h
5 december 2018

Nieuwsbrief - Jaargang 1 - Nummer 7

Foto: SP

Veel leesplezier met de zevende nieuwsbrief van SP Kerkrade. Wilt u iedere maand de nieuwsbrief per e-mail ontvangen en op de hoogte gehouden worden van de Kerkraadse politiek? Stuur dan een e-mail naar kerkrade@sp.nl , o.v.v. “nieuwsbrief”

Lees verder
21 november 2018

Coalitie Kerkrade wil niet praten over bezuinigingsmaatregelen en haalt deze van de agenda

Foto: Herman Langen
Kerkraadse coalitie van Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD haalt onderwerp bezuinigingsmaatregelen van €1,6 miljoen op voorzieningen voor mensen van de agenda. Men wil de bezuigingsvoorstellen wel laten doorgaan, maar niet zoals gebruikelijk is bespreken in de commissie. Marianne Laumann reageert woedend in de vergadering (zie video van 3 minuten, link onder dit artikel) . Mensen verlaten onder boe geroep de tribune. Waren ze daarvoor zo massaal naar het gemeentehuis gekomen?
 
SP Fractievoorzitter Marianne Laumann reageerde woedend: Deze coalitie is een schande voor Kerkrade.
 
's Middags was er nog een grote manifestatie tegen de bezuinigingen geweest in Kerkrade. Aan deze manifestatie, georganiseerd door de Alliantie Sociaal Verzet Kerkrade, deden honderden mensen mee. En  nu nog niet eens willen bespreken? Hoezo luisteren naar de mensen, hoezo democratie in Kerkrade?
 
Drie burgers hadden de moeite genomen om over dit onderwerp in te spreken. Zij riepen onder andere op om niet alleen naar de financiële kant van de bezuinigingen te kijken, maar ook naar de gevolgen voor mensen. Hun boodschap: Zeg en schrijf niet overal dat Kerkrade een sociale stad is, maar laat het zien door je daden. Daaraan had deze coalitie kennelijk weinig boodschap. Hoezo democratie in Kerkrade?
 
Nadat de insprekers, conform hun wettelijk recht, hun zegje hadden mogen doen, haalde de coalitie het onderwerp "doodleuk" van de agenda. De coalitie haalden hun briefjes met toespraken te voorschijn en lazen hun teksten op, die ze kennlijk vooraf goed hadden voorbereid. Hoezo democratie in Kerkrade?
 
Toen bleek dat het onderwerp bezuinigingen van de agenda werd gehaald verlieten de meest bezoekers (die speciaal voor dit onderwerp waren gekomen) op de tribune onder luid "boe geroep" de tribune en gingen naar huis. Hoezo democratie in Kerkrade?
 
Daarna verliet de volledige oppositie uit protest de vergadering. Hoezo democratie in Kerkrade?
 
De bezuinigingsmaatregelen die zo veel mensen treft in Kerkrade zullen nu slechts één keer worden behandeld en wel in de raad eind november 2018, tijdens de behandeling van de najaarsnota, waarin ook erg veel andere onderwerpen zijn opgenomen, zoals diverse nieuwe grote investeringen. Daardoor krijgt dit onderwerp waarschijnlijk niet de aandacht die noodzakelijk is.
 
Dit college en deze coalitie van Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD is mans genoeg om te roepen we halen alle bezuinigingen weg bij de voorzieningen voor mensen (het sociale domein) maar men wil er niet over praten, want dat zou wel eens duidelijk kunnen maken waar deze coalitie mee bezig is. Er worden de komende jaren, volgens de najaarsnota weer miljoenen uitgegeven voor nieuwe plannen. De kapitaallasten van al die mooie plannen bdragen meer dan € 600,000,- per jaar en dan hebben we het er nog over dat al die miljoenen ook weer moeten worden terugbetaald. Ja, zegt de coalitie, we moeten  nu eenmaal moeilijke keuzes maken. Deze coalitie kiest er dan voor om dan opnieuw miljoenen uit te geven aan n ieuwe plannen en ondertussen te bezuinigen op voorzieningen voorr mensen.
 
Is deze coalitie een schande voor Kerkrade? Ja, naar onze mening wel. Zowel door het rechtse neoliberale beleid dat ze voert én ook door de wijze waarop ze  GEEN invulling geeft aan het democratisch proces.
 
Rechts neoliberaal beleid? Ja, miljoenen bezuinigen op voorzieningen voor mensen, maar tegelijkertijd wel doorgaan met een een project Centercourt dat tientallen miljoenen gaat kosten en nog een aantal andere miljoenen kostende projecten, waarvoor Kerkrade geen geld heeft.
 
Alleen al om de jaarlijkse extra kosten van het project Centercourt te bealen wil men in Kerkrade zelfs de OZB belasting met maar liefst 10% (2019 5% en 2020 nog eens 5%) verhogen, waardoor men jaarlijks één miljoen extra ozb belasting wil binnen halen. Daarnaast moeten de daarvoor geleende miljoenen ook  nog eens worden terugbetaald. En dat terwijl Kerkrade  nu al financieel kwetsbaar is. De burgers laten ze op deze manier bloeden voor dit project.
 
Marianne Laumann heeft volkomen gelijk. Deze coalitie van Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD is een schande voor Kerkrade.
 
Bekijk hier onder de video met de bijdrage van Marianne Laumann (3 minuten).
 

https://www.youtube.com/watch?v=0nn6RyLjaE4&feature=share

Lees verder
16 november 2018

Manifestatie Alliantie Sociaal Verzet Kerkrade een groot succes.

Foto: Herman Langen

Enkele honderden mensen kwamen naar de, door ons georganiseerde, manifestatie op de markt in Kerkrade om te protesteren tegen de bezuinigingsmaatregelen van de gemeente Kerkrade. Er werden toespraken gehouden, het gemeentehuis werd "omsingeld", een petitie met meer dan 2000 steunbetuigingen werd aan de wethouder overhandigd en niet te vergeten al deze mensen kwamen om hun protest tegen de bezuinigingsmaatregelen in Kerkrade duidelijk te maken.

Lees verder
16 november 2018

Democratie Kerkrade onder druk, coalitie weigert te spreken over bezuinigingen

Vandaag 16 november is het de dag van de lokale democratie. Een mooie gelegenheid om te kijken naar het politieke proces in Kerkrade. Uit de laatste raads- en commissievergaderingen komt naar voren dat coalitie- en oppositiepartijen totaal verschillende visies hebben op het begrip democratie.

Lees verder
8 november 2018

Manifestatie tegen bezuinigingsplannen in Kerkrade op 13 november

Foto: SP

Op 13 november organiseert de Alliantie Sociaal Verzet een manifestatie tegen de bezuinigingsplannen in Kerkrade.  Deze manifestatie zal plaatsvinden rond het oude raadhuis in het centrum van Kerkrade en zal om 13.00 uur starten. We verwachten dat de bijeenkomst rond 14.00 uur is afgelopen.  Iedereen die onze standpunten deelt is daarbij welkom. We komen bij elkaar bij de op het Martin Buberplein. We hopen dat ook u aanwezig wilt zijn.

Lees verder
4 november 2018

NIEUWSBRIEF - JAARGANG 1 - NUMMER 6

Foto: SP

Veel leesplezier met de zesde nieuwsbrief van SP Kerkrade. Wilt u iedere maand de nieuwsbrief per e-mail ontvangen en op de hoogte gehouden worden van de Kerkraadse politiek? Stuur dan een e-mail naar kerkrade@sp.nl , o.v.v. “nieuwsbrief”

Lees verder
4 november 2018

SP Motie om de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten weer uit te betalen door de meerderheid van de gemeenteraad van tafel geveegd

Foto: SP

Meer dan 2000 mensen steunen de petitie met verzoek om de vergoeding voor chronisch zieken en gehandicapten van € 125,- per jaar weer uit te betalen. Voor de SP voldoende reden om de Alliantie Sociaal verzet Kerkrade te steunen en  een motie in te dienen.  Gezien het grote aantal mensen dat hiertegen in het geweer is gekomen hebben wij de gemeenteraad gevraagd om deze vergoeding weer uit te betalen. Helaas had de meerderheid van gemeenteraad geen enkele boodschap aan het verzoek van al deze mensen. De motie werd gewoon van tafel geveegd. OP de afbeelding kunt u zien welke partijen de motie steunen en welke partijen tegen waren.  De SP blijft zich verzetten tegen de a sociale bezuinigingsplannen van deze coalitie van Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD. Dat verantwoordelijk wethouder Jongen (PvdA) en zijn partij iets dergelijks doet, is voor ons onbegrijpelijk.

Lees verder
1 november 2018

Kerkrade krijgt van de overheid €1,4 miljoen extra voor zorgtaken

Vandaag werd bekend, dat Kerkrade van de overheid maar liefst €1,4 miljoen extra krijgt voor de zorgtaken. Kerkrade heeft onlangs tegen de afspraken in, de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten van € 125,- per jaar afgeschaft, waardoor 6700 mensen deze tegemoetkoming al in 218 niet meer ontvangen. Wat de SP betreft is er nu dus weinig reden meer om de tegemoetkoming niet meer te betalen. Als Kerkrade deze beslissing, waar zo veel tegenstand tegen is in Kerkrade, terugdraait, dan is daarvoor ongeveer de helft van het extra bedrag van €1,4 miljoen voldoende. Raad en college waar wachten jullie nog op? Pak die 6700 mensen deze tegemoetkoming niet af, velen zitten dringend verlegen om dit geld. Gewoon doen toch!

Lees verder
30 september 2018

Nieuwsbrief - Jaargang 1 - Nummer 5

Foto: SP

”Wie voert het woord....?”

Lees verder
11 september 2018

De arrogantie van Roda JC gaat altijd ten koste van kwaliteit!

Foto: SP

Op 10 september 2018 kwam een afvaardiging van de G7 (een groep ondernemers die Roda JC van de ondergang wil redden) met een smeekbede naar de gemeenteraad. Voor de zoveelste keer wil Roda JC de gemeente voor het blok zetten en heeft de club de gemeente laat weten nog maar € 400.000,- (de helft van de huidige huur)  voor het stadion te kunnen betalen.
Lees hier het betoog van Marianne Laumann, fractievoorzitter van SP Kerkrade, aangaande deze smeekbede. 

Lees verder

Pagina's