomst die gunstig was voor de gemeente en de burgemeester.  De Vries pleit Wevers geheel vrij van het verwijt dat ze niet integer zou hebben gehandeld. ‘Op basis van dit onderzoek kunnen de verwijten aan mevr. Wevers niet worden onderbouwd’, schrijft de hoogleraar. De Vries in de Limburger: `Pure dorpspolitiek. Dit is een vooropgezet plan om dit raadslid onderuit te halen`.

Lees verder
11 maart 2024

SP Kerkrade stelt opnieuw vragen over de financiën van het buitenfestival van het WMC

In onze artikel 38 vragen van 30 oktober 2023 hebben we gevraagd hoe verklaard kan worden dat het buitenfestival in 2022 een enorme verliespost was terwijl het buitenfestival de afgelopen decennia winstgevend is geweest. Het college gaf als antwoord (28 november antwoord bij vraag 19): “uw aanname is absoluut onjuist` het buitenfestival bleek telkens weer een kostenpost”. In een schrijven van 8 januari 2024 verzoekt het college ons vervolgens ”met bewijzen te komen” voor onze stelling dat het Buitenfestival altijd winstgevend is geweest. Een vreemd verzoek van het college van Kerkrade, want zoals iedereen weet heeft de gemeente alle jaarrekeningen van het WMC ter beschikking, dus waarom moet de SP dan met bewijzen komen?

Lees verder
10 maart 2024

Vrijheid van meningsuiting ernstig bedreigd in Kerkrade, deel 3.

Samenvatting deel 1 en deel 2: Op 18 januari berichtte SP Kerkrade over het feit dat Carin Wevers, politiek filosoof en raadslid voor de SP, voor de Limburger een opiniërend artikel schreef over rijkdom, waarin ze benoemde dat Roger Dassen, echtgenoot van de burgemeester van Kerkrade, in 2021 uitgeroepen werd tot bestbetaalde bestuurder van Nederland, omdat hij 20,1 miljoen euro in één jaar binnenhaalde. Een telefoontje van burgemeester Dassen naar de krant was voldoende om het artikel offline te halen en ze deed een melding van een vermoedelijke integriteitsschending bij de integriteitscommissie. Deze commissie heeft een onderzoeksbureau ingeschakeld om dit te laten onderzoeken. Het bureau heeft op verzoek van de burgemeester en de commissie ook een tweede melding van de burgemeester onderzocht; of onze artikelen hierover op facebook ook veroordeeld kon worden! Maar hoe absurd is het als je als burgemeester probeert een politieke partij te verbieden een standpunt te publiceren, waarin feiten uit openbare informatie benoemd worden? De SP heeft een reactie op het rapport gestuurd op 14 februari en deze ook gepubliceerd. Vervolgens heeft de integriteitscommissie laten weten dat zij bij hun standpunt blijven en daarop heeft de SP een reactie gestuurd. Via de link kunt u het volledige artikel lezen en ook de reacties.

Lees verder
18 juli 2023

SP Kerkrade in de vuurlinie tijdens de raadsvergadering 2

Foto: SP

Vandaag deel 2: Kaalheide bruist met het project Bruis en opnieuw de redding van Roda.

Lees verder
15 juli 2023

SP Kerkrade in de vuurlinie deel 1.

Foto: SP

Waar ging het om?

Lees verder
9 januari 2023

Carin Wevers volgt Jos Piefer op als raadslid voor de SP in Kerkrade.

Foto: SP

Jos Piefer stopt om voor hem persoonlijke redenen als raadslid. In november stopte hij ook al voorzitter van SP Kerkrade. Hij zal worden opgevolgd door Carin Wevers, die van 2018 tot 2022 al raadslid was voor de SP.

Lees verder
15 april 2022

SP Kerkrade gaat haar activiteiten verder uitbreiden en kiest voor verandering.

Foto: SP

Want Nederland moet eerlijker. Een land op basis van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. In Kerkrade zet de SP zich in voor de belangen van de inwoners van Kerkrade. We zijn actief via onze afdeling en in de gemeenteraad. Deze inzet willen we de komende tijd nog verder uitbreiden. Kerkrade bungelt nu in veel lijstjes onderaan en daar moet verandering in komen! Maar daarvoor hebben we meer mensen nodig. Daarom zoeken we (nieuwe) leden die zich bij ons willen aansluiten en die ons willen helpen deze uitbreiding te realiseren. Want met hoe meer we zijn, hoe sterker we staan. SP Kerkrade zoekt:

Lees verder

Pagina's