h

Stemming over Center Court: kwestie van "koppen tellen"

26 oktober 2019

Stemming over Center Court: kwestie van "koppen tellen"

Foto: SP

Op disdag 29 oktober a.s. zal zeer waarschijnlijk  groen licht voor het megalomane (bouw)project Center Court op het "Atriumterrein". De stemming lijkt een kwestie van "koppen tellen".

Voor de coalitiepartijen (Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD) is het kennelijk maar een formaliteit. 

De oppositie heeft heel terecht wel nog heel veel bedenkingen.

Dat geldt ook voor de SP. De SP is voor een goede aanpak van de gezondheidsproblematiek in Kerkrade. Maar al die miljoenen die nu aan een nieuw zwembad (16,2 miljoen) een sporthal (8,9 miljoen) een parkeergarage – U leest het goed – 9,2 miljoen en het verfraaien van de ruimte om al die gebouwen en de weg er naar toe 8,9 miljoen. Hoe een parkeergarage kan bijdragen aan de gezondheid is ons een raadsel en we zijn benieuwd hoe het college dat gaat uitleggen. 

Is de SP dan tegen een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal? Welnee, maar we willen dat eerst gekeken wordt wat de mensen willen (renoveren van de zwembad de Pool of opknappen van de sporthal west, of toch op die plek een nieuw zwembad, maar dan flink wat miljoenen goedkoper.

Dit college van Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD, denkt dat het nog steeds voor Sinterklaas kan spelen en wat men niet wil begrijpen is dat het geld al op is in Kerkrade. 

De gemeente roept dat er nog :

  • € 8 miljoen van de provincie komt, maar die beslissen daarover pas begin december,
  • €4 miljoen uit regiodeal Parkstad komt, maar die beslissen daarover pas in maart en nog
  • € 3 miljoen vanuit IBA komt, maar die beslissen dat ook pas in maart.

Kerkrade zelf moet maar liefst €21 miljoen ophoesten.
Al dit geld moet Kerkrade lenen bovenop de €125 miljoen die Kerkrade nu al geleend heeft.

Door de zwakke financiële positie moest Kerkrade vorig jaar zelfs de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten van €125,- per jaar afpakken, waardoor 6700 mensen deze niet langer krijgen. Het geld hiervoor ontvangt Kerkrade overigens wel nog steeds van de overheid!

Geld afpakken van chronisch zieken en gehandicapten en dan roepen dat dit college er alles aan gaat doen om de gezondheid van de burgers te verbeteren. Terwijl uit alle onderzoeken blijkt dat wie weinig geld te besteden heeft of geldzorgen heeft, sneller en vaker ziek wordt. 

Kerkrade krijgt zelf die € 21 miljoen maar net gefinancierd en mocht het geld van de andere partijen niet binnen komen, dan zal Kerkrade die bedragen ook nog eens moeten ophoesten.

Kortom men wil dat de gemeenteraad voor 1 november a.s. "ja" zegt tegen het bouwplan Centercourt van €42,5 miljoen, terwijl pas later blijkt of de miljoenen van andere partijen waar men op hoopt ook echt binnenkomen. Maar de coalitie (Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD) vindt de enorme schuldenlast van Kerkrade blijkbaar geen probleem. 

Zonder blikken of blozen pakken ze het geld van de zieken af met hun linkerhand en zetten ze hun handtekening onder een miljoenencontract waarvan een groot deel van het geld nog niet gedekt is. De kans is groot dat vrijwel niemand straks het zwemkaartje nog kan betalen. 

Bovendien moeten de kosten van de gezondheidsprogramma's (€ 800.000,- ) worden betaald uit het sociale domein, waar Kerkrade nu al miljoenen tekorten heeft. 

De kans is groot dat vrijwel niemand straks het zwemkaartje nog kan betalen.

En dan zal de gemeente opnieuw in de buidel moeten tasten om de tegenvallende baten van de exploitant te compenseren, want anders gaat deze exploitant failliet en zitten we met een zwembad en een sporthal die niemand wil hebben. Komt deze situatie U ook bekend voor?

Dus: Kerkrade bezint eer ge begint.

Reactie toevoegen

U bent hier