h

Nieuwe Financiële verordening

2 mei 2019

Nieuwe Financiële verordening

Foto: SP

In 2008 heeft de gemeenteraad van Kerkrade de financiële verordening vastgesteld. Alle gemeentes hebben een dergelijke verordening. De financiële verordening van Kerkrade strookte echter niet met de gemeentewet. Een korte uitleg wat hiermee bedoeld wordt:

In de gemeentewet staat dat het college informatieplicht heeft naar de raad, want de raad, het hoogste orgaan in de gemeente, heeft het budgetrecht. Het budgetrecht van de raad houdt in dat het college in principe alleen uitgaven kan doen en financiële verplichtingen kan aangaan na toestemming van de raad.

Omdat het niet werkbaar is, dat het college voor elk dubbeltje naar de raad moet komen zodra het college van de begroting afwijkt, zijn er regels opgesteld. Deze regels staan in de gemeentewet.  Hierin staat dat het college de raad vooraf moet informeren en de raad de gelegenheid moet geven zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken m.b.t. het aangaan van financiële verplichtingen. 

In de verordening van Kerkrade, die uit 2008 dateert, was het woordje vooraf geschrapt. Daardoor heeft het college zich de vrijheid genomen om financiële verplichtingen aan te gaan zonder de raad vooraf te informeren, vanaf 2008. (Zo is bijvoorbeeld de Campus gekocht voor vele miljoenen, zonder een raadsbesluit !) Het kan echter niet zo zijn dat teksten in een verordening, de teksten in de gemeentewet kunnen vervangen. De gemeentewet gaat dus altijd boven de financiële verordening. De meerderheid van de gemeenteraad (Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD) heeft dit ondanks alle signalen van de SP al die jaren laten gebeuren.

In 2015 heeft SP Kerkrade hier al op gewezen en een motie ingediend om ook in Kerkrade de gemeentewet weer uit te voeren, zoals het hoort. Echter toenmalig wethouder van financiën, dhr Schneider, vond dat niet nodig en ontraadde de motie. De hele raad, behalve de SP natuurlijk, stemde in met het advies van de wethouder. De financiële verordening is daarna verdwenen in een la.

In december 2018 moest de verordening opnieuw worden vastgesteld. Maar het woordje vooraf was weer weg gelaten. De SP heeft toen opnieuw aangegeven dat dit niet kan, want de raad heeft het budgetrecht en de gemeentewet dient uitgevoerd te worden.

Wethouder Bejas gaf aanvankelijk nog steeds aan, evenals de coalitie, van mening te zijn dat de financiële verordening kan afwijken van de wet als de raad dat zo beslist. Volgens de wethouder had er zelfs een jurist naar gekeken en ook die had aangegeven dat er niets mis mee is om het woord vooraf in de gemeentewet te schrappen. De hele oppositie was inmiddels van mening dat de SP gelijk heeft en de gemeentewet uitgevoerd moet worden. Want de gemeentewet gaat boven de verordening. Het voorstel is toen mee terug genomen door de wethouder en zou opnieuw bekeken worden. 

Na jaren “strijd” heeft op 27 maart j.l. SP Kerkrade gelijk gekregen. Na veel aandringen en het indienen van verbetervoorstellen is de verordening aangepast zoals het hoort. Hiermee is een verordening vastgesteld, die voldoet aan alle criteria van de gemeentewet en dit is dus een verordening die door alle partijen gedragen kan worden. En ondanks dat deze verordening veel te laat is, want ze gaat in met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017, zijn we blij dat ook Kerkrade nu aan de gemeentewet voldoet. Maar meer nog zijn we blij, dat het college nu niet meer eigenmachtig financiële uitgaven kan doen waar geen budget voor is. Nu is voor eens en altijd duidelijk dat ook het college van Kerkrade, net zoals alle anderen gemeenten in heel Nederland zich aan de wet moet houden.  Het is bijna niet te geloven dat er vijf jaar strijd voor nodig om te bereiken dat het ook college van Kerkrade zich aan de wet moet houden. Op financieel gebied is er nu duidelijkheid. 

Daarnaast moet het college ook handelen binnen het door de gemeenteraad vastgestelde beleid en de daarin door de raad  gestelde kaders. Ook daarin heeft Kerkrade nog een weg te gaan. 

De wet bepaalt: De gemeenteraad stelt het beleid en daarbinnen de kaders  vast en stelt daarvoor budget ter beschikking. Het college dient dit uit te voeren. Vervolgens dient de gemeenteraad te controleren of dit juist wordt uitgevoerd.

Kijk en luister hier naar het betoog van Marianne Laumann (fractievoorzitter SP Kerkrade): 

https://youtu.be/F7w5a68ErS8

Reactie toevoegen

U bent hier