h

SP Kerkrade wil voormalig klooster Pannesheide behouden én er een prachtig plan realiseren

18 maart 2021

SP Kerkrade wil voormalig klooster Pannesheide behouden én er een prachtig plan realiseren

Op 12 maart 2021 heeft de SP een aantal vragen gesteld over de plannen van het college van Kerkrade om het voormalig klooster Pannesheide te slopen. Verantwoordelijk wethouder T. Weijers, Burgerbelangen,  liet weten dat het college had besloten om het voormalig klooster te slopen omdat het al lang leeg staat en er geen nieuwe bestemming kan worden gevonden. SP Kerkrade heeft tevens gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken om in het pand dat op de nominatie staat om gesloopt te worden een SP Zorgbuurthuis te vestigen. Een eerste beoordeling levert op, dat het technisch mogelijk is om een zorgbuurthuis ter plaatse te vestigen.

WAT IS EEN SP ZORGBUURTHUIS?

De zorg wordt door mensen keer op keer beoordeeld als een van de belangrijkste maatschappelijke thema’s. Ouderen in Nederland verdienen goede zorg. Daar hoort wat de SP betreft bij dat ouderen oud moeten kunnen worden in hun eigen buurt. Voor ouderen voor wie het thuis wonen niet meer gaat, die kampen met eenzaamheid of gevoelens van onveiligheid.

Zeker na het verdwijnen van de verzorgingshuizen is hieraan behoefte. Er ligt op dit moment dus een noodzaak, maar vooral ook een kans, om na te denken over een nieuwe vorm van wonen voor ouderen die het thuis niet meer redden.

Daarom komen wij met dit initiatief voor het Zorgbuurthuis. Een hele kleinschalige zorgvoorziening dat zoveel mogelijk een gewoon woonhuis is.

Van zorgverlener, zorgbestuurder, architect tot hoogleraar zijn betrokken geweest bij het meedenken over de totstandkoming van dit initiatief.

Met als uitgangspunt dat mensen zo lang mogelijk een normaal leven willen kunnen leiden. Samen met hun partner, ook al heeft de één zorg nodig en de ander niet. En als uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk de dingen willen blijven doen die ze gewend waren om te doen. In een vertrouwde omgeving.

We kijken daarom niet alleen naar zorg als wassen, aankleden en medicijnen toedienen. Zorg is meer dan dat. Zorg is ook welzijn, kwaliteit van leven. Voor de mens is het van groot belang dat er een sociaal leven en sociaal netwerk is. Maar met het ouder worden, wordt juist het sociaal netwerk vaak onzekerder. Door lichamelijke beperkingen wordt het moeilijker om bijvoorbeeld samen te sporten, samen muziek te maken, te reizen om vrienden of familie op te zoeken. En de onzekerheid neemt verder toe in de periode waar vrienden en familie uit het eigen (steeds ouder wordende) netwerk wegvallen. Die relaties zijn onvervangbaar.

Optrekken met tijdgenoten, die gelijke herinneringen delen, kan in deze periode van het leven helpen. Bij mensen uit dezelfde buurt, met dezelfde achtergrond is de kans op gedeelde beleving en gedeelde herinnering groter.

Daarom is het Zorgbuurthuis op de schaal van de buurt. Want daar waar we wonen hebben we een sociaal netwerk, onze buren zijn bekend, onze buurtgemeenschap is vertrouwd. Daar zijn de mensen die mantelzorg verlenen, de vrijwilligers die zich willen inzetten voor hun eigen buurt en de buren, de bekende gezichten. In je eigen buurt is het veel gemakkelijker om vrijwilligerswerk te doen. Geen anonimiteit of grootschaligheid, maar als onderdeel van een betrokken gemeenschap.

Bij het Zorgbuurthuis wordt de buurt dus zoveel mogelijk betrokken. Naast buurtgenoten die zich door de nabijheid gemakkelijker inzetten als vrijwilliger, zorgt een inloopfunctie ervoor dat ouderen die nog thuis wonen onderdeel worden en blijven van deze gemeenschap. Er wordt vers eten gekookt, omdat vers eten veel lekkerder is en goed eten van belang is voor de gezondheid. En omdat eten een belangrijke sociale functie heeft. Ouderen die nog thuis wonen, kunnen bijvoorbeeld in het Zorgbuurthuis komen eten of meehelpen met koken.

Het voormalig klooster Pannesheide (Rijksmonument!) lijkt ons een prima locatie voor een dergelijk prachtig initiatief. Maar de plannen moeten wel realistisch zijn. Daarom heeft de SP verzocht om de haalbaarheid van deze plannen te onderzoeken. Wij willen daar graag een bijdrage aan leveren.

"Monumenten kunnen zichzelf niet beschermen, dat moeten mensen doen, zegt Camille Oostwegel". Daar zijn we het volledig mee eens. Er is de laatste tijd toch al zo veel moois in Kerkrade verloren gegaan.

Hier kunnen we dus twee vliegen in één klap slaan. Voorkomen dat een 130 jaar oud monument wordt gesloopt én een prachtig plan realiseren.

Ook de minister heeft de plannen voor een SP zorgbuurthuis omarmd en kan hieraan wellicht een bijdrage leveren.

Mocht het SP Zorgbuurthuis niet op deze plaats zijn te realiseren, dan zijn er zeker plaatsen in Kerkrade te vinden waar het wel kan.  

Hieronder kunt u onze vragen over de sloop lezen en ook het complete plan voor een SP Zorgbuurthuis.bekijken:

Reactie toevoegen

U bent hier