h

SP stelt vragen over “onverklaarbare” waterlekkages

12 mei 2023

SP stelt vragen over “onverklaarbare” waterlekkages

Foto: SP Kerkrade / SP Kerkrade

Op donderdagochtend 11 mei 2023, zijn maar liefst drie waterlekkages op één ochtend ontstaan. Op de Anselderlaan, Brandstraat en Pastoor Stevensstraat. Dat lijkt te veel om nog van toeval te kunnen spreken. Met name in de laatstgenoemde straat zijn de afgelopen jaren regelmatig waterlekkages ontstaan. Ook is er een sinkhole ontstaan waarin een geparkeerde auto gedeeltelijk is terecht gekomen. Een vijftigtal woningen kwam zonder water te zitten. Een woordvoerder van WML zegt deze lekkages niet te kunnen verklaren: „Het gebeurt wel vaker dat op één en dezelfde plek vaker lekkages optreden. Maar er zijn geen rare dingen gebeurd qua druk, uitval of wat dan ook. De leiding is ook niet zo oud dat die al aan vervanging toe is.” Dat roept bij SP Kerkrade de volgende vagen op:

1) A) Volgens het krantenartikel hebben, met name ook de oudere bewoners zelf met watercontainers moeten slepen. Klopt dat?

B) Wat heeft de gemeente gedaan om de bewoners van drinkwater te voorzien en te ondersteunen?

C) Is hier sprake geweest van adequate zorg voor de inwoners door de gemeente? Wij nemen aan van wel, maar we vernemen graag uw reactie m.b.t. genomen acties en het tijdspad.

2) Wie draait op voor de kosten van wegslepen en mogelijke schade aan de auto die gedeeltelijk in de sinkhole terecht kwam?

3) Gaat de gemeente nog actie ondernemen om de “kale plek” te herstellen, die is ontstaan na het lek van vorig jaar? Zo, ja, wanneer?

 4) Het is geen normale situatie dat er regelmatig “onverklaarbare” waterlekkages optreden. Wat is de mening van het college over het ontstaan van deze lekkages?

5) Kan het afsluiten van het riool van de “regenputten”,(ook in Eygelshoven), een (mede) oorzaak hiervan zijn? Zo nee, graag een onderbouwd antwoord.

6) Wie is verantwoordelijk voor eventuele schade door deze lekkages? De inwoners, de gemeente of wordt deze schade op andere wijze gedekt (bijv. Verzekeraars of een fonds)?

7) Wat gaat het college doen om dit soort lekkages voortaan te voorkomen?

8) Kan het college uitsluiten, dat het stijgend mijnwater een oorzaak zou kunnen zijn? Gaarne een onderbouwd antwoord waarom wel of niet.

9) Mocht het college de oorzaak van de waterlekkages niet afdoende kunnen verklaren, dan verzoeken wij het college een onderzoek hiernaar in te stellen en ons na afronding dit onderzoek te doen komen. Is het college hiertoe bereid?

10) Enige tijd geleden is er een onderzoek geweest naar mogelijke mijn(water)schade in het centrum van Kerkrade. Wij hebben daarna nooit meer iets van dit onderzoek vernomen. Wij willen dit onderzoek graag alsnog ontvangen.

Alvast dank voor de correcte beantwoording.

 Met vriendelijke groet,

namens SP Kerkrade,

Marianne Laumann, fractievoorzitter

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier