h

Voortgezet onderwijs moet terug in Kerkrade, help jij ook mee?

22 juli 2021

Voortgezet onderwijs moet terug in Kerkrade, help jij ook mee?

Foto: SP

SP Kerkrade heeft al sinds 2014 in haar verkiezingsprogramma staan, dat het voortgezet onderwijs terug moet in Kerkrade. In de gemeenteraad hebben inmiddels alle partijen unaniem een motie aangenomen waarin het college van Burgemeester en Wethouders wordt opgedragen om te trachten te realiseren dat het voortgezet onderwijs terug komt in Kerkrade.  SP Kerkrade ondersteunt van harte de oproep om je belangstelling voor de nieuwe school te registreren en daarmee helpt  je mee te bevorderen dat deze school er ook echt komt. Maak het voortgezet onderwijs in Kerkrade weer mogelijk door uw belangstelling te registreren. Het verplicht verder tot niets.  Zonder jouw steun komt die school er echter niet.

In Kerkrade is het hoger onderwijs, met uitzondering van het VMBO geheel verdwenen. Kinderen die VMBO-T, HAVO of VWO willen volgen moeten nu NAAR SCHOOL in Heerlen, Landgraaf of nog verder. Dat onderwijs willen we terughalen naar Kerkrade en dat lijkt te gaan lukken. Het is ook nog eens een school met vernieuwend onderwijs en veel extra aandacht voor leerlingen. Meer informatie kun je vinden op: https://beleefwatjeleert.nl/

Er zijn serieuze plannen voor een nieuwe school  voor voortgezet onderwijs in Kerkrade. Maar dat gaat niet vanzelf en zeker niet zonder je steun. Die steun, is een kleine moeite en  bestaat slechts uit het registreren van eventuele belangstelling voor deze school. De overheid wil, als er een nieuwe school wordt opgericht, zeker weten dat er voor die school voldoende belangstelling is. Daarom moet de gemeente aantonen dat er voldoende belangstelling aanwezig is.  

Natuurlijk doen we een beroep op de inwoners van Kerkrade, maar ook als je niet in Kerkrade woont maar wel binnen een straal van 15 Km van Kerkrade  (Heerlen, landgraaf etc) mag je je belangstelling voor deze school registreren. Zeker als je enthousiast bent geworden door de aanpak op deze nieuwe school, zoals in de folder beschreven.

Het registreren van die belangstelling verplicht tot niets. En je bent  door het registreren ook niet verplicht om je kind vanaf 2023 naar deze school te sturen. Maar zonder je registratie van belangstelling komt deze school er niet. Wil je dus dat er in Kerkrade weer een VMBO-T, HAVO of VWO school komt neem dan even de moeite om je belangstelling te registreren. Registreren kan als volgt: Ga naar beleefwatjeleert.nl  en vul de “ouderverklaring “ in. Daar kun je ook meer informatie vinden.

Je kunt je belangstelling voor deze school registreren door een ouderverklaring. Voor de ouderverklaring geldt de volgende regel: alleen ouders van kinderen die op 1 november ’21,

10,11 of 12 jaar zijn kunnen hun kinderen registreren met behulp van DigiD.  Zorg dat je het BSN van het kind bij de hand hebt, deze is nodig voor de ouderverklaring.

De registratie is nu enkele weken geopend en er zijn nu al meer dan 225 belangstellingen geregistreerd en de teller loopt snel op. Dat gaat dus snel de goede kant op, maar we moeten naar 665. Komt jouw belangstellingsregistratie daar ook snel bij?

Help jij mee om deze school te realiseren zodat onze kinderen voortaan weer in Kerkrade naar school kunnen? Je kinderen zullen je dankbaar zijn.

Heb je zelf geen kinderen in die leeftijd, dan kun je toch meehelpen. Geef deze informatie door aan ouders binnen Kerkraden met kinderen in die leeftijd of mensen woonachting binnen een straal van 15km rond Kerkrade met kinderen in die leeftijd.

Kunnen we op je steun rekenen?

Alvast bedankt.

 

Namens SP Kerkrade:

Marianne Laumann        Ad van Beek                                     

Jos Piefer                            Joop Appels

Carin Wevers                    Elvin ter Horst

Reactie toevoegen

U bent hier