h

SP: Nee tegen Centercourt

23 mei 2019

SP: Nee tegen Centercourt

Foto: Jos Piefer

In Kerkrade wil men de gezondheid van inwoners bevorderen. Het college kiest ervoor om hiervoor in stenen te investeren. Men wil een zwembad, sporthal en zorgappartementen bouwen (kosten €42,5 miljoen), terwijl het geld op is en men nu al miljoenen moet bezuinigen op voorzieningen voor mensen. Dat is onnodig. Bovendien heeft Kerkrade hiervoor geen geld en zal men dus weer vele miljoenen extra moeten lenen bovenop de schuld van €120 miljoen die er al is. Lees hieronder onze argumenten en wat wij willen bereiken.  

We constateren:

- Deskundigen vinden, dat men geen dure gebouwen van €42,5 miljoen hoeft te bouwen om de gezondheid van inwoners te bevorderen. Dat kan zelfs zonder nieuwe gebouwen.

- Kerkrade moet nu al door geldgebrek miljoenen bezuinigen op voorzieningen voor mensen.

- In drie buurgemeenten worden ook nieuwe zwembaden gebouwd. Vier nieuwe zwembaden is veel te veel voor deze regio. Naast Kerkrade (25 meter bad) bouwt ook Landgraaf (25 meter bad), Heerlen (50 meter bad) en Herzogenrath een nieuw zwembad.  

- Bouw en exploitatie van Centercourt is al aanbesteed zonder desbetreffend besluit van de raad.

- Een visie wat er nu moet gebeuren in die nieuwe gebouwen is er nog niet.

- Slechts een beperkt deel van de  meer dan veertig miljoen euro wordt uitgegeven aan het zwembad en de sporthal (€10 miljoen?), de rest zijn gewoon appartementen die in het centrum worden gebouwd. Hoezo plan om de gezondheid te bevorderen?

- Dat Kerkrade geen eigen geld heeft om dit plan te realiseren, na aftrek van eventuele subsidie door Provincie en IBA moet Kerkrade nog vele miljoenen lenen.

- Dat dit bouwplan naast de ontwikkelkosten van meer dan veertig miljoen euro bovendien elk jaar behoorlijke extra kosten meebrengt (kapitaallasten en exploitatie).

- Dat Kerkrade vorig jaar omdat de financiële situatie zo nijpend was op stel en sprong de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten heeft teruggedraaid en dat er vervolgens nog vele miljoenen moeten worden bezuinigd op voorzieningen voor mensen, zeker in het “sociale domein”.

Wij vragen:

- Het college en gemeenteraad van Kerkrade af te zien van het bouwplan Centercourt

 - Om te onderzoeken of op deze plek een park kan worden aangelegd, dat voor eenieder toegankelijk is en waar het gezellig toeven is en waar ook sportmogelijkheden zijn.

- De hiervoor benodigde extreme verhoging van de OZB belasting van maar liefst 10% (2019 5% en 2020 5%) die al is ingevoerd terug te draaien.

- Het bespaarde geld te gebruiken om het afpakken van tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (€125,-, voor 6700 inwoners!) terug te draaien.

We roepen iedereen die ons standpunt deelt om de petitie te tekenen op:

https://petities.nl/petitions/nee-tegen-bouwplan-centercourt-kerkrade?locale=nl

Reacties

Onnodig! CenterCourt
Nodig! ZORG

we hebben geen Centercourt nodig want wie betaald het?
Er zijn veel belangrijkere dingen om te doen

Spreekt voor zich

om dat dit niet nodig is,zijn belangrijkere dingen,wat ze met ons e centen kunnen doen
dit is weer zo iets waar de mensen niet naar uit kijken (op een paar zakken vullers na )

Reactie toevoegen

U bent hier