h

Geslaagde pensioenbijeenkomst in Maastricht: Uw (toekomstig) pensioen loopt gevaar!

28 november 2021

Geslaagde pensioenbijeenkomst in Maastricht: Uw (toekomstig) pensioen loopt gevaar!

Foto: Ernst Peters

Landelijk organiseert de SP samen met andere organisaties bijeenkomsten om de mensen te informeren over de gevaren die hun pensioen bedreigen. Op 26 november werd in Maastricht een zeer geslaagde  pensioenbijeenkomst gehouden met een tot de laatste plek bezette zaal .  Er waren er door de corona maatregelen helaas minder plaatsen beschikbaar anders was de opkomst nog veel groter geweest.  Op deze bijeenkomst waren de sprekers: SP Tweede Kamerlid Bart van Kent , Rob De Brouwer, Econoom en Hub Esten, pensioendeskundige van Actiecomité Red Koopkracht Pensioenen.

Bart van Kent: SP Tweede Kamerlid

Al 13 jaar worden de pensioenen niet meer verhoogd. Gepensioneerden missen hierdoor nu al ongeveer 25% van hun pensioen per maand. En dat volledig onnodig en onterecht want de pensioenfondsen hebben voldoende geld in kas  om de pensioenen van  nu en in de toekomst te betalen.  SP wil indexatie (pensioenverhoging) voor elke generatie

Dit treft niet alleen de gepensioneerden, maar ook de deelnemers aan een pensioenregeling. Hun pensioenaanspraken lopen inmiddels ook zo’n 25% achter.

Wat de SP betreft kan het pensioenakkoord bij het grofvuil. Dat kan als er met een redelijke rekenrente van minimaal 2% wordt gerekend. Bart zal daarvoor met een voorstel komen.

Zeggenschap over ons eigen pensioengeld.

Volgens de SP moet de pensioenleeftijd terug naar 65. Dat is haalbaar en betaalbaar.

Stoppen met het gegraai en letten op de kosten.

 

Rob de Brouwer,  

Econoom en o.a. voormalig afdelingshoofd bij Ministerie  van economische Zaken en zeer deskundig op het gebied van pensioenen sprak over:

 • waarom het ten onrechte is dat de pensioenen al 13 jaar niet worden verhoogd,
 • dat de pensioenfondsen meer dan voldoende geld in kas hebben
 • dat pensioenfondsen zich ons door de verplicht opgelegde rekenrente zich op papier arm moeten rekenen
 • Waarom we te veel premie betalen voor ons pensioenen
 • Waarom het toezicht op de pensioenfondsen weg moet bij de DNB
 • Dat de Nederlandsch e Bank en pensioenfondsen de pensioenregels zoals die in Europa zijn overeengekomen overtreden.
 • welke blunders er worden gemaakt bij de totstandkoming van het nieuwe pensioenstelsel.

Rob de Brouwer heeft hierover een goed leesbaar boek geschreven: “Het pensioendrama ontrafeld” waarin dit alles met goede argumenten wordt onderbouwd. Dit boek is de moeite van het lezen meer dan waard en kost €16,95. Wilt u echt weten hoe het er met uw pensioen en pensioenafspraken voor staat? Lees dit boek en de ogen zullen u open gaan.

 

Hub Esten, pensioendeskundige van Actiecomité Red Koopkracht Pensioenen.

Onderbouwde met veel cijfers en statistieken dat er sprake is van pensioenroof door het nu al 13 jaar ten onrechte niet verhogen van de pensioenen., terwijl er voor nu en later voldoende geld in de pensioenfondsen zit.

Dat de gepensioneerden door het niet verhogen van de pensioenen inmiddels het ongelooflijke bedrag van €47 miljard is onthouden en dat daar nog elk jaar vele miljarden bij komen.

Als u in 2008 een aanvullend pensioen had van €1000,- per maand had, dan is dit nu qua koopkracht nog maar ongeveer €750,-  waard.

Hij wees tenslotte op het standpunt van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) van deze maand:

(Uit het AFM Trendoverzicht 2022 van november 2021)
- Het pensioenakkoord sluit niet aan bij de risico’s die deelnemers kunnen en willen dragen.

- Er worden onrealistische verwachtingen gewekt

- de informatieverstrekking is niet correct, niet tijdig, niet duidelijk en niet evenwichtig is.

 

Uit de zaal:

Er was veel  gelegenheid om de sprekers vragen te stellen of opmerkingen te maken. Daarvan werd ruimschoots gebruik gemaakt.

We kunnen hier slechts enkele vermelden:

 • Enkele deelnemers lieten weten dat zij door de FNV waren opgeroepen niet daar deze bijeenkomst te gaan. Ze lazen de mail voor. Daar was veel boosheid over.
 • Waarom komen de voorstanders wel ruimschoots aan bod in de media en de tegenstanders die veel goede argumenten aanvoeren nauwelijks.
 • Waarom reageert het kabinet nooit (dat is een patroon) op standpunten van deskundigen die aantonen dat men op de verkeerde weg is.
 • De pensioendiscussie gaat zoals zo veel in dit land alleen nog maar over geld. Maar het uitgangpunt voor pensioenen is toch dat mensen na hun werkzame leven voldoende geld hebben om rond te komen. Dat lukt nu al nauwelijks en zal door het nieuwe casinopensioen alleen maar erger worden.
 • We worden door VVD, CDA, D66, CU, GroenLinks en PvdA belazert waar we bij staan. Waarom blijven mensen op deze partijen stemmen? Naar argumenten luisteren deze partijen niet, wel naar weglopen van kiezers.
 • Er zijn inmiddels al heel wat organisaties die zich verzetten tegen de pensioenmaatregelen van dit Kabinet, is er niemand die deze organisaties kan bundelen, waardoor er een goede samenwerking tot stand komt.
 • We worden al 13 jaar belazerd, veel gepensioneerde staat het water al tot aan de lippen en dat zal door het casinopensioen nog veel erger worden. We hebben toch zelf voor ons pensioen betaald dat moeten we ons toch niet laten afnemen. Laten we dit niet langer pikken en in actie komen.

Rest mij om de SP Afdeling Maastricht te danken voor het op een prima manier en bovendien nog coronaproof organiseren van deze bijeenkomst. Het was een geslaagde avond die navolging verdient.

Een goed pensioen is een kwestie van fatsoen

Ernst Peters, SP Kerkrade.

Reactie toevoegen

U bent hier