h
30 mei 2020

Carin Wevers : Seksueel geweld en kindermishandeling hoort nergens thuis

Foto: Jos Piefer

Het College van Kerkrade wenst geen € 9.000 (0,23 cent per inwoner) bij te dragen aan het regionaal centrum  tegen kindermishandeling en seksueel geweld, waar slachtoffers van seksueel geweld en kindermishandeling worden opgevangen.  Carin Wevers (SP) reageert tijdens de raadsvergadering.

Lees verder
23 mei 2020

De SP blijft zich inzetten tegen de huurverhoging

Foto: SP

In Nederland hebben de woningcorporaties afgesproken de huren met ongeveer 2,5% te laten stijgen. Andere verhuurders eisen een nog hogere huurverhoging. Het minimumloon is per 1 januari met ongeveer €20,- per maand verhoogd. Die verhoging gaat dus al helemaal op aan de huurverhoging. Waarvan moeten al die andere verhogingen dan worden betaald? De SP blijft zowel in de 2e als in de 1e Kamer streven om de huren te laten bevriezen. In Duitsland zijn de huren vanaf 1 januari 2020 voor vijf jaar bevroren en in Nederland zou dat zelfs niet voor 1 jaar kunnen. De SP blijft actie voeren tegen de huurverhoging en u kunt meedoen! Hieronder leest u hoe u kunt meedoen.

Lees verder
20 mei 2020

DOOR DE SP IN KERKRADE KAN MEANDER WONEN DE HUURVERHOGING NIET LATEN INGAAN OP 1 JULI.

Foto: SP

SP Kerkrade heeft alle verhuurders in Kerkrade per brief gevraagd om de huren vanaf 1 juli 2020 niet te verhogen. De afgelopen zes jaar zijn sociale huurwoningen bijna dertig procent duurder geworden, waardoor meer dan een half miljoen mensen moeite heeft om de huur te betalen. Veel mensen staat het water (financieel gezien) tot aan de lippen. De jaarlijkse huurverhogingen zijn vaak meer dan de jaarlijkse verhoging van het inkomen, waardoor de problemen elk jaar toenemen.  Meander Wonen laat de huurverhoging één maand later ingaan.

Lees verder
3 mei 2020

Kerkrade: De staat van de raad in de Limburger van zaterdag 2 mei 2020

Foto: SP

Onder deze titel plaatste de Limburger een mooi artikel over het gemeentebestuur van Kerkrade. SP Kerkrade is het op belangrijke punten niet eens met het gevoerde beleid. Maar zeker niet met de wijze waarop besluiten tot stand (het democratisch proces) komen. Dat moet beter. Het verschil van inzicht zit toch het meest in hoeveel geld er wordt uitgegeven en waaraan, vooral omdat het niet naar mensen gaat maar naar stenen. Daaraan zullen we nog tientallen jaren aan moeten betalen.

Lees verder
30 april 2020

SP Kerkrade wil verhuurdersheffing van tafel.

Foto: SP

SP Kerkrade heeft een motie ingediend om de verhuurdersheffing van tafel te krijgen. Woningcorporaties moeten een verhuurdersheffing aan het Rijk moeten betalen over de WOZ-waarde van (sociale) huurwoningen. Naast de verhuurdersheffing moeten woningcorporaties ook nog andere belastingen betalen, zoals vennootschapsbelasting. Deze financiële maatregelen, die de woningverenigingen aan het Rijk moet afdragen, gelijk staan aan ± 2.5 a 3 maanden huur per huishouden. De verhuurdersheffing heeft negatieve effecten heeft voor de woningvoorraad en werkt negatief voor de mogelijkheden van de woningcorporaties in het algemeen. Woningcorporaties kunnen door de verhuurdersheffing minder kunnen investeren in nieuwbouw, leefbaarheid, verduurzaming en het betaalbaar houden van de huurprijzen.

Lees verder
28 april 2020

SP Kerkrade vraagt College B&W inzet voor huurbevriezing

Foto: SP

Iedereen heeft recht op een betaalbaar, kwalitatief goed huis. De huidige corona- crisis dreigt ook een wooncrisis te worden of die te versterken. Een huurverhoging zal grote groepen Kerkradenaren hard raken. Woningcorporaties versturen op dit moment brieven waarin ze een verhoging van de huren aankondigen. SP Kerkrade vindt dat ongepast en onrechtvaardig.

Lees verder
25 april 2020

SP IN ACTIE TEGEN HUURVERHOGING ‘0 is genoeg’

Foto: SP / SP

27 April viert Nederland geen koningsdag maar Woningsdag. Maar Woningsdag zou nog veel leuker zijn als iedereen een goede en betaalbare woning heeft. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel gezinnen in Nederland door de coronacrisis te maken krijgen met een terugval in inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP roept daarom vandaag alle huurbazen op om de huurverhoging te stoppen, want 0 is genoeg! Iedereen, huurder of niet, kan deze oproep steunen op https://doemee.sp.nl/stop-de-huurverhoging

Lees verder
27 maart 2020

SP Kerkrade gaat signalen WOZL verzamelen.

Foto: Jos Piefer

Onze publicaties over WOZL hebben tot gevolg gehad dat de werkomstandigheden snel zijn aangepast. Maar deze publicaties waren voor velen ook de aanleiding om klachten en opmerkingen te maken over WOZL. SP kerkrade gaat die verzamelen.

Lees verder
24 maart 2020

Marianne Laumann stelde namens SP Kerkrade vragen over WSP Parkstad. Hier de antwoorden en de maatregelen die genomen zijn.

Foto: SP

Naar aanleiding van facebookberichten van verontruste mensen stelde Marianne Laumann , namens SP Kerkrade vragen aan de verantwoordelijk wethouder Wiermans over de werkomstandigheden bij WOZL tijdens het Coronavirus. Mede naar aanleiding van die vragen zijn inmiddels bij WOZL maatregelen genomen. Het verbaast ons wel dat deze maatregelen pas werden genomen NADAT SP Kerkrade vragen stelde. Wij stellen het op prijs dat de directie na ontvangst van  onze vragen onmiddellijk actie heeft ondernomen, maar het valt natuurlijk niet goed te praten dat deze acties pas na  verontruste publicaties op facebook en onze vragen werden genomen. Dat had natuurlijk veel eerder moeten gebeuren. Onder het artikel treft u de brief met de volledige beantwoording aan. We raden iedereen aan deze zorgvuldig te lezen. Hieronder een korte samenvatting van de maatregelen. onze vragen en de antwoorden. Bovendien krijgt de SP veel  signalen over WOZL. Mensen die signalen willen afgeven over WOZL  kunnen die sturen naar:  kerkrade@sp.nl  Indien gewenst zullen we uw gegevens vertrouwelijk behandelen en NIET doorgeven aan de werkgever.

Lees verder
22 maart 2020

DOODSBANGE MEDEWERKERS VAN WSP BEDRIJF IN KERKRADE

Foto: SP

“Op het WSP-bedrijf in Kerkrade zitten medewerkers onbeschermd, schouder aan schouder te werken, anders kan dit werk niet uitgevoerd worden. Dit is pakweg een halve meter afstand. Kantine is gesloten, boterham moet op de werktafel genuttigd worden. Zeer onhygiënisch.”

Lees verder

Pagina's