h

Marianne Laumann stelde namens SP Kerkrade vragen over WSP Parkstad. Hier de antwoorden en de maatregelen die genomen zijn.

24 maart 2020

Marianne Laumann stelde namens SP Kerkrade vragen over WSP Parkstad. Hier de antwoorden en de maatregelen die genomen zijn.

Foto: SP

Naar aanleiding van facebookberichten van verontruste mensen stelde Marianne Laumann , namens SP Kerkrade vragen aan de verantwoordelijk wethouder Wiermans over de werkomstandigheden bij WOZL tijdens het Coronavirus. Mede naar aanleiding van die vragen zijn inmiddels bij WOZL maatregelen genomen. Het verbaast ons wel dat deze maatregelen pas werden genomen NADAT SP Kerkrade vragen stelde. Wij stellen het op prijs dat de directie na ontvangst van  onze vragen onmiddellijk actie heeft ondernomen, maar het valt natuurlijk niet goed te praten dat deze acties pas na  verontruste publicaties op facebook en onze vragen werden genomen. Dat had natuurlijk veel eerder moeten gebeuren. Onder het artikel treft u de brief met de volledige beantwoording aan. We raden iedereen aan deze zorgvuldig te lezen. Hieronder een korte samenvatting van de maatregelen. onze vragen en de antwoorden. Bovendien krijgt de SP veel  signalen over WOZL. Mensen die signalen willen afgeven over WOZL  kunnen die sturen naar:  kerkrade@sp.nl  Indien gewenst zullen we uw gegevens vertrouwelijk behandelen en NIET doorgeven aan de werkgever.

Naar aanleiding van onze vragen zijn de volgende maatregelen genomen:

Alle mensen met COPD klachten kunnen thuis tot nader order thuisblijven.

De kantineruimte, die gesloten was waardoor mensen hun boterham op de werkbank moesten eten, wordt weer geopend. SP: Het is ons niet duidelijk of alleen de ruimte wordt geopend of dat er ook kantinefaciliteiten worden geboden.

De werkzaamheden worden NU zo georganiseerd, dat de werknemers 1,5 meter afstand kunnen houden.

Mensen worden naar en van het werk vervoerd in busjes waarin 8 personen passen. Nu worden er slechts vier mensen per busje vervoerd.

Dhr. Dijk stelt dat er bij de vertaling van de landelijke (Corona) richtlijnen van Overheid en RIVM weloverwogen keuzes zijn gemaakt.

Naar onze mening heeft men hierbij toch stevige steken laten vallen. Dat is extra kwalijk omdat het hierbij  soms om kwetsbare mensen gaat.

Aanvullende vragen:

Vandaag heeft Marianne Laumann opnieuw een vraag gesteld aan de wethouder of deze mensen überhaupt nog moeten werken, aangezien het gaat om het maken van verpakkingen van hondenvoer. Vraag:

1) Is het nog wel verantwoord om mensen te laten werken n.a.v. de nieuwe maatregelen waartoe het kabinet gisteren heeft besloten?

2) De mensen met een beperking wonen vaak in een woongroep en hebben hulp nodig bij de verzorging en dagelijkse dingen. Is het nog verantwoord voor de mensen om hun heen, dat deze mensen in groepen moeten werken?

 

Het artikel hierover in de Limburgeer van 24 maart 2020 kunt u hier lezen.

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200323_00153129/wsp-parkstad-laat-medewerkers-met-copd-naar-huis-gaan?fbclid=IwAR375QhBMDqzh2mFpbTvBKAgq0xwB9AaBWSg_WQXG0YTizfjVT3JBqCn37Y

 

De brief met de antwoorden van WOZL kunt u hier lezen:  

Reacties

zoals ik jullie al eerder liet weten, is dit ook weer uit eigen belang. Men probeert alles in het werk te stellen om de beeldvorming te krijgen zoals de directie en managers dat wensen. Het moet vooral niet naar buiten komen hoe amateuristisch dit bedrijf geleid wordt. Kijk maar in de historie: hoe kan een ex directeur (Schoenmakers) het klaar spelen op bepaalde stukken 25 jaar geheimhouding af te dingen. Sinds de participatiewet is ingevoerd, is dit alleen maar erger geworden
mvg Jan van de Pas

Op de Sourethweg in Heerlen, het zelfde, voor dat de directeur kwam, moesten we uit elkaar gaan zitten en totaal geen inlichtingen of alleen de zwakkere, ziek kunnen worden.

vandaag via inside informatie vernomen dat de mensen met een verhoogd risico, niet meer werken. De rest van het personeel werkt VOLGENS WOZL, volgens de richtlijnen van het RIVM. Echter de ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat dit merendeel een formaliteit voor de buitenwacht is. Immers de kantine is en blijft dicht (vanwege besmettingsgevaar) en de mensen eten op de afdeling. Wie controleert of de richtlijnen ook daadwerkelijk worden gehandhaafd. Bij een groot gedeelte werknemers en leidinggevenden kun je de vraag stellen of ze echt doordrongen zijn van de risico's

Reactie toevoegen

U bent hier