h

Hebt u zaken voor het verkiezingsprogramma van SP Kerkrade? Laat het ons weten!

6 augustus 2021

Hebt u zaken voor het verkiezingsprogramma van SP Kerkrade? Laat het ons weten!

Foto: SP

SP Kerkrade gaat zich ook de komende jaren inzetten  om zaken voor de inwoners van Kerkrade te realiseren. Die zaken nemen we op in ons verkiezingsprogramma. Natuurlijk is uw mening daarbij voor ons van het grootste belang, want daarvoor doen we het: Voor de inwoners van Kerkrade. Daarom  willen we u graag in de gelegenheid stellen om zaken aan te dragen voor ons verkiezingsprogramma,  Hebt u ook zaken die u graag in het verkiezingsprogramma van SP Kerkrade opgenomen wil zien? Laat het ons weten. SP Kerkrade krijgt van ondernemers en belangenverenigingen verzoeken om aandacht te besteden aan zaken die te maken hebben  met hun belangen. Natuurlijk willen we ook van de inwoners van Kerkrade graag horen of zij wensen hebben, die wij in ons verkiezingsprogramma kunnen opnemen.  Wij nemen in ons verkiezingsprogramma zaken op die SP Kerkrade wil realiseren voor de inwoners van Kerkrade.  Hebt u zaken waarvan u graag zou willen dat de SP daaraan aandacht besteed in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022,  laat het ons weten  Hieronder staat hoe u kunt reageren.

Bij zaken voor ons verkiezingsprogramma  kunt u bijvoorbeeld denken aan onderwerpen die van belang zijn voor:

(in willekeurige volgorde)

 • Chronisch zieken en mensen met een beperking: bijvoorbeeld: Het weer betalen van de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.
 • Zaken die van belang zijn voor uw wijk.
 • Een zorgbuurthuis waar u in de eigen wijk in een kleinschalige voorziening kunt wonen, als u niet meer helemaal zelfstandig kunt wonen.
 • Woonlasten in Kerkrade, lagere woonlasten
 • Financieel beleid
 • Voldoende betaalbare woningen in Kerkrade.
 • Veiligheid.
 • Openbaar vervoer in Kerkrade.
 • Het ondersteunen van burgerinitiatieven.
 • Behoud monumenten.
 • Gemeenschapshuizen.
 • Jeugd
 • Ouderen
 • Ondernemers
 • Sport
 • Cultuur en verenigingen
 • Duurzaamheid (klimaatverandering, nieuwe energievormen, bio diversiteit etc.)
 • Vrijwilligers
 • Onderwijs
 • Recreatie en toerisme
 • Sociaal beleid, Armoede beleid.

Maar alle andere aandachtspunten zijn ook welkom.

Wilt u iets aandragen voor ons verkiezingsprogramma?

Dat kan door voor 1 september 2021 een mail te sturen naar:

spkerkradeverkiezingen@gmail.com

Gratis nieuwsbrief:

Wilt u gratis en zonder verplichtingen onze nieuwsbrief ontvangen? Laat dat dan weten via: spkerkradeverkiezingen@gmail.com

Dan houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen in Kerkrade.

SP Kerkrade volgen via facebook:

U kunt ons ook volgen op facebook. Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten dan  kunt u  de facebookpagina van SP Kerkrade liken, dan kunt u onze berichten volgen. https://www.facebook.com/SocialistischePartijKerkrade

Lid worden:

Natuurlijk kunt u ook lid worden. Dat kost € 5 euro voor DRIE maanden. Aanmelden kan snel en eenvoudig via:  https://www.sp.nl/lid-worden  

Aandachtspunten voor ons verkiezingsprogramma.

Aandachtspunten voor ons verkiezingsprogramma, voor 1 september 2021 naar:

spkerkradeverkiezingen@gmail.com

We kijken uit naar uw reactie.

Reactie toevoegen

U bent hier