h

Worden burgers gezonder van een gebouw van 42,5 miljoen?

10 maart 2022

Worden burgers gezonder van een gebouw van 42,5 miljoen?

Foto: SP

Natuurlijk niet! Dat is wat de coalitiepartijen met Burgerbelangen voorop ons jarenlang proberen wijs te maken. En er zijn nu al financiële tegenvallers, dus het gebouw wordt duurder dan begroot en waar moet dat geld vandaan komen? Juist; door te bezuinigen op andere zaken. Als u niet wilt dat er op het sociale domein straks nog verder bezuinigd wordt, dan heeft U nu een keuze: Strijd mee en stem SP. Een nieuw gebouw is kan nooit de oplossing zijn voor de enorme gezondheidsproblemen in Kerkrade. Toch wordt met groot vertoon vlak voor de verkiezingen het VIE-gebouw, dat bovendien nog lang niet af is, aan het volk getoond. Verantwoordelijk Wethouder Wiermans (Burgerbelangen) noemt het nogal bombastisch een van de twee grootste Kerkraadse successen na de Tweede wereldoorlog. Maar die 42,5 miljoen (waarvoor Kerkrade 30 miljoen extra heeft moeten lenen) hadden we anders en beter moeten gebruiken.  Lees hieronder onze uitleg.

VIE kost €42,5 miljoen, geld dat Kerkrade niet heeft en dat geleend moet worden.

Het gebouw VIE kost €42,5 miljoen, maar de Limburger meldde al tegenvallers met bijvoorbeeld de parkeergarage onder het gebouw. De financiële positie van Kerkrade is sowieso belabberd als je kijkt naar de hoeveelheid schulden. We moeten op korte termijn zo’n €30 miljoen aflossen en op lange termijn zo’n €140 miljoen. Wethouder Bejas (CDA) stelt dat het geld voor VIE goedkoop geld is, omdat de rente laag is. Maar weinig rente van miljoenen is ook veel want de komende 40 jaar!! We betalen minimaal €1 miljoen rente per jaar. Zouden onze kinderen en kleinkinderen daar blij mee zijn? Blijkbaar gelden hun belangen niet.

Om VIE te kunnen bekostigen werd de WOZ-belasting in Kerkrade met maar liefst 10% extra verhoogd. We hoeven niet uit te leggen dat veel Kerkradenaren het water nu al tot aan de lippen staat en dan nog eens 10% extra WOZ belasting voor een onnodig prestige project moeten neerleggen?

Het gebouw VIE is NIET NODIG.

SP Kerkrade hamert er voortdurend op dat de gezondheid en welzijn van de Kerkradenaren aandacht behoeft. We leven ongezonder en korter dan de gemiddelde Nederlander. We hadden onszelf op de kaart kunnen zetten, echt vernieuwend kunnen zijn door bijvoorbeeld alle kinderen en alle burgers met een laag inkomen gratis sportabonnementen te geven. Door persoonlijke coaches aan te stellen in de gemeenschapshuizen. De SP heeft meerdere voorstellen in die richting gedaan. De enige die straks blij zijn en er goed aan verdiend hebben zijn de projectontwikkelaars en de aannemers.

Gezonde frikandellen?

Als het gebouw er staat moeten de energiekosten betaald worden en moet het onderhouden worden. Daarvoor heeft Kerkrade en exploitant gevonden. Maar die gaat straks dus bepalen hoeveel een zwemkaartje kost. De SP vreest dat een uurtje zwemmen of gebruik van andere sportfaciliteiten al gauw 5 a 10 euro per persoon per keer gaat kosten. De doelgroep met de grootste gezondheidsproblemen zal straks moeite hebben zich een bezoek aan VIE te veroorloven. Maar sporten en zwemmen moet voor iedereen mogelijk zijn en mag geen luxe product worden. De exploitant zal om de kosten te dekken ook een cafetaria en kantine uitbaten waar je na het sporten gewoon een frikandel speciaal en een zak friet kunt halen. Hoezo bevordert VIE als totaalconcept, zoals de wethouders het noemen, de gezondheid van de burgers?

 

Samenwerken in de regio? Natuurlijk niet!

Kerkrade heeft het verzoek van Heerlen en Landgraaf om samen een nieuw zwembad te bouwen op afgewezen. (overigens zonder dat de Raad daar haar zegje over heeft gedaan, dat vonden de wethouders niet nodig. Wel  de mond vol hebben van burgerparticipatie, maar de vertegenwoordigers van die burgers, ga ja natuurlijk niets vragen, want stel dat ze het idee afwijzen?

Nu hebben we allemaal een nieuw zwembad. Overigens, Landgraaf is een stuk bescheidener; hun zwembad kostte zo’n €6 miljoen. 

Wethouder Janssen van Landgraaf zei daarover: “Het wordt misschien wel het meest duurzame en energiezuinige zwembad van het land: Het nieuwe zwembad is losgekoppeld van gas. “Vanaf het allereerste begin is ons uitgangspunt is geweest om een energieneutraal zwembad te realiseren. Een gemeente die in deze regio pretendeert koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid, moet het ook waar kunnen maken. Ik ben er trots op dat het gaat lukken.’’

Kerkrade kreeg subsidie, maar moet daar flink voor betalen.

Natuurlijk kreeg Kerkrade subsidie, o.a. 8 miljoen van de Provincie die echter wel als voorwaarde stelt dat Kerkrade gedurende 10 jaar €1,2 miljoen per jaar moet besteden aan maatregelen voor gezondheid en welzijn. Dat is mooi zult U denken, maar helaas. De SP is van mening dat de provincie hiermee had gevraagd dat er extra geld naar het bevorderen van de gezondheid van burgers moest gaan. Maar dit college breekt het ene project af of bezuinigd het weg om met datzelfde geld iets zogenaamds nieuws op te tuigen en zo de schijn te wekken dat er extra middelen worden vrij gemaakt.

Waar hadden we dit geld ook voor kunnen gebruiken?

  • Om de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten weer te betalen.
  • Het rapport Mijn kwaliteit van leven, zegt over Kerkrade: Mensen hebben geen geld voor passende zorg of hulpmiddelen. Daar mag wat de SP betreft best extra geld naar toe.
  • In Nederland groeien 6% van de kinderen op in armoede, met alle beperkingen en gevolgen die dat met zich brengt. In Kerkrade is dat maar liefst 10%. Ook daar mag wat de SP betreft best extra geld naar toe.
  • In Nederland zijn er 7,9% van de gezinnen met problematische schulden. In Kerkrade is dat maar liefst 13,2% met een stijgende tendens. Die mensen moeten bijvoorbeeld gratis kunnen sporten.
  • De meerderheid van de raad, met uitzondering van de SP heeft in de raad  besloten dat alleen het geld dat Kerkrade ontvangt van de overheid voor sociale voorzieningen (Participatiewet, WMO en Jeugdwet) daaraan mag worden uitgegeven. Uit andere inkomsten (gemeentelijke belastingen of huurinkomsten) wordt geen cent hieraan bijgelegd. Alles wat Kerkrade hieraan betaald krijgen ze dus volledig van de overheid. In andere gemeenten wordt hier nog geld uit andere budgetten, bijvoorbeeld een deel van de WOZ inkomsten, aan toegevoegd. Wij vinden dit een a-sociaal beleid. Dit besluit moet van tafel.

De SP is van mening dat dit onnodige dure gebouw de volgende molensteen om onze Kerkraadse nek kan worden. Dan draaien de inwoners straks op voor de kosten.  

Reactie toevoegen

U bent hier