h

SP Kerkrade: Carin Wevers (SP) reageert kritisch op de evaluatie van het centrumplan.

11 februari 2022

SP Kerkrade: Carin Wevers (SP) reageert kritisch op de evaluatie van het centrumplan.

Zoals we vaker zien waren de partijen uit de gemeenteraad weinig kritisch over dit plan. Carin Wevers (SP) had echter stevige kritiek op deze evaluatie. Ze wijst op: wat iedereen ziet: lege winkelpanden, wat iedereen weet: jarenlang stijgende woonlasten voor burgers, wat iedereen hoort: het geluid van een leeglopende schatkist. Uit de evaluatie blijkt, dat het plan voor Kerkrade te groot was (leegstand nu nog steeds 54%) en te duur. Het centrumplan heeft €97 miljoen gekost, waarvan 47 miljoen voor rekening van de gemeente Kerkrade. De SP heeft hiervoor steeds gewaarschuwd en diverse keren om een marktanalyse gevraagd. Dat werd telkens van de hand werd gewezen. Ze wil weten wat Kerkrade hiervan heeft geleerd. Naar haar mening niet genoeg, daar Kerkrade inmiddels weer heeft besloten om een onnodig en €42,5 miljoen kostend gebouw VIE neer te zetten, terwijl men voor minder dan helft ook een doelmatig zwembad en sporthal had kunnen neerzetten. Dat de OZB belasting voor de inwoners hiervoor met maar liefst 10% werd verhoogd om dit financieel rond te krijgen is de SP een doorn in het oog. De kritische woorden werden haar niet in dank afgenomen zoals uit de video blijkt (hieronder te bekijken).  

De SP stelt, dat een van de meest belangrijke zaken, de financiële kant, in de evaluatie onbelicht blijft. Hoe moet je dan evalueren? Met name ontbrak het feit dat Kerkrade de gronden en gebouwen voor de realisatie van het centrumplan voor €13 miljoen aankocht. De bedoeling en afspraak was om deze gebouwen en gronden direct door te verkopen aan Van Pol Beheer. Die kreeg de financiering niet rond. Vervolgens kwam de huidige projectontwikkelaar in beeld, die uiteindelijk deze gebouwen en gronden voor €3,4 miljoen in erfpacht kreeg, te betalen in 30 jaar. Kerkrade verloor in enkele maanden ongeveer €10 miljoen. De SP was destijds de enige partij die tegen deze voor Kerkrade onvoordelige deal stemde.  

Daarnaast vraagt ze zich af waarom de projectontwikkelaar is uitgenodigd bij deze evaluatie. De commissie moet zich toch kunnen beraden zonder de aanwezigheid van een belanghebbende. En als de projectontwikkelaar wordt uitgenodigd waarom andere betrokkenen dan niet. Vervolgens blijkt prompt dat de projectontwikkelaar haar aanspreekt over haar kritische woorden. Op deze wijze wordt een raadslid/commissielid belemmert in haar werk.

De SP vraagt zich af waarom deze evaluatie alleen in deze commissie wordt besproken en niet zoals gebruikelijk is in de gemeenteraad. De raad heeft toch de besluiten over het centrumplan genomen, dan dient de evaluatie ook in de gemeenteraad besproken te worden. Helaas wordt aan dit verzoek geen gevolg gegeven en de andere partijen accepteren dit.

 

Hier kunt u de video bekijken:

https://youtu.be/-4poQF9ebuE

 

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier