h

Kerkraadse “cultuur instellingen” krijgen ongeveer € 500.000,- extra door coronasteun overheid.

5 februari 2021

Kerkraadse “cultuur instellingen” krijgen ongeveer € 500.000,- extra door coronasteun overheid.

Foto: SP

Kerkraadse (pop)podia, gezelschappen, bibliotheken, musea, kunst- en cultuureducatie, beeldende kunstinstellingen, filmtheaters, amateurkunstinstellingen en festivals komen mogelijk in aanmerking voor extra steun. Bent u nog niet benaderd door de gemeente, dan adviseren wij Kerkraadse “cultuurinstellingen” op eigen initiatief een aanvraag te doen bij de gemeente.

Een van de maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van de coronamaatregelen is de “Ondersteuning lokale culturele infrastructuur”. Ten behoeve van de uitvoering van deze maatregel stelt het Rijk in 2021 in totaal € 150 miljoen beschikbaar om gemeenten in staat te stellen de lokale culturele instellingen en voorziening te ondersteunen.

De minister heeft hiervoor al in november 2020 extra geld beschikbaar gesteld. Kerkrade kan hiervoor meer dan €500.000,- tegemoet zien.

Het college stelt voor om 70% van het geld (ongeveer €350.000,-) te besteden aan professionele instellingen zoals het theater, de bibliotheek, de muziekschool, het creativiteitscentrum en de Rodahal.

En 30% (ongeveer €150.000,-)  aan de ondersteuning van de culturele amateurkunst.

De SP heeft gevraagd om dit in de gemeenteraad te bespreken.

Mocht u op of aanmerkingen hebben dan kunt u dit voor 20 februari laten weten aan SP Kerkrade via:   fractiekerkrade@sp.nl

Het volledige document met de denkrichting van het college kunt u hier lezen:

Reactie toevoegen

U bent hier