h

DOODSBANGE MEDEWERKERS VAN WSP BEDRIJF IN KERKRADE

22 maart 2020

DOODSBANGE MEDEWERKERS VAN WSP BEDRIJF IN KERKRADE

Foto: SP

“Op het WSP-bedrijf in Kerkrade zitten medewerkers onbeschermd, schouder aan schouder te werken, anders kan dit werk niet uitgevoerd worden. Dit is pakweg een halve meter afstand. Kantine is gesloten, boterham moet op de werktafel genuttigd worden. Zeer onhygiënisch.”

Dit bericht kreeg de SP toegestuurd en daarom stelden we onderstaande vragen aan het college:

“Beste college, 

Onderstaand bericht van facebook kregen we toegestuurd via vele vrienden.

We eisen hierover opheldering van het college en zeker van wethouder Wiermans.

De SP heeft de volgende vragen:  

  1. Is deze situatie bekend bij het college?
  2. Wat vindt de verantwoordelijk wethouder hiervan?
  3. Wat gaat het college doen aan deze situatie op korte termijn?
  4. Wat gaat het college doen aan deze situatie op lange termijn om situaties als deze preventief te voorkomen in de toekomst?
  5.  Wilt u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van uw bevindingen en de maatregelen die genomen worden?

Met vriendelijke groet,

Namens SP Kerkrade, 

Marianne Laumann, fractievoorzitter SP Kerkrade.”

“DOODSBANGE MEDEWERKERS VAN WSP BEDRIJF IN KERKRADE

Op het wsp-bedrijf in Kerkrade zitten medewerkers onbeschermd, schouder aan schouder te werken, anders kan dit werk niet uitgevoerd worden.

Dit is pakweg een halve meter afstand.

Kantine is gesloten boterham moet op de werktafel genuttigd worden. Zeer onhygiënisch.

De collega's met geestelijke beperkingen begrijpen de noodzaak niet van, niet over de tafel hoesten, niet in de hand niezen en handen wassen.

Er zitten mensen met copd 1en 2 tussen, die hoesten dus wel vaker.

Mijn broer en zus werken hier ook en wij als familie maken ons grote zorgen om hun gezondheid.

Ziekmelden is voor hun geen optie, dit betekent 30 % minder loon.

Hopelijk wordt dit massaal gedeeld, zodat het misschien bij iemand terecht komt die hun gaat beschermen. Bijvoorbeeld bij iemand van de Gemeente, in principe hun werkgever.

Alvast hartelijk bedankt namens de bezorgde familie die dit op persoonlijke titel schrijft.”

Reacties

nee dit mag en moet niet kunnen , dit moet onmiddellijk veranderen ,

ik ben er ca 30 jaar in dienst geweest, en heb erop diverse locaties werkzaam geweest in verschillende functies waaronder veiligheid en hygiëne en de toepassing hiervan. Als het om de mensen op de werkvloer gaat, worden regels en voorschriften te kus en te keur toegepast, zoals het het bedrijf behaagd. Het belang van de medewerker heeft m.i. nooit op de voorgrond gestaan, met name de mensen met een verstandelijke beperking werden naar niet behoren in bescherming genomen en hun belangen niet behartigd.

Bekent, binnen de WSW is nooit echt aandacht geweest voor de individuele wernemer. Voor de schone schijn en mooie cijfers op papier uiteraard wel. Maar de praktijk was altijd anders.

Zo situatie doet zich ook ongeveer voor op de Sourethweg in Heerlen,we krijgen ook totaal geen inlichtingen,na dat ze een spoedberaad hadden op het hoofdkantoor.
Een grote groep van de zwakkeren mensen zijn thuis en de andere groep moet werken,terwijl in de groep ook mensen met gezondheids Problemen zitten.

Informatie ikv bericht op facebook “Doodsbange medewerkers van WSP Bedrijf Kerkrade” en “Zorgen om personeel WSP-bedrijf.”(De Limburger regio Parkstad).
Afgelopen weekend zijn diverse berichten in de (online) media verschenen waarin het Corona-beleid van WSP Parkstad / WOZL en de toepassing daarvan op de werklocaties ter discussie wordt gesteld.
In de huidige situatie, waarbij voor iedereen onduidelijk is hoe de toekomst eruit gaat zien, begrijpen we de bezorgdheid van mensen over de gezondheid van zichzelf en hun dierbaren.
Als organisatie hebben we begrip voor het feit dat in onze naaste omgeving én in de omgeving van onze medewerkers vragen leven over de maatregelen die WSP Parkstad / WOZL treft in het kader van het Corona-virus.
De Rijksoverheid en het RIVM hebben richtlijnen opgesteld waar iedereen in Nederland zich aan dient te houden. We hebben de landelijke richtlijnen vertaald naar de eigen organisatie en daarbij weloverwogen keuzes gemaakt binnen de richtlijnen die er zijn.
Voor WSP Parkstad / WOZL is de gezondheid van haar medewerkers de hoogste prioriteit. Daarnaast zorgen we er als sociale werkvoorziening ook voor dat onze organisatie niet ontwricht raakt en de maatschappelijk functie die daarmee wordt vervuld, voor de toekomst behouden blijft. Door zorgvuldige keuzes te maken kunnen we beide doelen binnen de huidige situatie prima combineren.
We houden rekening met de persoonlijke gezondheid van onze medewerkers door zieken en medewerkers met een verhoogd risico (High Risk) pro actie naar huis te sturen. Verder spreiden we de bezetting in de afdelingen op onze eigen locaties. Zo kunnen onze medewerkers de (hygiëne) maatregelen van de overheid zonder problemen opvolgen en zijn de risico’s zo klein mogelijk.
Met betrekking tot COPD hebben we vandaag onze richtlijn aangepast. Onze Arbodienst maakte verschil tussen COPD 1 en 2 en COPD 3 en 4. De eerste groep (COPD 1 en 2) mocht wel werken, de tweede groep (COPD 3 en 4) niet. We hebben naar onze Arbodienst aangegeven dat onze medewerkers dit verschil niet begrijpen en hebben derhalve vanochtend ook medewerkers met COPD 1 en 2 naar huis gestuurd.
Wat betreft de kantines heeft onze cateraar deze vorige week gesloten, met als gevolg dat medewerkers op de werkplek pauzeren en hun boterham op die plek eten. Teneinde voldoende afstand tussen de medewerkers te handhaven is dat vanuit WSP Parkstad/WOZL ook toegestaan. We hebben de kantine-ruimte weer opengesteld om medewerkers in de gelegenheid te stellen op gespreide tijden en gepaste afstand hun lunch te eten.
Leiding is vandaag nogmaals geïnstrueerd om de richtlijnen van o.a. 1,5 meter afstand strikt te handhaven, ook als kleine groepen medewerkers zich verplaatsen naar de kantine
Om ook de 1,5 meter afstand in het groepsvervoer te handhaven heeft overleg plaatsgevonden met Taxi van Meurs. Afgestemd is dat, exclusief de chauffeur, maximaal 4 mensen in een 8-persoonsbus worden vervoerd en in een grotere bus (VW Crafter) waar normaal 8 personen ruim in kunnen zitten ook maximaal 5 mensen.
Door het treffen van passende maatregelen zorgt WSP Parkstad / WOZL ervoor dat de organisatie overeind kan blijven om al onze (gedetacheerde) medewerkers te ondersteunen en opdrachtgevers zo maximaal mogelijk te blijven bedienen. Het blijft zoeken naar de balans tussen maatregelen nemen die nodig zijn en het gewone leven zoveel mogelijk door laten gaan. Onze medewerkers zijn ook gebaat bij structuur en persoonlijk contact om te voorkomen dat zij in een sociaal isolement terecht komen. Als leverancier van onze opdrachtgevers willen wij ook hen binnen de mogelijkheden van de richtlijnen zo goed mogelijk blijven ondersteunen. Dit vanuit ons belang als betrouwbare partner met deze opdrachtgevers (toekomstige) werkgelegenheid voor onze medewerkers te blijven creëren.

Vanochtend na het extra directieoverleg heb ik me zelf van de situatie ter plekke op de hoogte gesteld en met medewerkers en leiding gesproken. Er was geen sprake van een onrustige werksfeer, waarbij iedereen op voldoende afstand van elkaar aan het werk was.
Medewerkers die zich ziekmelden worden in het eerste jaar niet gekort op hun loon. Na een jaar ziek zijn krijgen medewerkers conform de Cao Wsw70 % loon betaald. Indien iemand die hersteld gemeld wordt na een jaar ziekte, binnen 4 weken opnieuw ziek wordt dan hervat de oude ziekmelding en wordt 70 % loon betaald. Dit is algemene wet en regelgeving.
Directie en management volgt de landelijke ontwikkelingen nauwgezet, en hebben zo nodig 24/7 afstemming om onze richtlijn actueel te houden.
Voor vragen of opmerkingen omtrent het Corona-beleid van WSP Parkstad / WOZL kan direct contact gelegd worden met de directie van WSP Parkstad / WOZL via het directiesecretariaat bereikbaar via telefoonnummer 045 566 63 01.

Ik was aanwezig bij een gesprek van een medewerker op Sourethweg in Heerlen. De man was radeloos en bang. Kreeg te horen als hij niet kwam werken dat hij geen geld kreeg. Dit is pure afzetterij en macht misbruik! Dit moet onmiddellijk stoppen en recht gezet worden. De arme man heeft zich nu ziek gemeld, wat ook financieel gevolgen heeft voor hem. De richtlijnen zijn duidelijk, ander halve meter van elkaar! Dit wordt hun niet verteld en er wordt blijkbaar ook niet aangepast. Indien die richtlijn niet kan moet men stoppen met werken met behoud van inkomen/salaris. SP, stuur zo snel mogelijk iemand met camera er heen en laat het publiekelijk zien hoe ze daar met mensen omgaan !

Ik werk al een paar jaar op de sourethweg . Ben nu thuis sinds een aantal maande hoor nu dat er nog altijd word gewerkt .En dat dat word bepaald door een planner . want anders kon de klant wel eens geen werk meer brengen wat is nou belangrijk gezondheid

Er word nog altijd gewerkt op de Sourethweg terwijl het Hoofd kantoor gesloten is

Ook ik werk op de sourethweg ben bang om me ziek te melde terwijl er 2a3 mensen worden verdaagd van corona waar van een uit het magazijn en naar huis gestuurd hij is wel op de afdeling geweest voor produkte te brengen zo als snoep goed dat ingepakt moet worden en bij de pillen afdeling ik snap het niet meer

Reactie toevoegen

U bent hier