h
4 april 2019

Waarom een aanval op de integriteit van een journalist een aanval op ons allen is

Foto: SP

STOP DEZE WAANZIN: Ultiem beroep op het gezonde verstand.    Onze gemeente kwam de afgelopen tijd weinig verheffend in het nieuws. Nadat een journalist van De Limburger ongehinderd het gemeentehuis in kon wandelen, bleek hij ook nog eens in staat op de meest eenvoudige en niet onrechtmatige manier informatie te kunnen vernemen die hij niet had moeten kunnen vernemen. Waar de journalist zijn werk deed, had de gemeente Kerkrade dat ook moeten doen. Onze gemeente had moeten zorgen voor een vlekkeloze gang van zaken. In plaats van een zelfkritische houding, blonk het College en een groot deel van de raad uit in verongelijktheid. Sommigen waren zelfs van zins om de betreffende journalist voortaan uit het gemeentehuis te weren.

Lees verder
3 april 2019

Ter nagedachtenis aan Ron Woldinga

Foto: SP

Ter nagedachtenis aan Ron Woldinga

Lees verder
29 maart 2019

SP wil debat over openbaren camerabeelden journalist

Foto: SP

SP Kerkrade wil raadsdebat over openbaren camerabeelden
door Theo Sniekers

Lees verder
15 maart 2019

Over diepgang en democratie

Foto: SP

Al dan niet spreken over onderwerpen. Tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving stelt de SP voor te spreken over alternatieve bezuinigingsvoorstellen in het sociaal domein. Een belangrijk onderwerp dat de mensen in Kerkrade direct raakt. En belangrijk dit in de raad te bespreken omdat de raad beslist over de manier waarop de gemeente geld uitgeeft en geld bespaart. De grootste partij van de raad, de partij die in haar naam claimt de belangen van de burger te behartigen, stelt voor dit spreken over bezuinigingen in het sociaal domein onmogelijk te maken. De andere coalitiepartijen (PvdA, CDA en VVD) volgen slaafs deze blokkade.

Lees verder
21 februari 2019

Zorgt u voor de koffie? Dan zorgen wij voor de vlaai !

Foto: SP

PRAAT MEE OVER DE VERKIEZINGEN VAN DE PROVINCIALE STATEN VAN 20 MAART

Lees verder
4 februari 2019

Nieuwsbrief - Jaargang 2 - Nummer 1

Foto: SP

Veel leesplezier met eerste SP Kerkrade-nieuwsbrief van 2019. Wilt u iedere maand de nieuwsbrief per e-mail ontvangen en op de hoogte gehouden worden van de Kerkraadse politiek? Stuur dan een e-mail naar kerkrade@sp.nl , o.v.v. “nieuwsbrief”

Lees verder
20 januari 2019

Verkiezingen Provinciale Staten Limburg op 20 maart 2019

Foto: SP

SP: DIT WILLEN WIJ VOOR LIMBURG

Lees verder
14 december 2018

Kerkrade blijft ook in toekomst doorgaan met asociale manier van bezuinigen.

Foto: Jos Piefer

Een motie van SP Kerkrade om ook bezuinigingsmogelijkheden buiten het sociale domein te onderzoeken werd ook weer deze maand door Burgerbelangen, PvdA, CDA, VVD en Lokaal Alternatief van tafel geveegd. Men weigert zelfs om te willen kijken naar bezuinigingsmogelijkheden buiten het sociale domein. Het college van Kerkrade en de partijen Burgerbelangen, PvdA, CDA, VVD en ook Lokaal Alternatief, blijven dus ook in  de toekomst doorgaan met bezuinigen op een asociale manier.

Lees verder
11 december 2018

SP wil dat bezuinigingsplannen wél voldoende aandacht krijgen.

Foto: Jos Piefer

De SP heeft diverse pogingen ondernomen om deze bezuinigingsmaatregelen op voorzieningen voor mensen (sociaal domein), die gevolgen hebben voor de mensen in Kerkrade. We vroegen om deze maatregelen die al sinds het voorjaar bekend zijn te bespreken in oktober en toen dat niet lukte hebben we dat weer gedaan in november. Ondanks dat dit onderwerp was geagendeerd haalde coalitie (Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD) dit weer van de agenda en kon het niet besproken worden. Daarom werd tijdens de behandeling van najaarsnota een motie van die strekking ingediend. Helaas werd ook deze motie door Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD en ook Lokaal Alternatief verworpen.

Lees verder
7 december 2018

OZB belasting in Kerkrade wordt met 10% verhoogd. SP motie tegen deze verhoging van tafel geveegd.

Foto: Jos Piefer

OZB verhoging per 1 januari 2019 met 5% en daar komt dan per 1 januari 2020 weer 5% bovenop. De inwoners van Kerkrade zullen hierdoor in 2019 € 500.000,- en vanaf 2020 elk jaar € 1 miljoen EXTRA aan OZB belasting moeten ophoesten. SP Kerkrade heeft een motie ingediend tegen de enorme verhoging van de OZB belasting. Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD en ook Lokaal Alternatief waren tegen motie. waardoor de verhoging van de OZB belasting doorgaat. Ons Kerkrade,  Ouderenpartij Kerkrade en natuurlijk de SP steunden de motie wel, maar de meerderheid was tegen deze motie en dus is de motie verworpen. De motie van SP Kerkrade treft u onder het artikel aan.

Lees verder

Pagina's