h
12 oktober 2020

SP Wil een ruimhartig schadefonds voor POMS-slachtoffers

Foto: Henk Kuijpers (Kerkrade.nu)

Bij Defensie hebben  veel mensen met schadelijke en/of giftige stoffen, zoals Chroom6,  gewerkt. Zij hebben daardoor ernstige gezondheidsschade opgelopen. Tot nu toe heeft de overheid verzuimd deze schadelijke stoffen te verbannen en zijn er nog geen afdoende veiligheidsmaatregelen genomen. Vanuit diverse geledingen is hier aandacht voor gevraagd. SP Kerkrade heeft het voortouw genomen om ook vanuit Kerkrade een oplossing voor deze al lang slepende kwestie te vragen. De SP heeft een motie voorbereid en de andere partijen in Kerkrade gevraagd of zij deze motie samen met ons in te dienen en te steunen. De getroffen mensen wachten al veel te lang op een goede oplossing.

Lees verder
19 augustus 2020

Coronatest - Waar dan?

Foto: SP

We moeten “testen, testen, testen”. Dat is de boodschap die de laatste weken steeds herhaald wordt door het kabinet en het RIVM. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als je als inwoner van Kerkrade je wilt laten testen op corona, dan kan dat in Urmond. Voor mensen die geen vervoer hebben, alleen zijn of minder-valide zijn is het dus zo wat onmogelijk om zich in het Van der Valk Hotel Urmond te laten testen. Daarom heeft SP Kerkrade schriftelijke vragen aan de burgemeester gesteld. (zie bijlage)

Lees verder
4 juli 2020

Burgerbelangen: Roda kost de burger van Kerkrade niets?

Dat lijkt ons verkeerde informatie verstrekken aan burgers en dat zonder enige onderbouwing te geven. Dat vraagt natuurlijk om een reactie van de SP.

Lees verder
2 juli 2020

Belangrijke vragen over het pensioenakkoord.

We hebben geen nieuw pensioensysteem nodig. Met een normale rekenrente zoals die ook in het buitenland wordt gebruikt kunnen we de pensioenen verhogen, zonder dat we moeten vrezen dat er straks tekorten ontstaan. Waarom dan een toch een nieuw pensioenstelsel? Alleen omdat de werkgevers van het huidige pensioensysteem af willen?  De vaste commissie voor Sociale Zaken en werkgelegenheid heeft meer dan 200 zeer relevante vragen. De antwoorden zijn er nog niet.

Lees verder
30 juni 2020

Roep het gemeentebestuur van Kerkrade op om zich uit te spreken voor verhoging van het minimumloon naar €14!

Foto: Goede Zaak

De actie “Voor 14”, een initiatief van FNV, roept het gemeentebestuur van Kerkrade op om zijn steun uit te spreken voor een verhoging van het minimumloon naar €14,-  We vragen daarom alle mensen, zeker de inwoners van Kerkrade, om deze petitie te tekenen om zo het gemeentebestuur van Kerkrade te laten weten, dat velen de oproep om het minimumloon te verhogen naar € 14,- steunen. De bedoeling is om deze actie in elke gemeente te starten. In Kerkrade heeft Ad van Beek het voortouw genomen om deze actie te steunen en de petitie te organiseren. Het helpt als u dit bericht zo veel mogelijk deelt! Wilt u eerst meer informatie dan kunt u hieronder verder lezen, Als u het er mee eens bent kunt u hier de petitie tekenen via deze link: https://actie.degoedezaak.org/petitions/sta-op-voor-14-gemeentebestuur-kerkrade?source=facebook-share-button&time=1593098444&utm_source=facebook&share=9fc5739c-26f2-4b9e-9113-1f0c6b3a5899&fbclid=IwAR14Zbwa2Be81S1I5zWfG0RqCrCc0EO8DlIxrR0HdtUKEsZIVpvkNd2MnkA

Lees verder
7 juni 2020

SP Kerkrade doet voorstel om in juni toch fysiek te vergaderen

Foto: SP

Door de Covid-19 problematiek konden raad en commissie in mei slechts "digitaal"vergaderen, met alle beperkingen vandien. De bedoeling is om dit ook juni te doen. In juni staan echter veel belangrijke onderwerpen op de agenda die zich eigenlijk niet lenen om digitaal te vergaderen. Daarom doet SP Kerkrade een voorstel om fysiek te vergaderen.

Lees verder
6 juni 2020

Ook Kerkrade wil af van verplichte tegenprestatie “bijstand”.

Foto: Jos Piefer

Met de komst van de participatiewet, voorheen Bijstand, is er veel veranderd. De bijstand is uitgegroeid tot een uitzichtloze hel is de terechte titel van een artikel van NRC. Daarin wordt uiteengezet hoe ver de participatiewet is doorgeschoten. Terwijl bijna iedereen en alles in deze Covid-19 tijd door de overheid wordt met miljoenen of zelfs miljarden“gered”,  wil staatssecretaris Van Ark (VVD) de regels voor uitkeringsgerechten nog meer verscherpen. In veel gemeenten in het land komt men hiertegen in het geweer. Zo ook in Kerkrade. De SP diende een motie in, mede indiener waren: Ons Kerkrade, Lokaal Alternatief en Ouderenpartij Kerkrade. Na debat in de raad werd deze motie gesteund door Burgerbelangen, PvdA en CDA.  Er was maar één partij tegen: VVD Kerkrade.

Lees verder
4 juni 2020

Gemeenteraad Kerkrade achter motie afschaffen verhuurdersheffing

Foto: SP

SP Kerkrade heeft een motie ingediend om de verhuurdersheffing van tafel te krijgen. Mede indieners waren Ons Kerkrade, Lokaal Alternatief  en Burgerbelangen. Uiteindelijk steunden alle partijen deze motie, behalve de Ouderenpartij Kerkrade. In deze motie wordt gevraagd om de inhoud van de  motie namens gemeente Kerkrade ter kennis te brengen van de minister voor milieu en wonen, de VNG en de koepelorganisatie Aedes, alsmede de gemeenteraden in ALLE Nederlandse gemeenten. Hieronder kunt u lezen waarom de verhuurdersheffing moet worden afgeschaft.

Lees verder
30 mei 2020

Marianne Laumann wil dat mensen die niet zelf hun rollator in de bus kunnen zetten toch vervoerd worden.

Foto: SP

In het kader van Covid-19 zijn maatregelen getroffen. Een van de maatregelen is dat Omnibuzz geen mensen meer vervoert die niet zelf hun rollator in de bus kunnen zetten. Marianne Laumann is van mening dat deze kwetsbare mensen toch vervoerd moeten kunnen worden en dat dit probleem oplosbaar moet zijn.

Lees verder
30 mei 2020

SP Kerkrade is tegen de enorme kostenstijging van de woonlasten in Kerkrade.

Foto: SP

Jos Piefer SP Kerkrade leest in de begroting dat de kosten van RD4 stijgen en dat deze kostenstijging eind van het jaar zal leiden tot opnieuw nog hogere tarieven voor afvalstoffen en daardoor ook de woonlasten.

Lees verder

Pagina's