h
7 februari 2018

Marianne Laumann en SP Kerkrade bij Jinek.

Foto: SP
Martijn Koning laat in de uitzending bij Jinek  verkiezingsfilmpjes zien. Daarbij komt onze lijsttrekker Marianne Laumann prominent in beeld. Martijn koning noemt haar een pittige vrouw en een politiek toptalent, die boos kan zijn, maar ook kan lachen. En op de achtergrond toont Jinek onze slogan: Voor jezelf, voor elkaar, voor Kerkrade.
 
Dat Marianne een pittige vrouw is, die de SP mening stevig weet uit te dragen, boos kan zijn, maar ook kan lachen wisten we in Kerkrade al, maar nu weet ook heel Nederland het.
Dat Martijn Koning haar een politiek toptalent noemt  is een geweldig en terecht compliment voor Marianne. We zijn trots op onze lijsttrekker. Tijd voor verandering in Kerkrade, tijd voor meer SP. Wilt u ook worden vertegenwoordigd door Marianne Laumann, stem SP.
 
 
Wilt u de uitzending van Jinek bekijken ga naar:https://npo.nl/jinek/06-02-2018/KN_1695728
 
 

Het gedeelte over Marianne Laumann begint bij minuut 47.00.

Lees verder
23 januari 2018

Verkiezingsprogramma SP Kerkrade en de kandidatenlijst.

Foto: SP

Mensen in plaats van stenen. Dat is de titel van ons verkiezingsprogramma. In ons verkiezingsprogramma schetsen we hoe wij de toekomst van Kerkrade zien. Hoe wij aankijken tegen de huidige situatie in Kerkrade en vooral onze concrete en sociale verbetervoorstellen voor Kerkrade. Stem SP, voor jezelf, voor elkaar, voor Kerkrade.

Lees verder
15 januari 2018

SP ONDERZOEKT DRUKTE OV BIJ ANDERE SCHOLEN IN REGIO PARKSTAD

Foto: SP

Vorige week berichtte De Limburger over de enorme drukte op de buslijnen 20 en 21 naar twee middelbare scholen in Heerlen. Bussen zitten stampvol en leerlingen komen te laat op school, doordat ze niet op tijd uit kunnen stappen of niet meer in de bus passen. De SP heeft de kwestie aangekaart in de provincie, die verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer. De SP vraagt zich af of dit probleem niet bij meer scholen in de regio speelt. Daarom is de SP vandaag begonnen met een enquête om dit in kaart te brengen.

Lees verder
5 januari 2018

Ook SP Kerkrade steunt stakende buschauffeurs en machinisten.

Foto: Ernst Peters

SP Kerkrade steunde samen met Ron Meyer en onze zusterafdelingen Heerlen en Landgraaf de stakende buschauffeurs en treinmachinisten in het streekvervoer. Ron Meyer sprak de stakers toe om namens de SP steun te betuigen. De SP trakteerde de stakers met Limburgse vlaaien. De werkgevers hebben via de TV laten weten dat er nog mogelijkheden zijn om nader tot elkaar te komen.

Lees verder
30 december 2017

PVV doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Kerkrade?

De PVV van Geert Wilders doet, ondanks eerdere berichten, in Kerkrade niet mee met de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2018. Natuurlijk hoeven de mensen die op de PVV wilden stemmen, hun stem niet verloren laten gaan. Er is verandering nodig in Kerkrade. We hangen in veel lijstjes landelijk onderaan, lage inkomens, veel uitkering, laagste levensverwachting etc. Als deze mensen niet gaan stemmen, dan verandert er dus niets, dan blijven de partijen aan de macht die deze problemen nu al tientallen jaren niet hebben kunnen oplossen aan de macht.  De vraag is op welke partij de kiezers en dus ook de PVV kiezers dan het beste kunnen gaan stemmen. Hieronder laten we u al vast een deel zien, waar de SP voor staat. Het verkiezingsprogramma voor Kerkrade zal in januari worden gepubliceerd.  Lees hieronder waar de SP zich voor heeft ingezet en ook wat de reactie van de PVV van Wilders was.

Lees verder
1 december 2017

SP Kerkrade dient amendement in voor verbetering van het taxatieproces van de woningwaarde in Kerkrade!

Tijdens de raadsvergadering kwam aan de orde dat de gemeenten die de inning van de gemeentelijke belastingen aan BSGW hebben overgedragen aan de gezamenlijke regeling €1,6 miljoen moeten bijpassen voor gerechtskosten door het aanpassen van de begroting van BSGW. Dit bedrag is mede ontstaan  door de vele gegronde bezwaren tegen de hoogte van de OZB aanslag (woningwaarde). Ook Kerkrade moet stevig bijbetalen. BSGW vroeg hier aanvullend budget voor. Het college stelde de gemeenteraad voor om de BSGW te laten weten dat er geen bedenkingen zijn tegen deze begrotingswijziging.

Lees verder
23 november 2017

Marianne Laumann opnieuw lijsttrekker SP Kerkrade.

Foto: SP

Strijdvaardigheid, kennis en kunde, ervaring en nieuw elan, dat kenmerkt de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van de SP voor 2018. Kerkrade heeft 29 raadszetels. De SP lijst telt ook 29 kandidaten.  Opvallend is het grote aantal vrouwen (11), op de lijst, waarvan 4 bij de eerste tien.

Lees verder
14 november 2017

Golfbaan rond Rolduc is (voor altijd?) van de baan!

Foto: SP

De gemeente Kerkrade haalt golfbaan Rolduc uit bestemmingsplan. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de golfbaan uit het bestemmingsplan 'Buitengebied' gehaald."Daarnaast dienen er nog andere zaken geregeld te worden zoals een nieuw onderkomen voor de visvereniging". De SP heeft zich als enige partij van meet af aan, uitgesproken tegen het plan om een golfbaan rond Rolduc aan te leggen, omdat hierdoor  grote eeuwenoude cultuurhistorische waarden en zeer waardevolle natuurwaarden zouden worden aangetast. Niet alleen de gebouwen van Rolduc zijn een rijksmonument, maar ook de omgeving van Rolduc is aangemerkt als rijksmonument. Dat ga je toch niet aantasten voor een golfbaan! Velen waren dat met ons eens.  Graag willen we iedereen danken die onze acties heeft gesteund. Samen zijn we sterk, dat blijkt nu opnieuw.

Lees verder
10 november 2017

Ook Provincie Limburg heeft een zienswijze ingediend over Golfbaan Rolduc.

Foto: SP

De “Provincie” heeft vraagtekens bij Golfbaan Rolduc en dient zelfs een  zienswijze in. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van onze SP-collega’s in Provinciale Staten. Die vragen en antwoorden kunt u onder dit artikel lezen. We zien de weerstand tegen dit plan nog elke dag groeien. We beginnen ons steeds meer af te vragen of de verantwoordelijke wethouder Weijers (Burgerbelangen) dit plan, gelet deze steeds meer toenemende weerstand, voor zijn rekening wil nemen? Ook na de verkiezingen blijven wij tegen dit plan. Bent u ook tegen de plannen voor een golfbaan rond Rolduc? Hier kunt u de petitie tekenen: https://petities.nl/petitions/geen-golfbaan-kerkrade?locale=nl

Lees verder
3 november 2017

SP Kerkrade roept hulp van “boven” in en vraagt paus Franciscus voor steun tegen de golfbaan Rolduc.

Foto: SP

SP Kerkrade is tot nu toe de enige partij die zich publiekelijk uitspreekt tegen het golfbaanplan Rolduc. De meerderheid van de gemeenteraad sprak zich uit voor de golfbaan. Daarom probeert SP Kerkrade ook buiten de politiek, zoveel mogelijk steun te krijgen om de natuur en monumentale cultuurhistorische waarden te behouden en de golfbaan definitief tegen te houden. Temeer daar het argument dat de golfbaan nodig zou zijn om Rolduc financieel te redden, niet meer van toepassing is. Rolduc kan zich momenteel zelf bedruipen en schrijft geen rode cijfers meer. Daarom hebben we besloten om een brief te sturen naar Paus Franciscus, om dit golfbaanplan onder zijn aandacht te brengen en hem te vragen om samen met de (nieuwe?) Bisschop nog eens naar deze kwestie te kijken. De tekst van de brief treft u onder dit artikel aan. Bent u ook tegen de golfbaan rond Rolduc? Dan kunt u hier de petitie tekenen: https://petities.nl/petitions/geen-golfbaan-kerkrade?locale=nl

Lees verder

Pagina's