h

Mensen, getroffen door de toeslagenaffaire, krijgen een tegemoetkoming van €750 en deze zal niet worden gekort.

1 december 2020

Mensen, getroffen door de toeslagenaffaire, krijgen een tegemoetkoming van €750 en deze zal niet worden gekort.

Om de mensen die worden getroffen door de toeslagenaffaire tegemoet te komen heeft de SP in de Tweede kamer  voorgesteld om deze mensen een tegemoetkoming van € 750 te geven. Dit voorstel kreeg een meerderheid en is aangenomen. Om te voorkomen dat deze tegemoetkoming zou worden gekort heeft SP Kerkrade een voorstel ingediend om deze tegemoetkoming van €750 op geen enkele wijze te korten op een eventuele uitkering. De wethouder heeft toegezegd, dat deze €750 uitkering in geen enkele situatie zal worden gekort, te meer omdat de Participatiewet daarvoor geen basis biedt.

Voorstel SP in Tweedekamer:

een voorstel van de SP In de Tweede Kamer is een voorstel aangenomen om vele ouders, die getroffen zijn door de toeslagenaffaire en nog niet zijn geholpen, 750 euro uit te keren in de komende weken.

Voorstel SP Kerkrade:

de 750 euro uitkering, die de getroffenen van de toeslagenaffaire dit jaar krijgen, op geen enkele manier te verrekenen met de bijstandsuitkering of andere gemeentelijke uitkeringen.

Reactie wethouder:

De wethouder heeft toegezegd, dat deze €750 uitkering in geen enkele situatie zal worden gekort, te meer omdat de Participatiewet daarvoor geen basis biedt.

 

Hier  kunt u door SP Kerkrade ingediende motie lezen:

 

Reactie toevoegen

U bent hier