h

Kerkrade schrikt van hoge aanslagen woonlasten.

14 maart 2020

Kerkrade schrikt van hoge aanslagen woonlasten.

Foto: SP

Recent vielen de aanslagen voor de woonlasten in Kerkrade in de bus. SP Kerkrade kreeg hierover veel vragen en opmerkingen over. Deze zijn in Kerkrade met name de laatste jaren flink gestegen. Om het onnodige en luxueuze  Centercourt te kunnen betalen werd het tarief van de OZB met 10% (in twee jaar) verhoogd. Bovenop die 10% komt ook nog eens de flinke waardestijging van de woningen. U betaalt dus 10% meer over een hogere woningwaarde en dat tikt flink aan. Sommige mensen zijn ten einde raad.

Daar er in Kerkrade veel goedkope huizen zijn, is de gemiddelde woningwaarde erg laag. Door de gemiddelde woningwaarde te vergelijken met andere gemeenten, zoals de gemeente doet, lijkt het erop dat de woonlasten in Kerkrade nog wel meevallen in vergelijking met andere gemeenten. De SP rekende uit wat de OZB belasting is per huis. Bijvoorbeeld voor een huis van €200.000,-. Dan blijkt dat in Kerkrade de OZB voor een dergelijk huis de hoogste van heel Zuid Limburg is. Dat geldt overigens ook voor alle andere huizenprijzen.

Ook het “vastrecht” voor het ophalen van afval is de laatste vijf jaar in Kerkrade verhoogd van €130,- naar €180,- De gemeente geeft aan , dat er geen winst mag worden gemaakt op het op afvalstoffenheffing. Blijft dan toch de vraag waarom Kerkrade met dit vastrecht van €180 ook nog eens € 12,00 rekent per keer dat een container restafval van 240 liter wordt opgehaald. In heel Limburg is geen gemeente te vinden die zijn bewoners  meer dan € 8,75 in rekening brengt hiervoor. Kerkrade mag geen winst maken op het ophalen van afval, maar hoe is dit dan te verklaren? Andere gemeente maken toch ook gebruik van RD4? Een gezin dat eens per jaar de restafval container buiten zet, is dus in Kerkrade  minimaal € 39 duurder uit dan in andere gemeenten. Hoe is dat mogelijk?

Bovendien is de VVD in Kerkrade er trots op dat zij er voor hebben gezorgd dat de kwijtschelding (voor mensen met een zeer laag inkomen)  is afgeschaft voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing. Helaas hebben Burgerbelangen, PvdA en CDA (coalitie Kerkrade) dit gesteund. De SP krijgt vele schrijnende verhalen te horen van mensen die toch al nauwelijks rond konden komen, die nu helemaal  in de problemen komen. Als je met € 30 per week moet uitkomen, dan hakt het buitenzetten van een afvalcontainer voor €12,75 er flink in. Waar moeten die mensen nog op bezuinigen?  Ook deze mensen hebben recht op een redelijk bestaan. Moet VVD, Burgerbelangen, PvdA en CDA daar trots op zijn?

Wat zijn Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD   “helden” om deze kwetsbare mensen zo keihard aan te pakken. Maar wel  gaan deze partijen tegelijkertijd een onnodig en onnodig luxueus centercourt van € 42,5 miljoen neerzetten, waar Kerkrade geen geld voor heeft. Kennelijk realiseren ze zich totaal niet wat de flinke stijging van de woonlasten betekent voor mensen, die nu al het water aan de lippen staat.

SP Kerkrade verzet zich keer op keer tegen de enorme stijging van de woonlasten in Kerkrade. Helaas steunt de meerderheid deze verhogingen wel (zie afbeelding). De SP maakte een opmerking dat de gemeente Kerkrade de inwoners met de hoge woonlasten uitknijpt. Helaas krijgen we dan reacties uit andere partijen dat men zich daarin niet herkent.

SP Kerkrade is van mening dat zeker in een gemeente als Kerkrade waarin het gemiddelde inkomen bijna het laagste van heel  Nederland is, de woonlasten extra sterk op de gezinsbudgetten drukken en daarom nog meer dan in  andere gemeenten, in hand moeten worden gehouden. De stevige stijgingen van de laatste jaren passen daar niet bij.  Het is tijd voor verandering in Kerkrade, het is tijd voor meer SP.

Komt u door de verhoogde tarieven in financiële problemen? Stuur dan een e-mail naar kekrade@sp.nl o.v.v. "te hoge woonlasten". We verzamelen alle meldingen en zullen deze t.z.t. aanbieden aan de wethouder.

Reactie toevoegen

U bent hier