h
16 december 2020

SP Kerkrade stelt voor om hondenbelasting af te schaffen.

Foto: Jos Piefer

De hondenbelasting is al in veel gemeenten afgeschaft. SP Kerkrade gaat een voorstel indienen om ook in Kerkrade de hondenbelasting af te schaffen. Hondenbezitters moeten extra belasting betalen omdat zij een huisdier bezitten.  Deze belasting komt in de algemene middelen.  Daarom doet SP Kerkrade een voorstel om de hondenbelasting in Kerkrade af te schaffen.

Lees verder
1 december 2020

Mensen, getroffen door de toeslagenaffaire, krijgen een tegemoetkoming van €750 en deze zal niet worden gekort.

Om de mensen die worden getroffen door de toeslagenaffaire tegemoet te komen heeft de SP in de Tweede kamer  voorgesteld om deze mensen een tegemoetkoming van € 750 te geven. Dit voorstel kreeg een meerderheid en is aangenomen. Om te voorkomen dat deze tegemoetkoming zou worden gekort heeft SP Kerkrade een voorstel ingediend om deze tegemoetkoming van €750 op geen enkele wijze te korten op een eventuele uitkering. De wethouder heeft toegezegd, dat deze €750 uitkering in geen enkele situatie zal worden gekort, te meer omdat de Participatiewet daarvoor geen basis biedt.

Lees verder
7 november 2020

Kerkrade: Motie voor een ruimhartig schadefonds voor “POMS-slachtoffers” unaniem aangenomen.

Foto: Henk Kuypers (Kerkrade.nu)

De raad van de gemeente Kerkrade heeft unaniem een motie voor een ruimhartige schadeloosstelling van “Poms” slachtoffers” aangenomen. SP Kerkrade nam het initiatief voor de motie. Deze motie werd door alle partijen omarmt en werd zelfs door alle partijen gezamenlijk ingediend. De SP heeft in het land het voortouw genomen voor een ruimhartige compensatie van mensen die bij Defensie met schadelijke en/of giftige stoffen, zoals Chroom6,  hebben gewerkt. Zij hebben daardoor ernstige gezondheidsschade opgelopen. Tot nu blijft een goede oplossing voor deze zaak uit.  SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut is al jaren bezig om verbetering te brengen in deze situatie. Ze heeft deze zaak grondig onderzocht en de resultaten vastgelegd in een boek. Dit boek (96 pagina’s) kunt u gratis lezen of downloaden via: https://sp.nl/nieuws/2020/09/onderste-steen-boven-sp-boek-over-giftige-stoffen-defensie Naast het vragen van landelijke aandacht voor dit probleem doet de SP dat ook plaatselijk.

Lees verder
30 oktober 2020

Roda krijgt weer natuurgras en Achilles Top een nieuwe atletiekbaan

Met een totale investering van bijna drie miljoen (€ 2.988.450,-) wil Kerkrade investeren in verbetering van bestaande sportaccommodaties ten behoeve van Roda en Achilles TOP. De vernieuwing van de atletiekbaan gaat ongeveer €1,2 miljoen kosten de rest is bedoeld voor accommodaties voor Roda. Jos Piefer gaf aan blij te zijn, dat er eindelijk wordt ingegaan op de al gedurende enige jaren door de SP geuite kritiek, op de al meer dan 10 jaar durende verwaarlozing van sportpark Kaalheide en met name de toestand van de atletiekbaan. De SP is blij dat dit probleem nu eindelijk wordt aangepakt. Desondanks heeft Jos Piefer nog stevige kritiek.

Lees verder
12 oktober 2020

SP Wil een ruimhartig schadefonds voor POMS-slachtoffers

Foto: Henk Kuijpers (Kerkrade.nu)

Bij Defensie hebben  veel mensen met schadelijke en/of giftige stoffen, zoals Chroom6,  gewerkt. Zij hebben daardoor ernstige gezondheidsschade opgelopen. Tot nu toe heeft de overheid verzuimd deze schadelijke stoffen te verbannen en zijn er nog geen afdoende veiligheidsmaatregelen genomen. Vanuit diverse geledingen is hier aandacht voor gevraagd. SP Kerkrade heeft het voortouw genomen om ook vanuit Kerkrade een oplossing voor deze al lang slepende kwestie te vragen. De SP heeft een motie voorbereid en de andere partijen in Kerkrade gevraagd of zij deze motie samen met ons in te dienen en te steunen. De getroffen mensen wachten al veel te lang op een goede oplossing.

Lees verder
19 augustus 2020

Coronatest - Waar dan?

Foto: SP

We moeten “testen, testen, testen”. Dat is de boodschap die de laatste weken steeds herhaald wordt door het kabinet en het RIVM. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als je als inwoner van Kerkrade je wilt laten testen op corona, dan kan dat in Urmond. Voor mensen die geen vervoer hebben, alleen zijn of minder-valide zijn is het dus zo wat onmogelijk om zich in het Van der Valk Hotel Urmond te laten testen. Daarom heeft SP Kerkrade schriftelijke vragen aan de burgemeester gesteld. (zie bijlage)

Lees verder
4 juli 2020

Burgerbelangen: Roda kost de burger van Kerkrade niets?

Dat lijkt ons verkeerde informatie verstrekken aan burgers en dat zonder enige onderbouwing te geven. Dat vraagt natuurlijk om een reactie van de SP.

Lees verder
2 juli 2020

Belangrijke vragen over het pensioenakkoord.

We hebben geen nieuw pensioensysteem nodig. Met een normale rekenrente zoals die ook in het buitenland wordt gebruikt kunnen we de pensioenen verhogen, zonder dat we moeten vrezen dat er straks tekorten ontstaan. Waarom dan een toch een nieuw pensioenstelsel? Alleen omdat de werkgevers van het huidige pensioensysteem af willen?  De vaste commissie voor Sociale Zaken en werkgelegenheid heeft meer dan 200 zeer relevante vragen. De antwoorden zijn er nog niet.

Lees verder
30 juni 2020

Roep het gemeentebestuur van Kerkrade op om zich uit te spreken voor verhoging van het minimumloon naar €14!

Foto: Goede Zaak

De actie “Voor 14”, een initiatief van FNV, roept het gemeentebestuur van Kerkrade op om zijn steun uit te spreken voor een verhoging van het minimumloon naar €14,-  We vragen daarom alle mensen, zeker de inwoners van Kerkrade, om deze petitie te tekenen om zo het gemeentebestuur van Kerkrade te laten weten, dat velen de oproep om het minimumloon te verhogen naar € 14,- steunen. De bedoeling is om deze actie in elke gemeente te starten. In Kerkrade heeft Ad van Beek het voortouw genomen om deze actie te steunen en de petitie te organiseren. Het helpt als u dit bericht zo veel mogelijk deelt! Wilt u eerst meer informatie dan kunt u hieronder verder lezen, Als u het er mee eens bent kunt u hier de petitie tekenen via deze link: https://actie.degoedezaak.org/petitions/sta-op-voor-14-gemeentebestuur-kerkrade?source=facebook-share-button&time=1593098444&utm_source=facebook&share=9fc5739c-26f2-4b9e-9113-1f0c6b3a5899&fbclid=IwAR14Zbwa2Be81S1I5zWfG0RqCrCc0EO8DlIxrR0HdtUKEsZIVpvkNd2MnkA

Lees verder
7 juni 2020

SP Kerkrade doet voorstel om in juni toch fysiek te vergaderen

Foto: SP

Door de Covid-19 problematiek konden raad en commissie in mei slechts "digitaal"vergaderen, met alle beperkingen vandien. De bedoeling is om dit ook juni te doen. In juni staan echter veel belangrijke onderwerpen op de agenda die zich eigenlijk niet lenen om digitaal te vergaderen. Daarom doet SP Kerkrade een voorstel om fysiek te vergaderen.

Lees verder

Pagina's