h
11 februari 2022

SP Kerkrade: Carin Wevers (SP) reageert kritisch op de evaluatie van het centrumplan.

Zoals we vaker zien waren de partijen uit de gemeenteraad weinig kritisch over dit plan. Carin Wevers (SP) had echter stevige kritiek op deze evaluatie. Ze wijst op: wat iedereen ziet: lege winkelpanden, wat iedereen weet: jarenlang stijgende woonlasten voor burgers, wat iedereen hoort: het geluid van een leeglopende schatkist. Uit de evaluatie blijkt, dat het plan voor Kerkrade te groot was (leegstand nu nog steeds 54%) en te duur. Het centrumplan heeft €97 miljoen gekost, waarvan 47 miljoen voor rekening van de gemeente Kerkrade. De SP heeft hiervoor steeds gewaarschuwd en diverse keren om een marktanalyse gevraagd. Dat werd telkens van de hand werd gewezen. Ze wil weten wat Kerkrade hiervan heeft geleerd. Naar haar mening niet genoeg, daar Kerkrade inmiddels weer heeft besloten om een onnodig en €42,5 miljoen kostend gebouw VIE neer te zetten, terwijl men voor minder dan helft ook een doelmatig zwembad en sporthal had kunnen neerzetten. Dat de OZB belasting voor de inwoners hiervoor met maar liefst 10% werd verhoogd om dit financieel rond te krijgen is de SP een doorn in het oog. De kritische woorden werden haar niet in dank afgenomen zoals uit de video blijkt (hieronder te bekijken).  

Lees verder
7 februari 2022

SP Fractie in Provinciale Staten stelt ook vragen over steenfabriek Eygelshoven.

Foto: SP

Nadat eerder SP Kerkrade vragen aan het college stelde over de steenfabriek in Eygelshoven, heeft de SP fractie in Provinciale Staten kort daarna, ook vragen hierover gesteld aan Gedeputeerde Staten. De vragen ontstonden naar aanleiding van een artikel in De Limburger, waardoor duidelijk werd dat de fabriek in oktober 2021 een maand was stilgelegd in verband met de veiligheid van medewerkers. De vragen van de SP in Provinciale Stenen kunt u hieronder lezen.Hier kunt u de gestelde vragen lezen:

Lees verder
5 februari 2022

SP Kerkrade stelt vragen naar aanleiding van het stilleggen van een steenfabriek in Eygelshoven.

Foto: SP

Naar aanleiding van een artikel in De Limburger over het feit dat in Eygelshoven een steenfabriek een maand werd stilgelegd stelde SP Kerkrade een aantal vragen aan het college van Kerkrade. De vragen gaan met name over de veiligheid van werknemers en omwonenden, maar ook over de rol van provincie en gemeente Kerkrade.

Lees verder
28 november 2021

Geslaagde pensioenbijeenkomst in Maastricht: Uw (toekomstig) pensioen loopt gevaar!

Foto: Ernst Peters

Landelijk organiseert de SP samen met andere organisaties bijeenkomsten om de mensen te informeren over de gevaren die hun pensioen bedreigen. Op 26 november werd in Maastricht een zeer geslaagde  pensioenbijeenkomst gehouden met een tot de laatste plek bezette zaal .  Er waren er door de corona maatregelen helaas minder plaatsen beschikbaar anders was de opkomst nog veel groter geweest.  Op deze bijeenkomst waren de sprekers: SP Tweede Kamerlid Bart van Kent , Rob De Brouwer, Econoom en Hub Esten, pensioendeskundige van Actiecomité Red Koopkracht Pensioenen.

Lees verder
13 november 2021

Kandidaten SP Kerkrade bekend. Enkele verrassingen!

Foto: SP

De kandidaten op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezing 2022 van SP Kerkrade zijn bekend. De kandidatenlijst is een goede mix van ervaring en nieuw talent. Enkele maanden geleden was al bekend dat Marianne Laumann, nadat zij de voorbije acht jaar de fractie met verve heeft aangevoerd,  voor de derde keer op rij het vertrouwen kreeg om lijsttrekker te zijn. Na Marianne volgt huidig raadslid Jos Piefer, die de voorbije vier jaren vele goede debatten voerde, op de tweede plaats. Hoogste nieuwkomer is Elvin ter Horst, op plek drie. Verrassend is de plek van Carin Wevers op 4, zij heeft daar een zeer goede reden voor, die wordt hieronder nader toegelicht. Good Old (qua ervaring, maar niet qua leeftijd) Ad van Beek, commissielid en actievoerder maakt de top 5 compleet. Voor zijn grote verdiensten voor de SP gedurende vele tientallen jaren kreeg Paul van Loo de eer om als lijstduwer te fungeren. Zie hieronder voor de kandidatenlijst.

Lees verder
6 augustus 2021

Hebt u zaken voor het verkiezingsprogramma van SP Kerkrade? Laat het ons weten!

Foto: SP

SP Kerkrade gaat zich ook de komende jaren inzetten  om zaken voor de inwoners van Kerkrade te realiseren. Die zaken nemen we op in ons verkiezingsprogramma. Natuurlijk is uw mening daarbij voor ons van het grootste belang, want daarvoor doen we het: Voor de inwoners van Kerkrade. Daarom  willen we u graag in de gelegenheid stellen om zaken aan te dragen voor ons verkiezingsprogramma,  Hebt u ook zaken die u graag in het verkiezingsprogramma van SP Kerkrade opgenomen wil zien? Laat het ons weten. SP Kerkrade krijgt van ondernemers en belangenverenigingen verzoeken om aandacht te besteden aan zaken die te maken hebben  met hun belangen. Natuurlijk willen we ook van de inwoners van Kerkrade graag horen of zij wensen hebben, die wij in ons verkiezingsprogramma kunnen opnemen.  Wij nemen in ons verkiezingsprogramma zaken op die SP Kerkrade wil realiseren voor de inwoners van Kerkrade.  Hebt u zaken waarvan u graag zou willen dat de SP daaraan aandacht besteed in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022,  laat het ons weten  Hieronder staat hoe u kunt reageren.

Lees verder
22 juli 2021

Voortgezet onderwijs moet terug in Kerkrade, help jij ook mee?

Foto: SP

SP Kerkrade heeft al sinds 2014 in haar verkiezingsprogramma staan, dat het voortgezet onderwijs terug moet in Kerkrade. In de gemeenteraad hebben inmiddels alle partijen unaniem een motie aangenomen waarin het college van Burgemeester en Wethouders wordt opgedragen om te trachten te realiseren dat het voortgezet onderwijs terug komt in Kerkrade.  SP Kerkrade ondersteunt van harte de oproep om je belangstelling voor de nieuwe school te registreren en daarmee helpt  je mee te bevorderen dat deze school er ook echt komt. Maak het voortgezet onderwijs in Kerkrade weer mogelijk door uw belangstelling te registreren. Het verplicht verder tot niets.  Zonder jouw steun komt die school er echter niet.

Lees verder
29 juni 2021

Grote schade en gaslek door wateroverlast in Kerkrade (Eygelshoven). SP Kerkrade vroeg direct om hulp en steun voor de getroffenen.

Dinsdagavond was er ook in Kerkrade een fikse regenbui. Daardoor liepen, zoals regelmatig voorkomt in Kerkrade, straten onder water en ontstond er zelfs een gaslek. Deze keer waren de problemen echter vele malen groter. Uit voorzorg zijn de bewoners van 34 appartementen geëvacueerd en zijn twee winkels ontruimd. Ongeveer 40 personen zijn opgevangen. Tijdens de calamiteit was er een commissie vergadering Burgers en Samenleving van de gemeente Kerkrade aan de gang. Elvin ter Horst van SP Kerkrade vroeg direct, nog tijdens de vergadering,  aan het college om de getroffen bewoners zo veel en goed mogelijk te steunen. Ook vroeg hij om een onderzoek hoe dit voorkomen had moeten worden en welke maatregelen er getroffen moeten worden.

Lees verder
18 maart 2021

SP Kerkrade bedankt alle SP kiezers voor hun stem en moet nadenken over de uitslag.

Foto: SP

We bedanken  onze kiezers voor hun stem op de SP in Kerkrade. Hier  is de SP van de landelijke partijen de vierde partij na PVV,  VVD en Forum.  Maar we behaalden in Kerkrade opnieuw meer stemmen dan CDA, PvdA en D66. Dat is best een goede prestatie. Toch was de uitslag voor ons, daar draaien we niet omheen, een grote teleurstelling. SP Kerkrade moet nu gaan nadenken hoe we de mensen kunnen laten zien wie er echt voor hun belangen opkomt en hoe we die belangen het best kunnen behartigen. En daar moeten we ook de stem van de kiezer voor krijgen.

Lees verder
5 februari 2021

Kerkraadse “cultuur instellingen” krijgen ongeveer € 500.000,- extra door coronasteun overheid.

Foto: SP

Kerkraadse (pop)podia, gezelschappen, bibliotheken, musea, kunst- en cultuureducatie, beeldende kunstinstellingen, filmtheaters, amateurkunstinstellingen en festivals komen mogelijk in aanmerking voor extra steun. Bent u nog niet benaderd door de gemeente, dan adviseren wij Kerkraadse “cultuurinstellingen” op eigen initiatief een aanvraag te doen bij de gemeente.

Lees verder

Pagina's